Lisćina kulturnych pomnikow w Njebjelčicach

lisćina pomnikow

Lisćina kulturnych pomnikow w Njebjelčicach wobsahuje připóznate pomniki Njebjelčanskeje gmejny a jeje wjesnych dźělow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

LegendaWobdźěłać

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebite kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

MiłoćicyWobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Kamjentny pućnik Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767714.181421
19. lětstotk (kamjentny pućnik) zornowcowy stołp z čornymi napisami (městna a zdalenosće); wuznam za wobchadne stawizny 09227415
 
 
Swjaty křiž Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767514.181436
napisane 1858 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa, zornowcowy postament, korpus pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09227413
 
 
Swjaty křiž (Gmejnski abo Fulkec křiž) Halštrowska (při róžku Krótkeje)
(karta)51.24754314.180193
1. połojca 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227428
 
 
Swjaty křiž Halštrowska
(karta)51.24885614.181618
1870te lěta (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, z Pietà (młódšej), Pietà při podstołpje a korpusu pozłoćana; wuznam za regionalne stawizny 09227420
 
 
Wopomnjenski kamjeń za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny Halštrowska (při róžku Wjesneje)
(karta)51.24767414.181422
1920 (wopomnjenski kamjeń) wuznam za wjesne stawizny 09227414
 
Murja z łamanych kamjenjow jako dźěl wobhrodźenja Halštrowska 7
(karta)51.24827114.182286
1. połojca 19. lětstotka (wobhrodźenje) wotmjezowanje wot susodneje ležownosće, zbytk prěnjotnje wjetšeho wobhrodźenja statoka, na někotrych městnach hižo wobškodźene; wuznam za napohlad wsy 09302654
 
 
Swjaty křiž Halštrowska 12 (blisko)
(karta)51.24858514.181059
napisane 1832 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09227419
 
Pódlanske twarjenje burskeho statoka Halštrowska 18
(karta)51.2478114.179277
1. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) twar z łamanych kamjenjow z wulkimi wrotami; do dalokeje měry w prěnjotnym stawje wobchowany; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227424
 
 
Swjaty křiž Krótka 2 (blisko)
(karta)51.2472814.179865
napisane 1883 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, ze swj. Marju a swj. Janom; wuznam za regionalne stawizny 09227425
 
Južne domske z hródźu jako dźěl burskeho statoka (wottorhane) Krótka 5
(karta)51.24677714.181245
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, swisle wobmjetane; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy (wottorhane) 09227427
 
 
Swjaty křiž Krótka 8 (blisko)
(karta)51.24687314.180782
napisane 1861 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09227426
 
Domske z hródźu Łučna šćežka 1
(karta)51.24797914.179559
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, frakowa třěcha; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227422
 
 
Sewjerowuchodne domske z hródźu a južne pódlanske twarjenje třistronskeho dwora Łučna šćežka 2; 4
(karta)51.24838114.179318
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; pódlanske twarjenje twar z łamanych kamjenjow z hródźu, wrotami a synowymi durjemi; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227423
 
 
Swjaty křiž Łučna šćežka 3 (blisko) (w zahrodźe před čo. 1)
(karta)51.24782614.179899
napisane 1858 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09227421
 
 
Swjaty křiž Wjesna 1 (blisko)
(karta)51.24772214.181678
napisane 1962 (swjaty křiž) Boža martra z drjewjanym korpusom, barbojty; wuznam za regionalne stawizny 09227418
 
 
Swjaty křiž Wjesna 3 (blisko)
(karta)51.24753414.181929
napisane 1882 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa, z róžowcowej madonu, na zornowcowym postamenće, madona a korpus pozłoćanej; wuznam za regionalne stawizny 09227417
 
 
Swjaty křiž Wjesna 4 (blisko)
(karta)51.24669514.181927
napisane 1878 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa, zornowcowy postament; wuznam za regionalne stawizny 09227416
 

NjebjelčicyWobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Zornowcowy postament swjateho křiža bjez krucifiksa (při puću do Brěznje) wokoło 1860/1870 (swjaty křiž) wuznam za regionalne stawizny 09227380
 
Domske z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Hłowna 6
(karta)51.26384814.155085
18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, bjez přitwarow; pódlanske twarjenje z wulkimi wrotami; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227371
 
 
Domske z hródźu Hłowna 8
(karta)51.2636714.156483
wokoło 1700 abo starše (domske z hródźu) wuznam za twarske a domowe stawizny 09304164
 
 
Hosćenc a swjaty křiž Hłowna 12 (blisko)
(karta)51.26344614.157067
napisane 1820 (swjaty křiž) postament ze zornowca, filigrany krucifiks z kowaneho železa, korpus pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09227363
 
 
Bydlenska chěža Hłowna 14
(karta)51.26315314.156101
spočatk 19. lětstotka (bydlenska chěža) w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, pregnantne a powyšene połoženje; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske stawizny 09227365
 
 
Swjaty křiž Hłowna 16 (blisko)
(karta)51.26308314.156599
napisane 1877 krucifiks z kowaneho železa, nowogotiski postament ze zornowca, korpus pozłoćany – wobnowjeny 1901; wuznam za regionalne stawizny 09227364
 
 
Wuchodne domske z hródźu a napřećo stejace pódlanske twarjenje třistronskeho dwora Hłowna 23
(karta)51.26370514.158511
18. lětstotk (domske z hródźu); 18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, sedłowa třěcha; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi [wottorhnjenje pódlanskeho twarjenja 1998 přizwolene, dźensa rekonstrukcija] 09227372
 
 
Serbske torožo Hłowna 23 (zady)
(karta)51.26407314.158204
1896 (torožo) napodobnjenje w serbskich wjeskach prjedy charakteristiskich torožow za wustajeńcu sakskeho wuměłskeho rjemjesla 1896 w Drježdźanach; dokumentowane serbske drjewowe rjemjesło w specifiskej wašni; rekonstrukcija wot lěta 2006 na tutym městnje; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09304207
 
 
Wopomnjenska tafla za Jana Skalu Hłowna 24 (při domskim)
(karta)51.26421914.159765
1957 (tafla) wuznam za wjesne stawizny; nima po zdaću oficielnje status pomnika 09227375
 
 
Swjaty křiž Hłowna 27 (blisko)
(karta)51.2640314.159187
napisane 1863 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; korpus, jandźel a promjenjowy wěnc pozłoćane; wuznam za regionalne stawizny 09227374
 
Domske z hródźu (ze stołom) Hłowna 28
(karta)51.2642114.160459
srjedź 18. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, frakowa třěcha; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227378
 
 
dalše wobrazy
Katolska cyrkej Swj. Měrćina; cyrkej, pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny a swjaty křiž Hłowna 29
(karta)51.26464414.16042
napisane 1744 (cyrkej); 1921 (wojerski pomnik); napisane 1876–1912 (swjaty křiž) žurlowa cyrkej na owalnym podrysu, wjace hlej tam; swjaty křiž: krucifiks z kowaneho železa z madonu; pomnik ze zornowca a ze serbskimi napisami; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227376
 
Bróžnja štyristronskeho dwora Jana Skalowa 21; 23
(karta)51.2667614.158968
srjedź 19. lětstotka (bróžnja) wobmjetany twar z łamanych kamjenjow z dwěmaj wrotomaj a portalom ze segmentowym wobłukom; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227390
 
Swjaty křiž Jěžowska 1 (blisko)
(karta)51.26475914.155231
napisane 1889 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z madonu; madona a krucifiks pozłoćanej; wuznam za regionalne stawizny 09227361
 
 
Swjaty křiž Lindach (na kěrchowje)
(karta)51.26297814.158676
napisane 1974 drjewjany krucifiks, wobarbjeny; wuznam za regionalne stawizny 09227384
 
Domske z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Lindach 1
(karta)51.26316714.158324
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: wobmjetany twar ze sedłowej třěchu, pódlanske twarjenje: murje z łamanych kamjenjow; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227370
 
 
Swjaty křiž Lindach 1 (blisko) (při zachodźe kěrchowa)
(karta)51.2630614.158176
napisane 1864 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, korpus pozłoćany, róžowcowa madona; wuznam za regionalne stawizny 09227366
 
 
Swjaty křiž Lindach 4 (blisko)
(karta)51.26287314.158105
napisane 1922 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, pozłoćany korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227367
 
 
Swjaty křiž Lindach 7 (blisko)
(karta)51.26216114.158465
napisane 1866 (swjaty křiž) Postament ze zornowca, filigrany krucifiks z kowaneho železa, bohaće debjeny; wuznam za regionalne stawizny 09227368
 
Swjaty křiž Lindach 8 (při puću do Hlinowca)
(karta)51.26220814.157529
napisane 1904 (swjaty křiž) profilowany zornowcowy postament z krucifiksom; wuznam za regionalne stawizny [njebě w lěće 2012 hižo na městnje] 09227391
 
 
Swjaty křiž Lindach 12 (blisko)
(karta)51.26126814.158556
1. štwórć 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany krucifiks; wuznam za regionalne stawizny 09227369
 
Njebjelčanske ryćerkubło; bydlenski dom, dwě hospodarskej twarjeni a bróžnja ryćerkubła Młynski puć 4
(karta)51.26188514.161431
po podaćach 1855 (knježi dom) bydlenski dom: dwuposchodowy wobmjetany twar z wobłukowymi woknami, płonym srjedźnym risalitom a walmowej třěchu; wobě pódlanskej twarjeni: dwuposchodowej wobmjetanej twaraj, jedyn z wulkimaj wrotomaj; bróžnja: wobmjetany twar z wysokej krótkowalmowej třěchu; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227373
 
Bydlenska chěža na podrysu we formje L kaž tež wobhrodźenje Při skale 2
(karta)51.26488414.160144
srjedź 18. lětstotka (bydlenska chěža) w hornim poschodźe tykowana a ze šćěpjelom kryta; masiwny přitwar z wulkimi wrotami; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227377
 
Južne domske z bróžnju dwustronskeho dwora Při skale 5
(karta)51.2656814.16047
wokoło 1800 (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske a wjesne stawizny 09227379
 

PěskecyWobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Kamjentny křiž Kamjenska (při róžku Parkoweje)
(karta)51.28391314.189976
15.-17. lětstotka (kamjentny křiž) wuznam za wjesne stawizny 09227440
 
 
Modlerski stołp Kamjenska (při róžku Parkoweje)
(karta)51.28408714.189525
napisane 1870 (modlerski stołp) postament, nad nim žohnowacy Chrystus ze swětowej kulu; wuznam za regionalne stawizny 09227445
 
 
dalše wobrazy
Modlerski stołp Kamjenska 14 (blisko)
(karta)51.28389314.188113
napisane 1837 (modlerski stołp) wósomróžkowa zepěra na kwadratiskim podstołpje ze zornowca, klasicistiski natwark z pěskowca z reliefowymi předstajenjemi; wuznam za wuměłske a regionalne stawizny 09227442
 
 
Swjaty křiž Kamjenska 18 (blisko)
(karta)51.28385114.187178
napisane 1851 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227381
 
 
Domske z hródźu štyristronskeho dwora z wobhrodźenjom Kamjenska 20
(karta)51.28436514.186024
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu: tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, w swislach wobchowana tykowana konstrukcija; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227382
 
 
Pěskečanske ryćerkubło a kubłowy park; knježi dom nad kućikatym podrysom; park a jón wobdawaca wobhrodźenska murja z třomi zachodami kaž tež wuhladnišćo z lipu při Kamjenskej dróze Parkowa 11; 13
(karta)51.28351414.18874
18. lětstotk (knježi dom) knježi dom, dwuposchodowej wobmjetanej twarjeni z walmowej třěchu a třěšnej chěžku, kubłowy park ze starymi štomami; wuhladnišćo z lipu słušeše drje prěnjotnje k arealej parka; wuznam za twarske a wjesne stawizny kaž tež za wuhotowanje krajiny; stawizniski wuznam tež tohodla, dokelž namakaštaj dr. Victor Klemperer a jeho žona tule wućek 09227441
 
 
Swjaty křiž Parkowa 19 (blisko)
(karta)51.28466114.189121
19. lětstotk (swjaty křiž) historiska zornowcowa zepěra něhdyšeho křiža a drjewjany krucifiks, z toho jenož korpus Chrysta pod pomnikoškitom. Po zničenju 1945 w lěće 1956 wobnowjeny; stawizniska hódnota, swědk žiweje nabožinskeje tradicije katolskich Serbow 09227437
 
 
Swjaty křiž Parkowa 21 (blisko)
(karta)51.28534914.188672
napisane 1938 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa, křižowanska skupina; wuznam za regionalne stawizny 09227438
 
 
dalše wobrazy
Swjaty křiž Pěskowa hora (při róžku Kamjenskeje)
(karta)51.28359514.187751
napisane 1959 (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227446
 
Swjaty křiž Pěskowa hora 3 (blisko)
(karta)51.28219514.188649
napisane 1968 (swjaty křiž) drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227450
 
 
Swjaty křiž Pěskowa hora 10 (blisko)
(karta)51.28270214.187916
při podstołpje napisane 1953 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa, róžowcowa madona, korpus a madona pozłoćanej; wuznam za regionalne stawizny 09227447
 
 
Swjaty křiž Pěskowa hora 17 (blisko)
(karta)51.28130414.186502
wokoło 1950 (swjaty křiž) prosty drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09300632
 
 
Domske z hródźu a bróžnja třistronskeho dwora Při hajnkowni 1
(karta)51.28267314.189122
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) domske z hródźu w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija; bróžnja jako zadne twarjenje z wulkimi wrotami; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227443
 
 
Swjaty křiž Při hajnkowni 4 (blisko)
(karta)51.28250314.188825
napisane 1936–1949 (swjaty křiž) drjewjany křiž, korpus; wuznam za regionalne stawizny 09227451
 
 
Domske z hródźu Při hajnkowni 12
(karta)51.28177114.190719
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) w hornim poschodźe wobmjetana tykowana konstrukcija, krótkowalmowa třěcha; wuznam za twarske stawizny 09227444
 
 
Swjaty křiž Wóska hora 1 (blisko)
(karta)51.28515214.189835
napisane 1863 zornowcowy postament, nowy křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227439
 

Serbske PazlicyWobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
dalše wobrazy
Swjaty křiž (puć do Serbskich Pazlic)
(karta)51.26289814.183867
napisane 1839 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227407
 
 
Swjaty křiž Cyrkwinska šćežka (při róžku Njebjelčanskeje)
(karta)51.26675514.174102
napisane 1873 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227409
 
Swjaty křiž Cyrkwinska šćežka 6 (blisko)
(karta)51.26858214.17148
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227408
 
Domske z hródźu Dolina 10
(karta)51.26344714.174517
napisane 1844 (domske); wokoło 1800 (bróžnja a kólnja) do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca markantneho statoka, twarjenje z tykowanej konstrukciju; wuznam za twarske a socialne stawizny 09227406
 
 
dalše wobrazy
Swjaty křiž Njebjelčanska (Dolina)
(karta)51.26525214.177407
napisane 1931 (swjaty křiž) zornowcowy postament a křiž z pozłoćanym korpusom a wobhrodźenje; wuznam za regionalne stawizny 09227387
 
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 1 (blisko)
(karta)51.26514614.166236
napisane 1822 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa z floralnymi wupyšenjemi na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227393
 
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 2 (blisko)
(karta)51.26504714.166666
napisane 1860 (swjaty křiž) filigrany křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227394
 
 
Bydlenska chěža (ze stołom) a wrota z wobłukom a wrótkami Njebjelčanska 9a
(karta)51.26643714.175523
2. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) chěža ze stołom bjez přitwara na boku; w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, jónkrótna we wjesce; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09227395
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 11 (blisko)
(karta)51.26614414.175924
19. lětstotk (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament; wuznam za regionalne stawizny 09227385
 
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 13 (blisko)
(karta)51.26593214.176311
19. lětstotk (swjaty křiž) drjewjany křiž z pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227398
 
 
Modlerski stołp Njebjelčanska 13 (blisko)
(karta)51.26582914.176544
napisane 1836 zornowcowy kamjeń z figurowej nišu a křižom na wjeršku; wuznam za regionalne stawizny 09227399
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 18 (blisko)
(karta)51.26641914.172706
napisane 1935 (swjaty křiž) křiž z kowaneho železa na zornowcowym postamenće z klečacej Marju Madlenu; korpus a Marja pozłoćanej; wuznam za regionalne stawizny 09227392
 
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 19 (blisko)
(karta)51.26523414.177837
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy postament z křižom z kowaneho železa a pozłoćanym korpusom; wuznam za regionalne stawizny 09227388
 
Swjaty křiž Njebjelčanska 28 (blisko)
(karta)51.26615114.175426
2. połojca 19. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy křiž a postament, korpus z marmora; wuznam za regionalne stawizny 09227396
 
Domske z hródźu (bjez přitwara) a wrota z wobłukom a wrótkami Njebjelčanska 30
(karta)51.26591514.175647
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) bydlenski dźěl domskeho z tykowanej konstrukciju w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227397
 
 
Domske z hródźu, přizamknjena bróžnja a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Njebjelčanska 33
(karta)51.26462114.180155
18. lětstotk (domske z hródźu) domske z hródźu tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09227404
 
Domske z hródźu Njebjelčanska 35
(karta)51.26475714.18056
srjedź 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, swisle z deskami wupažene; wuznam za twarske stawizny 09227405
 
 
Domske z hródźu třistronskeho dwora Njebjelčanska 36
(karta)51.26546614.176487
1. połojca 19. lětstotka (domske z hródźu) tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, dwórski bok z deskami wupažena; wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 09227400
 
Hołbjenc Njebjelčanska 44
(karta)51.26461814.177874
wokoło 1917 (hołbjenc) drjewjany wosomróžkaty twar z wjertawku; wuznam za kulturne stawizny 09227389
 
 
dalše wobrazy
Swjaty křiž Njebjelčanska 46 (blisko)
(karta)51.26471314.178973
napisane 1869 (swjaty křiž) křižowanska skupina na pěskowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227401
 
Pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora Njebjelčanska 48; 48a
(karta)51.26440914.179551
2. połojca 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) twarjeni z łamanych kamjenjow z krótkowalmowej trěchu; wuznam za twarske a socialne stawizny kaž tež za napohlad wsy 09227403
 
Modlerski stołp Sportnišćowy puć
(karta)51.26894214.180317
napisane 1833 (modlerski stołp) zornowcowy stołp ze zaškleńčanej wobłukowej nišu, z křižom na wjeršku; wuznam za regionalne stawizny 09227411
 
Swjaty křiž Sportnišćowy puć
(karta)51.2694314.181253
napisane 1862 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće; wuznam za regionalne stawizny 09227410
 

WěteńcaWobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
dalše wobrazy
Modlerski stołp (při wuchodnym kóncu wjeski)
(karta)51.2524714.191932
napisane 1789 (modlerski stołp) postament, stołp pomolowany z winowymi łopješkami, kompozitny kapitel z reliefowymi předstajenjemi a Chrystusom na wjeršku, napisane "14.8.1789"; wuznam za regionalne stawizny 09227435
 
 
Swjaty křiž (Smolic křiž) (puć mjez Miłoćicami a Wěteńcu)
(karta)51.25379514.185927
napisane 1881 (swjaty křiž) filigrany krucifiks z kowaneho železa z róžowcowej madonu na zornowcowym postamenće, postajeny 1881 wot Hajdanec swójby z Wěteńcy; wuznam za regionalne stawizny 09227429
 
 
Swjaty křiž (pólny puć z Wěteńcy do Kukowa)
(karta)51.24960114.191618
napisane 1836 (swjaty křiž) krucifiks z kowaneho železa na zornowcowym postamenće, korpus pozłoćany; wuznam za regionalne stawizny 09227436
 
 
Modlerski stołp Nawjes 3 (blisko)
(karta)51.2532214.187772
napisane 1885 (modlerski stołp) zornowcowy kubus ze zaškleńcowanej nišu, w njej barbojta madona; wuznam za regionalne stawizny 09227430
 
 
Swjaty křiž Nawjes 4 (blisko)
(karta)51.25303914.187838
1. połojca 20. lětstotka (swjaty křiž) drjewjany křiž; wuznam za regionalne stawizny 09227431
 
Domske z hródźu, pódlanske twarjenje a bróžnja třistronskeho dwora kaž tež wobhrodźenje z wrotami Nawjes 6
(karta)51.25291514.188923
wokoło 1800 (domske z hródźu) domske z hródźu a pódlanske twarjenje: dwuposchodowej wobmjetanej twaraj z krótkowalmowej třěchu; do dalokeje měry prěnjotna twarska substanca; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09227433
 
Wrota z wobłukom a wrótkami Nawjes 9
(karta)51.25319714.188788
19. lětstotk (wrota) wuznam za kulturne stawizny a napohlad dróhi 09227432
 
 
Swjaty křiž Nawjes 13 (blisko)
(karta)51.25299614.190108
spočatk 20. lětstotka (swjaty křiž) zornowcowy podstołp z kamjentnym křižom a drjewjanym krucifiksom; wuznam za regionalne stawizny 09227434
 

ŽórłoWobdźěłać

WotkazWobdźěłać

  Commons: Kulturne pomniki w Njebjelčicach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije