Za starše diskusijne přinoški hladajće tu: Diskusija z wužiwarjom:Nepl1/archiw

Pomoc při přełožku

wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Raduju so, zo zaso tu sy. Hižo znaješ stronu Wikipedija:Požadane přełožki? Tam je někotre nadawki za přełožk. Wjele wjesela při nas. Wutrobny postrow --Tlustulimu 10:57, 31. jul 2007 (CEST)

…zo sy zas jow :-) --Dundak 08:04, 4. awg 2007 (CEST)

Haj, wjeselu so tež, druhdy dyrbiš so em tola za nowe mjeno rozsudźić :-)

Přełožk za někotre předłohi

wobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Runje widźach, zo hišće někotre parametry w předłohach {{rostlina}}, {{zwěrjo}} a {{hrib}} faluja. Bohužel njejsym přełožk terminusa "Reich" (resp. "Pflanzenreich", "Tierreich" atd.) namakać móhł nimo slědowaceju (mócnarstwo, kralestwo). Móžno słowo swět za to wužiwać? Jeli haj, tež móžno warianta podswět za němski "Unterreich"? Kak móžu słowje "Eßbarkeit" a "Genießbarkeit" přełožić, kotrejž falujetej w předłoze {{hrib}}? Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:48, 7. awg 2007 (CEST)

Dobry wječor, Nepl1. Könntest du mir vielleicht sagen was Mój přemało rěčimoj. heißt. Ich glaune es ist wendisch, oder?. :D Bis dann --Berlinersorbenbayer 22:39, 17. awg 2007 (CEST)

„Wir (beide) reden/sagen zu wenig”. Und das ist (ober)sorbisch, also kein wendisch=niedersorbisch. Grüße --Dundak 23:17, 17. awg 2007 (CEST)
Dobry wječor, Berlinersorbenbayer. Es könnte manchmal hier in der hsbwp auf uns zutreffen, das heißt nämlich: Wir sprechen zuwenig. Allerdings geht es hier um 2 Personen, denn der Satz steht im Dual (sowohl mój (=wir beide) als auch rěčimoj). Und es ist besser von sorbisch zu sprechen. Wendisch könntest du eventuell zu einem niedersorbischen Text sagen, aber dein Satz ist obersorbisch. Jetzt hat mir doch der Dundak noch beim speichern dazwischen gefunkt. :-) Grüße, --Michawiki 23:20, 17. awg 2007 (CEST)
  --Dundak 23:34, 17. awg 2007 (CEST)
Danke schön ihr beiden. Ich war nämlich der Ansicht, dass es sich um einen wendischen Satz handle, da ich in der Nowy Casnik nämlich diesen Hinweis [www.towste-pjezle.blogspot.com] fand und dadurch dachte ich es, aber ihr habt mich ja eines besseren belehrt, also bis dann a Božemje --Berlinersorbenbayer 20:10, 25. awg 2007 (CEST)
Zasadnje stej wězo hornja a delnja serbšćina "wendisch". Handrij Zejler njepisa podarmo wo "oberlausitzisch-wendische Grammatika", wšitke stare hornjoserbske biblije a spěwarske atd. běchu "wendisch" atd. Nóhaj, w Hornjej Łužicy je so stare němske pomjenowanje, kotrež poćahuje pak so tež na dalše dźensniše a něhdyše zapado- a juhosłowjanske ludy, poměrnje spěšnje zhubiło, hačrunjež njeje cyle preč. (Hlej na př. "Serbska hasa" - "Wendische Straße" w Budyšinje). Nochcu z tym za wožiwjenje słowa "wendisch" tež w HŁ pleděrować, ale kumštne dźělenje "hsb. - sorbisch" - "dsb. - wendisch" mi chětro na čuwy dźe ...--Nepl1 08:45, 11. sep 2007 (CEST)
Při čimž běchu hłownje někotři delnoserbjscy aktiwisća, kotřiž su tute „leksikaliske šćěpjenje” po přewroće spěchowali a samo do Wikipedije tłóčić spytali. Wšo po mustrje „Domowina – na wšěm wina” a „Te tam gorjejce w Budyšynje su nas dłujko dosć unterdrückwali” :-( --Dundak 09:32, 11. sep 2007 (CEST)

Předłoha:Městno artikulacije

wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Maš raz čas korigować {{Městno artikulacije}}? Wjele wjesela a wuspěcha. Wutrobny postrow --Tlustulimu 16:38, 29. awg 2007 (CEST)

Dobry dźeń, Neplo. Dźakuju so za twoje korektury. Wutrobny postrow --Tlustulimu 10:43, 11. sep 2007 (CEST)

Połobšćina

wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Je móžno rozdźělić mjezy rěč w 8.-14. lětstotku a 17.-18. (Drjewjanscy Słowjenjo)? Namakach nastawk w interneće [1], hdźež dwě separatnej lisćinje ze słowami. Krótka lisćina wobsahuje po tamnišim nadpisu rěč z 8. hač do 14. lětstotka, ale dołha lisćina wobsahuje słowo drjewjanopołobšćiny. Namjetam, zo kapitle wo rozdźěle po tej stronje pisać měli. Ale njewěm, hač ta strona je seriozna a wěryhódna. Eksistuja druhe žórła wo tehdyšej rěči? - Nimo toho mam knižki wo městnych mjenach w Mecklenburgsko-Předpomorskej (přikłady hižo su w nastawku Mecklenburgsko-Předpomorska). Dźěl z tych pochadźa ze słowjanskeje rěče, kotraž wjace njeeksistuje. - Eksistuja spóznaća wo ewentualnych rozdźělach rěčow wšelakich słowjanskich kmjenow w sewjerowuchodneje Němskeje? Wutrobny postrow --Tlustulimu 15:02, 14. sep 2007 (CEST)

Frage nach Niedersorbisch

wobdźěłać

Ich schreibe Eintrage auf Niedersorbisch auf polnische Wiktionary und habe ein Problem auf test-niedersorbische Wikipedia getroffen. Ich brauche ein Satz als Beispiel, aber finde es nicht ganz korrekt. Ich habe seinen Verfasser gefragt, aber er ist nicht aktiv. Meine Frage ist hier. Danke im Voraus. --Derbeth talk 22:54, 20. sep 2007 (CEST)

Dziękuję bardzo! Mam jeszcze jedną prośbę. Na testowej dolnołużyckiej Wikipedii napisałem wcześniej, że potrzebuję osoby, która by nagrała parę słów po dolnołużycku. Na polskim Wikisłowniku mamy trochę słów po dolnołużycku i dobrze by było, żeby oprócz pisowni dawać też wymowę. Moim zdaniem, nie da się nauczyć języka obcego bez nauki wymowy a z samej książki wymowy nauczyć się bardzo trudno. Parę przykładów wymowy robiłoby naukę prostszą. Na Commons są już nagrania wymowy w paru językach - dobrze by było, gdyby był tam też łużycki.
Na dolnołużyckiej Wikipedii nie dostałem odpowiedzi przez 2 miesiące i chyba prędko nie dostanę, bo tam mało ludzi pisze. Mówisz po dolnołużycku; czy mógłbyś nagrać parę słów mikrofonem? Chodzi mi o 20-30 słów, tak, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak wymawia się specjalne znaki łużyckie (ě, ŕ, ó i inne), bo z nimi chyba jest najwięcej problemów. Jeśli byś się zgodził, przygotowałbym listę słów, których potrzebuję i dał rady, jak nagrywać - bo sam też nagrywam polskie słowa. Jeśli ty albo ktoś inny miałby chęć, moglibyście nagrać też parę słów po górnołużycku; to się zawsze przyda. Z takich nagrań na Commons mogą korzystać wszyscy, czy to na Wikisłowniku polskim, niemieckim czy angielskim, albo żeby pisać o językach łużyckich na Wikipedii. --Derbeth talk 13:04, 21. sep 2007 (CEST)
Widziałem tę stronę GeNie. To jest interesujący projekt, ale on ma parę złych stron. Po pierwsze, oni mówią, że te wszystkie nagrania są tylko na cele edukacyjne i żeby ich nie kopiować. Jak coś jest na Commons, to każdy sobie może kopiować i nie ma ograniczeń, że na przykład tylko edukacyjnie można użyć. Po drugie, oni tam mają długie teksty - co dla naukowców, ludzi z uniwersytetów pewnie jest przydatne. Ale mnie chodziło o krótkie nagrania, że jest jedno nagranie - jedno słowo. Zobacz sobie, jak to jest zrobione z polską wymową. Takie nagrywanie każdego słowa osobno ma dobre strony. Po pierwsze, można się nauczyć wymowy liter - jak puszczasz sobie takie nagranie kilka razy to w końcu się nauczysz. A jak masz długi tekst to nie jest łatwo powtarzać sobie jedną literę. Ja na przykład z takiego długiego nagrania na GeNie nic nie rozumiałem, chociaż już od trzech miesięcy dodaje słowa po dolnołużycku do polskiego Wikisłownika. Na Wikisłowniku nagrania słów dodaje się do haseł - zobacz cat i er. Wtedy jak ktoś czyta taką stronę to może sobie kliknąć i odsłuchać nagranie i jest słownik multimedialny. Nagrań z tylko jednym słowem można używać na Wikipedii - zobacz, jak na angielskiej Wikipedii jest wyjaśniona polska wymowa słów. Jak masz taki długi tekst, to ciężko na nim pokazać wymowę.

Musisz nauczyć się po dolnołużycku, inaczej samo dodawanie słów do słownika niewiele daje. A gdzie jest użycie tych słów w zdaniach? Sam mówisz, że nie rozumiałeś tekstów w GeNiE. Przy lepszej znajomosci jezyka można by było "wyłuskać" odpowiednie słowa i w ten sposób podać ich wymowę w słowniku Wiki. To jest żmudna praca, ale warto. Wielu współczesnych wykształconych Łużyczan wymawia "z niemiecka", więc ma wymowę skażoną. Różnica aż "bije po uszach", kiedy porównamy nagrania z GeNie z audycjami RBB Sorbisches Program. Pozdrowienia Michal z Sopotu miłośnik dolnołużyckiej mowy kontakt: serske@gmail.comCzy są gdzieś w Internecie nagrania dla górnołużyckiego? Jeśli nie to może napiszę u was w Karczmie, czy ktoś ma mikrofon i by chciał nagrywać. Jak już pisałem, chyba 20-30 by wystarczyło a nie jest trudno to zrobić. --Derbeth talk 20:50, 21. sep 2007 (CEST)

Łužičenjo a Milčenjo

wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Móžeš moje dodawki k nastawkomaj Łužičenjo a Milčenjo kontrolować? Nimo toho njeznaju přełožk za łaćonske słowo civitates. Přidach něšto z němskeje wikipedije hižo před někotrymi měsacami. Dźakuju so a wjele wjesela, postrowy --Tlustulimu 15:48, 25. sep 2007 (CEST)

Předłoha:Wašnje artikulacije

wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Maš raz čas korigować teksty w předłoze {{Wašnje artikulacije}}? Dźakuju so a wjele wuspěcha. Wutrobny postrow --Tlustulimu 15:00, 29. sep 2007 (CEST)

Värmlandšćina

wobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Něchtó z IP-om je nastawk Värmlandšćina tworił. Runje sym interwikijowy wotkaz do šwedskeje wikipedije kontrolował. Ale jenož sym rozumił, zo je narěč ale nic rěč. Maš wjace informacijow wo tutón rěčny fenomen? Snano rozumiš Šwedšćinu? Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:13, 12. okt 2007 (CEST)

ds. rěčny powjerch

wobdźěłać

Hi Neplo, sym dźensa widźał, zo hodźi so delnjoserbšćina nětko w nastajenjach tež němskeje Wikipedije wubrać. To rěka, zo sy hłowne dźěło zdokonjał a zo je so dataja wuspěšnje do SVN přenjesła. Trójnu sławu Tebi!!! Mam dsb nětko jako nastajenje a budu w přichodnych dnjach wobšěrnje testować – wěš, zo sym poweruser na dewp ;-) Zbytne zmylki na polu syntaksy (kompjuteroweje wězo!) w přichodnych dnjach skoriguju. PS: sym wotpowědnu zdźělenku na meta zawostajił, nadźijam so, zo budźa to ludźo tam w přiměrjenym časowym wobłuku čitać – hewak hišće raz ordentlich haru sčinju. Wutrobny postrow --Dundak 14:59, 29. okt 2007 (CET)

Witaj Dundako, sym před krótkim z Neplom mejlki wuměnił. Měnješe, zo nimamy ničo přechwatać, dokelž naš pólski přecél Pe7er je w nimale kóždej zdźělence zmylki činił. Wón dyrbjał wšitko hišće raz kontrolować. Njewěm wšak, hač Nepl je to hižo sčinił. Štož syntaksu nastupa, sym hižo zmylki nalistowane na stronje Localization checks skorigował, za dsb kaž tež hsb. Ale wój móžetaj je hišće raz přepruwować. Ale njedźiwać, mjenowana strona hišće njeje aktualizowana, tohodla su zmylki hišće nalistowane. Wutrobne postrowy, --16:09, 29. okt 2007 (CET)
Witaj Dundako, ja sym to, Michawiki, a ja sym tež předchadźacu zdźělenku napisał. Sym wulki kał činił. Dokelž sy napisał, zo dsb hižo hodźi so w nastajenjach w dewp wubrać, sym to tež spytał, ale tu w hsbwp. A nětko mam tón kał, nětko njemóžu jako přizjewjeny wužiwar na ničo dohrabnyć, samo nic na Hłown stronu. Sym hižo spytał, placki zničić, ale sym potom jenož kaž njepřizjewjeny a tak ruče kaž so znowa přizjewjam, so samsne stawa. Móžu hišće něhdy jako Michawiki Wikipediju wužiwać abo trjebam nowe wužiwarske mjeno? Nadźijam so, zo dsb budźe bórze oficielna, potom so mój problem najskerje awtomatisce rozrisa, ale štó wě kaž dołho to hišće budźe trać., --89.51.210.114 17:10, 29. okt 2007 (CET)
Haj, moje konto je nětko tež fuk jow :-( W dewp pak funguje. --61.213.6.186 09:13, 30. okt 2007 (CET) (Dundak)
Witaj do kluba. :-) :-( --89.51.210.64 10:13, 30. okt 2007 (CET) (Michawiki)
Něhdy sym pola Dundaka na stronce lamentował, zo sym swoju identitu zhubił, a nětko staj wój na rjedźe :( Nóhaj, Bóh dał, zo so to spěšnje wujasni a zo njetrjebaće potom jako Dundak1 a Michawiki1 firměrować :) Delnjoserbski přełožk sym runje dočinił. Bych pak rady hišće raz wšitko přešoł, zo by terminologija jednotna była, nic zo so wužiwar jónu na někajku "wobglědowańsku lisćinu" a jónu do "wobglědowańkow" pósćele, to dyrbjało tola jednotne być. Ale to dźe spěšnje. Dundaka bych prosył, zo by wšitke předłohi plurala wudospołnjał a korigował. Stajnje tři stołpiki: sg./du./pl. (3. do kónca swěta, specielnu formu gen. pl. wot 5 njebych wužiwał, ta słuša snadź to beletrije a tež tam skerje do wyšeho stila ...)--Nepl1 16:12, 30. okt 2007 (CET)
Witaj Neple. Twoja situacija tehdy bě hinak. Ty njemóžeše so přizjewić, dokelž bě někajki problem z hesłom. A twoje njezbožo bě, zo njejsy e-mejlowu adresu podał, zo by sej nowe hesło žadał. Mój z Dundakom móžemoj so přizjewić, ale potom hižo njeńdźe ničo. Sym ći dźě w Chrósćicach na folklornym festiwalu prajił, zo ty móhl tež "běrna" wužiwać, ale katolska domizna bě mócniša. ;-) -- Štož pluralowe formy nastupa, sym dźě te 3 zdźělenki skorigowal, kotrež su na Localization checks mjenowane. Sym tam formu za gen. pl. wužił. Wušmórń je, jeli chceš. Ale skontroluj tež, hač so wšudźe wšě trěbne wariable wužiwaja, tuž $1, $2 atd. Wutrobne postrowy, --89.51.212.184 16:53, 30. okt 2007 (CET) (Michawiki)
Witaj Neple. Sym runje widźał, zo stej dwěj nowej zdźělence. Móžeš jej hišće přełožić? Wutrobne postrowy, --89.51.212.178 21:29, 30. okt 2007 (CET) (Michawiki)

Pad (gramatika)

wobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Před někotrymi tydźenjemi sym nastawk Pad (gramatika) z němčiny přełožił. Móžeš raz kontrolować, hač sym tróšku kała abo wopak přełožił? Dźakuju so a wjele wuspěcha, wutrobny postrow --Tlustulimu 19:20, 29. okt 2007 (CET)

Naćisk za hłownu stronu

wobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Hižo znaješ naćisk za hłownu stronu? Wot někotrych dnjow je wothłosowanje w Korčmje. Móžeš tam wothłosować, jeli chceš. Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:10, 26. now 2007 (CET)

If you would like to help me

wobdźěłać

Hello, I am Filip, user from the Macedonian Wikipedia. I work on a project and I hope you could help me with it. I'm making a colection of ethno songs form all of the Slavic nations, so I wondered if you could tell me the titles of some of the most renown and best-known Sorbian ethno songs. If you are willing, then please write them on my Talk Page here. Beforehand, I thank you. Greetings and Merry Christmas! --Филип што бе? 17:14, 25 December 2007 (CET)

ds Wikipedija

wobdźěłać

Pon dźe dsbwp online a tři dny pozdźišo mam to čorne na běłym w kašćiku (aka Nowy casnik). Njej špatne ;-) Postrow --Dundak 01:24, 21. jan 2008 (CET)

Witaj Dundako, w rozhłosu su tež přinošk wo dsb. wp přinjesli. Chcemy so nadźijeć, zo změjemy přez to trochu wjace podpěry ...--Nepl1 08:36, 5. feb 2008 (CET)

Předłoha:Zwukowe změny

wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Móžeš raz dalše informacije k předłoze {{Zwukowe změny}} přidać? Wjele wuspěcha. Póstrowy --Tlustulimu 14:55, 6. meje 2008 (CEST)

smjejkotak abo smějkotak

wobdźěłać

Witaj Neplo! Njedyrbjało to smějkotak rěkać město smjejkotak. Słowo wotwodźuje so tola wot werba smějkotać so. Tež pola Krala namaka so słowo smějkotak (Lächler, Schmunzeler). Postrow, Alojs 08:04, 13. jul 2009 (CEST)

Jeśli masz wolną chwilę zajrzyj na http://de.forvo.com/. Jest to strona z nagraniami wymowy w różnych językach, ale wciąż brakuje Górnołużyckiego. Pomóż jeśli możesz.

If you have a minute, take a look at http://de.forvo.com/. It's a website with pronounciation records in different languages, but there is still no pronounciations in Upper Sorbian. Please help, if you can.

ARvєδuι + 00:10, 3. jun 2011 (CEST)

Use lower Sorbian when translations are missing

wobdźěłać

Hello, please give a look. --Nemo bis (diskusija) 24. decembra 2016, 20:18 (CET)Wotmołwić

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije