Milčenjo

słowjanski kmjen w Hornjej Łužicy

Milčenjo (delnjoserbsce: Milcany, čěsce Milčané; němsce Milzener; pólsce Milczanie) běchu zapadosłowjanski kmjen w Hornjej Łužicy, kotryž naspomni so prěni raz we wopisanju bayerskeho geografa srjedź 9. lětstotka. Tutón připisuje Milčanam hižo 30 sydlišćow (civitates), snano hižo z centralnym hrodźišćom srjedź přisłušnych sydlišćow.

Dokładne wotmjezowanje sydlenskeho teritorija Milčanow je w slědźenju dwělomne. Wono wobsahowa hłownje krajinu z płódnymi hlininowymi pódami a z rozměrom něhdźe 50 kilometrow wot wuchoda do zapada a něhdźe 20 kilometrow wot sewjera do juha. Sewjernu hranicu drje tworješe bahnojta a zdźěla njepłódna nižina a južnu hranicu tworjachu Łužiske horiny. W zapadźe tworja Porchowske hory zapadnje Kamjenca přirodny ryhel. Na wuchod, k susodnemu teritorijej Bjezunčanow, je wotmjezowanje mjenje jasne. Kmjenowy centrum bě centralny hród w Budyšinje. Po Milčanach mjenowaše so region wokoło Budyšina w pisomnych žórłach 10. do 12. lětstotka Gau Milsca. Hišće dźensa bydla w regionje słowjanscy Serbja, potomnicy Milčanow.

Towarstwo Die Milzener e.V. z Měrjowa zaběra so z kulturu a tradicijemi pohanskich Milčanow.

Literatura wobdźěłać

  • Milceni et Silensi. Die Oberlausitz und Schlesien um das Jahr 1000 in der Zeit des Boleslaw Chrobry. Begleitheft zur Gemeinschaftsausstellung des Muzeum Miejskie Wroclawia, Abteilung Archäologisches Museum mit dem Stadtmuseum Bautzen vom 17. Juni bis zum 11. November im Stadtmuseum. Bautzen [2001].
  • Joachim Meffert: Die Ortenburg in Bautzen - Der archäologische Forschungsstand und die Ausgrabungen von 1999-2001. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 44, 2002, str. 75–177.
  • Karin Sczech: Archäologische Untersuchungen zu Bautzen in der Oberlausitz in slawischer Zeit. Archäologische Forschungen am GWZO. Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. 2003, str. 49–64.

Wotkaz wobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije