Budyski měr

měrowe zrěčenje mjez Swjatym romskim mócnarstwom a Pólskej

Budyski měr bě měrowe zrěčenje mjez kejžorom Swjateho romskeho mócnarstwa, Hendrichom II., a pólskim knježićelom Bolesławom Chrobrym.

Budyski hród
Karta Pólskeje po Budyskim měrje

Zrěčenje, kotrež so po iniciatiwje Hendricha II. njejapcy dnja 30. januara 1018 na Budyskim Hrodźe podpisa, skónči 15 lět trajacu wójnu mjez kejžorstwom a Pólskej a zdobom zwjazk, do kotrehož bě kejžor w lěće 1003 z pohanskimi Lutycami stupił. Zmóžni zhromadnu němsko-pólsku politiku napřećo Wuchodoromskemu (bycantiniskemu) mócnarstwu w zmysle restawracije (Zapado-)romskeho mócnarstwa.

Bolesław zdźerži sej hač do lěta 1031 zwadnu (Delnjo-)Łužisku marku a kraj serbskich Milčanow w dźensnišej Hornjej Łužicy. W tutym zwisku woženi so dnja 3. februara 1018 z Odu, najmłódšej dźowku Mišnjanskeho markhrabje Ekkeharda I.

W lěću 1018 zdoby Bolesław z pomocu němskich a madźarskich jednotkow krótkodobnje knjejstwo nad Kijewom, srjedźišćom Kijewskeje Rusy, zwotkelž hrožeše jako zwjazkar němsko-romskeho mócnarstwa bycantiniskemu kejžorej Basileiosej II.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije