Tekstowe dźěle
Wužitne informacije


Tute předłohi informuja čitarjow abo administratorow. Wone su powšitkowne tekstowe přinoški. Informacije wo redigowanju a wužiwanju předłohow su w nastawku Pomoc:Předłohi.

Předłohi

wobdźěłać

Za wušmórnjenja

wobdźěłać
Předłoha Přikład Funkcija
{{Del|přičina}} --~~~~

{{Delete|přičina}} --~~~~
{{Wušmórnyć|přičina}} --~~~~

Namjetuje tutón nastawk za spěšne wušmórnjenje přez administratora.
{{Wušmórnjenje po diskusiji}} Namjetuje nastawk po diskusiji wušmórnyć.
{{Wobraz za šmórnjenje
|přičina=faluje licenca}}
Informuje wo namjetowanej wušmórnjenju wobraz

Za pokiwy wo wužiwanej rěči referency

wobdźěłać
Předłoha Přikład Funkcija
{{Ref-bg}} (bg.) Referenca je na bołharskej rěči.
{{Ref-by}} (běł.) Referenca je na běłoruskej rěči.
{{Ref-cs}} (čěsce) Referenca je na čěskej rěči.
{{Ref-de}} (němsce) Referenca je na němskej rěči.
{{Ref-dsb}} (delnjoserbsce) Referenca je na delnjoserbskej rěči.
{{Ref-en}} (jendź.) Referenca je na jendźelskej rěči.
{{Ref-eo}} (eo) Referenca je na rěči Esperanto.
{{Ref-fr}} (fr.) Referenca je na francoskej rěči.
{{Ref-mix}}
{{Ref-mix|dsb|de|eo}}
(delnjoserbsce)(němsce)(eo) Referenca za wjace rěčow.
{{Ref-pl}} (pól.) Referenca je na pólskej rěči.
{{Ref-ru}} (rus.) Referenca je na ruskej rěči.
{{Ref-sk}} (słow.) Referenca je na słowakskej rěči.
{{Ref-sr}} (serb.) Referenca je na serbiskej rěči.

Za nowe předłohi eksistuje předłoha {{Ref-lang}}, kotraž so po sćěhowacej šemje wužiwa.

{{ref-lang|słow.|słowakskej|}}

Prěni parameter je skrótšenka rěče a druhi parameter je adjektiwna forma rěče w lokatiwje.

Předłoha Přikład Funkcija
{{wrěči}}
{{wrěči|la}}
łaćonsce Zasadźi wotkaz k nastawkej a wróći adwerbialnu formu rěče.

Za pokiwy wo wosebitosći nastawka

wobdźěłać
Předłoha Přikład Funkcija
{{Bu wobdźěłany|podpis=--Tlustulimu 12:56, 12. dec 2008 (CET)}}
{{Podobne hesło|Halo}}
  Tutón nastawk Halo z temu test je po hesle na druhi nastawk podobny. Druhe hesło Hello ma temu test2.
Za nastawk, ke kotremuž eksistuje podobne hesło.
{{Prawe hesło|korektne pisanje}}
  Prawe hesło tutoho nastawka je „njewěm“. Techniskich wobmjezowanjow dla njemóže so tak we Wikipediji jewić.


Tutón nastawk dyrbjał druhe hesło měć. Techniske přičiny pak tomu zadźěwaja.
{{Tekst w schowanym komentarje}} Markěruje nastawki, kotrež wobsahuje teksty w schowanym komentarje, kotryž so je hišće njepřełožił.
{{Wjacezmyslnosć}}
  Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije