Tekstowe dźěle
Wužitne informacije

Za wobrazy eksistuja dwaj typaj předłohow. Prěni typ je wužitny za licencowe informacije, druhi typ je wužitny za druhe informacije wo wobrazach abo wo falowanju wobrazow w nastawku. Informacije wo redigowanju a wužiwanju předłohow su w nastawku Pomoc:Předłohi.


< Pomoc < Tekstowe dźěle < Tekstowe dźěle/Za wobrazy


Dźěl Rozjasnjenje Přikład
Pokiwy
{{NowCommons|Datajowe mjeno na Commons}} Jeli jenaka wersija wobraza tež na Commons eksistuje, móže so wobraz w hornjoserbskej Wikipediji wušmórnyć. Hlej tež Wikimedia Commons.
{{Do SVG konwertować}} Předłoha wobraz za nowowutworjenje markěruje.
{{NětkoSVG|Mjeno dataje SVG}} Jeli za tutu grafiku SVG-dataja eksistuje, kotraž runje tak wupada, měła so město toho wobraza SVG-wersija wužić.
{{Přesuń mediju}} Jeli wobraz ma njepřihódne abo wopak pisane hesło, móžeš druhe hesło namjetować.
{{ShadowsCommons}} Jeli druha wersija wobraza z jenakim mjenom na Commons eksistuje.
Wobrazowe licency
Hlej Wikipedija:Licencowe předłohi za wobrazy.


Druhe předłohi wobdźěłać

Předłoha Přikład Komentar
{{No image}}


W tutón nastawku faluje wobrazy.
{{Wertikalna lisćina wobrazow}}
{{Wertikalna lisćina wobrazow
|1=A girl in a swimming pool - underwater.jpg
|3=Aletschgletscher.jpg
|4=Pochad žiwjenja
}}

Pochad žiwjenja
Zmóžni hač do dźesać wertikalnych wobrazow w bóčnym kašćiku nastawkej přidać.
{{Wjacore wobrazy}}
{{wjacore wobrazy
| spódnjaLinka    = Hrajerjam so su porok wuprajili...
| šěrokosć   = 60
| wobraz1    = Yellow card.svg
| wobraz2    = Red card.svg
}}
Hrajerjam so su porok wuprajili...
Zmóžni dwaj hač pjeć wobrazow w bóčnym kašćiku nastawkej přidać.
{{Wulki wobraz}}
(redirect: {{Panorama}})
Za zasadźenje wulkich wobrazow.

Přikład je na stronje předłohi.

Zawěsćenje kwality wobdźěłać

Předłoha Přikład Komentar
{{Licenca faluje}} Za markěrowanje wobrazy, kotrež hišće informacije wo licency nimaja.
{{Porjedź wobraz}} Za markěrowanje wobrazy, kotrež potrjebuja porjedźenje.
{{Wobraz za šmórnjenje}}
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije