Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha wužiwa so za tabelu w nastawkach wo sydlišćach zwonka Němskeje (hlej Infokašćik město DE) a Ruskeje (Infokašćik město RU).

Wužiwanje

Faluje-li tuta tabela w nastawku, kopěruj prošu slědowacy tekst na spočatk nastawka.

Nowa syntaksa za města
{{Infokašćik město
|mjeno     =jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske"
byštej samsny tekst wobsahowałoj
|mjeno swójske =
|mjeno serbske =
|wopon     =
|šěrina    = <trěbne!>
|dołhota    = <trěbne!>
|region-ISO  = <trěbne!>
|gmejnske čisło= <funguje w Pólskej a Čěskej>
|wysokosć   =
|přestrjeń   =
|wobydlerstwo = <njeje trěbne w Pólskej a Čěskej>
|staw     =
|referenca za wobydlerstwo=
|póstowe čisło =
|předwólba   =
|webstrona   =
|wobraz    =
|wopis wobraza =
}}

Jeli wužiwaš nowu syntaksu, prošu njewužiwaj "jendźelski" dypk, ale "němski" a "serbski" koma při hódnoće přestrjenje (bjez měrjenskeje hódnoty!) a žadnu měrjensku hódnotu a žadyn dypk při wobydlerstwje. Potom funguje derje awtomatiske ličenje hustosće wobydlerstwa (hustosć zasydlenja. Hlej deleka). To njepłaći, jeli wužiwaš parameter "zwjazkowy kraj", dokelž so potom pomocna předłoha wužiwa, kaž na př. {{Metadaty wobydlerstwo Braniborska}} za hódnotu "Braniborska".

Nowa syntaksa za gmejny
{{Infokašćik město
|mjeno=jenož, jeli wobě wariabli "mjeno swójske" a "mjeno serbske"
byštej samsny tekst wobsahowałoj
|mjeno swójske=
|mjeno serbske=
|wopon=
|šěrina=
|dołhota=
|region-ISO=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=
|staw=
|referenca za wobydlerstwo=
|hustosć wobydlerstwa=
|g-přestrjeń=
|g-wobydlerstwo=
|g-staw=
|referenca za g-wobydlerstwo=
|g-hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|webstrona=
}}

Lisćina parametrow

Wariabla Typ Rozjasnjenja
mjeno nuzny mjeno města w statnej rěči a w serbšćinje,
hdyž wobaj stej rozdźělnej
Kedźbu, změna! nětko (wot 6. junija 2007) stej dwě wariabli za mjeno: mjeno swójske, mjeno serbske. Jeli wobě bychu samsnej, wužiwaj prošu tutu wariablu mjeno.
mjeno swójske nuzny jeli ≠ mjeno serbske, hewak mjeno
mjeno serbske nuzny jeli ≠ mjeno swójske, hewak mjeno
wobraz fakultatiwny Jeli eksistuje rjane foto města
wulkosć wobraza fakultatiwny Jeli je tež parameter wobraz definowany a wulkosć ma druha hač 210px być.
wopon fakultatiwny Jeli eksistuje. Hewak so wopon z prašenskim znamješkom pokazuje.
logo fakultatiwny Jeli eksistuje. Přikład je w nastawku Reykjavík.
wulkosć wopona fakultatiwny Jeli ≠ 100px
wopon-nastawk fakultatiwny
šěrina nuzny definuje šěrinu pozicije města, wsy abo gmejny
dołhota nuzny definuje dołhotu pozicije města, wsy abo gmejny
region-ISO nuzny ISO-kod regiona, w kotrymž so město nadeńdźe
lat_deg zestarjeny definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku
lat_min zestarjeny definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku
lat_sec fakultatiwny / zestarjeny definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po šěrokostniku. Jenož, jeli ≠ 0.
lon_deg zestarjeny definuje stopjenjowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku
lon_min zestarjeny definuje minutowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku
lon_sec fakultatiwny / zestarjeny definuje sekundowu poziciju města, wsy abo gmejny po dołhostniku. Jenož, jeli ≠ 0.
zwjazkowy stat fakultatiwny jenož w Brazilskej a Zjednoćenych statow Ameriki
zwjazkowy kraj fakultatiwny jenož w Němskej a Awstriskej
wojewódstwo fakultatiwny jenož w Pólskej
wobwod fakultatiwny
region fakultatiwny
prowinca fakultatiwny
knježerstwowy wobwod fakultatiwny jenož w někotrych zwjazkowych krajach
wokrjes fakultatiwny
historiski kraj fakultatiwny
typ fakultatiwny Móžne hódnosće su: g abo gmejna za gmejny, gmejnowy dźel abo gd za gmejnowe dźěle, w abo wjes za wsy, m, město za města, městny dźěl abo md za městne dźěle.
gmejna fakultatiwny mjeno gmejny, ke kotrejž w nastawku wopisane sydlišćo słuša
wysokosć fakultatiwny
přestrjeń nuzny
g-přestrjeń fakultatiwny jenož za gmejny
wobydlerstwo fakultatiwny Njeje trěbny w nastawkach wo němskich gmejnach, přetož so tam ličby centralnje aktualizuja.
w druhich nastawkach dyrbi ličba być.
referenca za wobydlerstwo fakultatiwny Kedźbu, zo tam dyrbi jenož wotkaz abo tekst stać. Předłoha awtomatisce <ref> přida.
staw fakultatiwny datum za wobydlerstwo
hustosć wobydlerstwa fakultatiwny Njeje trěbny w nastawkach wo němskich gmejnach, přetož so tam ličby centralnje aktualizuja.
póstowe čisło nuzny
předwólba nuzny
KFZ-znamješko fakultatiwny jenož hdyž to eksistuje
gmejnski kluč fakultatiwny
gmejnske čisło fakultatiwny
załožene fakultatiwny
měšćanske prawo fakultatiwny
Rjadowanje fakultatiwny
Měšćanske zarjadnistwo fakultatiwny wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš
jednu wot sledowacych wariablow
rozčłonkowanje města fakultatiwny jenož za města
rozčłonkowanje gmejny fakultatiwny jenož za gmejny a wsy
Adresa fakultatiwny to je adresa měšćanskeho zarjadnistwa
Telefon fakultatiwny to je telefon měšćanskeho zarjadnistwa
Faks fakultatiwny to je faks měšćanskeho zarjadnistwa
webstrona fakultatiwny
E-mailowa adresa fakultatiwny
Politika fakultatiwny wona dyrbi eksistować z wobsahom haj, hdyž wužiwaš
jednu wot sledowacych wariablow
wyši měšćanosta fakultatiwny
měšćanosta fakultatiwny
měšćanostka fakultatiwny
wjesnjanosta fakultatiwny
wjesnjanostka fakultatiwny
hłowa sydlišća fakultatiwny jenož, jeli předchadne parametry njejsu móžne
titul hłowy sydlišća fakultatiwny
poslednje wólby fakultatiwny
přichodne wólby fakultatiwny
partnerske města fakultatiwny jenož hdyž eksistuje tuto partnerstwo
mapa fakultatiwny
wulkosć mapy fakultatiwny Jeli ≠ 100px
mapa-nastawk fakultatiwny
mapa2 fakultatiwny jenož za dodatu mapu, na při. wo regionje
mapa2-mjeno fakultatiwny jenož z wariablu mapa2
wulkosć mapy2 fakultatiwny definuje wulkosć mapy, kotraž so přez wariablu mapa2 definuje.
bjez chorhoje fakultatiwny Jenož, jeli njeeksistuje dataja za chorhoj potrjecheneho kraja pola commons. Hewak awtomatisce so pokaza wobraz chorhoje přez pomoc dweju předłohow ({{Chorhoj}} a {{MěstnoChorhoje}}).
Za gmejny
g-wobydlerstwo fakultatiwny
referenca za g-wobydlerstwo fakultatiwny Kedźbu, zo tam dyrbi jenož wotkaz abo tekst stać. Předłoha awtomatisce <ref> přida.
g-staw fakultatiwny datum za g-wobydlerstwo
g-hustosć wobydlerstwa fakultatiwny


Dalše parametry

Sćěhowace parametry su fakultatiwny, ale so dyrbja hromadźe wužiwaja. Wone so móžeja wužiwać, jeli sydlišćo w dźělowym staće leži a za to eksistuje swójsku mapu.

Parameter Komentar
ds_lat_deg Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_deg, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lat_min Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_min, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lat_dir Definuje šěrokostnik dźěloweho stata. Móžnej hódnosći stej N a S.
ds_lat_sec Je ekwiwalent hornjeho parametra lat_sec, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lon_deg Je ekwiwalent hornjeho parametra lon_deg, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lon_min Je ekwiwalent hornjeho parametra lon_min, ale móže druhu hódnosć měć, jeli dźělowy stat tróšku zboka leži.
ds_lon_dir Definuje dołhostnik dźěłoweho stata. Móžnej hódnosći stej W a E.
dźělowy stat Definuje mjeno dźěloweho stata.

Přikład

Lwów
swójske mjeno Лвів
Infokašćik město na karće Ukrainy
Infokašćik město na karće Ukrainy
DEC
Wopon
wopon
wopon
Zakładne daty
stat Chorhoj Ukrainy Ukraina
wysokosć 296 metrow n.m.hł.
přestrjeń 171,0 km²
wobydlerstwo 758.900 (1. januara 2004)
hustosć zasydlenja 4.438 wob./km²
póstowe čisło 79000-490
předwólba (+380) + 380 322
Wobdźěłać
p  d  w
49.83333333333324
{{Infokašćik město
|mjeno swójske=Лвів
|mjeno serbske=Lwów
|wopon=Coat of arms of Lviv.svg
|šěrina=49/50/0/N
|dołhota=24/00/0/E
|region-ISO=UA
|stat=Ukraina
|wysokosć=296 
|přestrjeń=171,0 
|wobydlerstwo=758900 
|staw=1. januara 2004
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=79000-490
|předwólba=+ 380 322
|webstrona=
}}


Přikład z dwěmaj kartomaj

Nadrobniše informacije namakaja so w nastawku Předłoha:Infokašćik město/přikłady.
{{Infokašćik město
|mjeno=Serbin
|wopon=
|šěrina=30/06/54/N
|dołhota=96/59/16.8/W
|region-ISO=US
|stat=USA
|ds_lat_deg=30 |ds_lat_min=07
|ds_lon_deg=96 |ds_lon_min=59
|ds_lon_dir=W
|dźělowy stat=Texas
|wobwod=
|wokrjes=
|wysokosć=
|přestrjeń=
|wobydlerstwo=90
|hustosć wobydlerstwa=
|póstowe čisło=
|předwólba=
|Rjadowanje=
|Měšćanske zarjadnistwo=
|webstrona=
|typ=wjes
}}


Přikład za gmejnu

{{Infokašćik město
|mjeno swójske=Tuplice
|mjeno serbske=Wjelike Tuplice
|wopon=POL gmina Tuplice COA.svg
|šěrina=51/41/0
|dołhota=14/50/0
|region-ISO=PL-LB
|stat=Pólska
|wojewódstwo=[[Lubušske wojewódstwo]]
|wokrjes=[[Powiat żarski|Žarow]]
|KFZ-znamješko=FZA
|wobydlerstwo=1500
|staw=2004
|g-přestrjeń=65,89
|g-wobydlerstwo=3210
|g-staw=30. junija 2014
|rozčłonkowanje gmejny=13 sydlišćow
|póstowe čisło=68-219
|předwólba=68
|webstrona=[http://www.tuplice.pl www.tuplice.pl]
|Adresa=ul. Mickiewicza 27<br/>68-219 Tuplice
|mapa=
}}Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije