Serbski institut

wědomostny institut w Budyšinje
(ze strony „Institut za serbski ludospyt” sposrědkowane)

Serbski institut z.t. je zwonkauniwersitna slědźerska institucija, kotraž so 1992 zhromadnje wot Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska załoži a so hłownje přez Załožbu za serbski lud spěchuje. Po wustawkach wobsteji jeho nadawk w přeslědźenju a hajenju serbskeje rěče, stawiznow a kultury Serbow Hornjeje a Delnjeje Łužicy w přitomnosći a zašłosći kaž tež w zběranju a archiwěrowanju za to trěbnych materialijow. Dźěło instituta wobsahuje tohorunja komparatistiske slědźenje na polu mjeńšinow w Europje. Serbski institut je po prawniskej formje zapisane towarstwo, kotrež Hauke Bartels jako direktor nawjeduje.

Sydło Serbskeho instituta na Dwórnišćowej w Budyšinje
wjednistwo
čas mjeno
1951–1977
Pawoł Nowotny
1977–1990
Měrćin Kasper
1990–1992
Helmut Faska
1992–2014
Dietrich Šołta
2015–2016
Hauke Bartels a Dietrich Šołta[A 1]
2016
Hauke Bartels (interimny direktor)
2018
Hauke Bartels

Serbski institut ma sydło na Dwórnišćowej w Budyšinje a wudźeržuje delnjołužisku wotnožku na Bebelowej w Choćebuzu. Wón je wudawaćel sorabistiskeho a kulturnowědomostneho časopisa Lětopis a rjadu monografijow Spisy Serbskeho instituta, kotrejž w Ludowym nakładnistwje Domowina wuchadźataj. Přirjadowanej stej institutej Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw. Institucija so prawidłownje wot wědomostneje, mjezynarodnje wobsadźeneje, přirady a druhich ekspertow ewaluěruje.

W slědźerskim wusměrjenju nawjaza Serbski institut na tradiciju Instituta za serbski ludospyt. Tutón so 1. meje 1951 pod wjednistwom Pawoła Nowotneho w Budyšinje załoži a bě wot 1. awgusta 1952 Němskej akademiji wědomosćow w Berlinje (wot 1972 Akademija wědomosćow NDR) přirjadowany.

Přispomnjenje

wobdźěłać
  1. Direktor běše Dietrich Šołta a jednaćelski zastupjer Hauke Bartels.
51.1753614.42885
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije