Bjezunčenjo

historiska serbska skupina w Hornjej Łužicy

Bjezunčenjo (Besunzane) běchu poměrnje mały zapadosłowjanski (serbski) kmjen, kotryž bydleše podłu Łužiskeje Nysy wokoło Zhorjelca a Pjeńska. Woni naspomnichu so w chronice Bayerskeho geografa, pochadźacej z druheje połojcy 9. lětstotka.

Na Sedle njedaloko Zhorjelca běše prawdźepodobnje hłowne hrodźišćo Bjezunčanow

Srjedźišćo małeho kmjena, kotryž so w žórłach jenož jónu mjenuje, běše najskerje hrodźišćo na Sedle blisko Zhorjelca. Na to pokazuje tež mjeno blisko Sedła ležaceje něhdyšeje wsy Běžnica, kotraž je dźensa měšćanski dźěl Zhorjelca. Hranicu k susodnym Milčanam tworješe Limas.

Žórło wobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije