Mikławš Cyž

serbski duchowny, basnik a spisowaćel

Mikławš Cyž (němsce Nikolaus Ziesch, pseudonym Jaroměr; * 4. decembra 1825 w Bóšicach, † 1. apryla 1853 w Budyšinje) bě serbski katolski duchowny, spisowaćel a basnik a sobuzałožer serbskeho towarstwa „Serbowka“ w Praze. Zwjetša episke basnje z baladiskimi naběhami.

Narodźi so jako syn Bóščanskeho ratarja a wopytowaše po přesydlenju swójby do města wot 1833 do 1840 tamnišu Tachantsku šulu. Wot 1840 do 1850 bě chowanc Serbskeho seminara w Praze, hdźež wopytowaše hač do lěta 1847 němskorěčny Małostronski gymnazij. Wot 1847 do 1850 studowaše filologiju a teologiju. Po nawróće do Łužicy bě hač do swojeje zažneje smjerće w starobje jenož 27 lět wikar a katechet při Budyskim tachantstwje.

Skutkowanje

wobdźěłać

Cyž wobdźěli so aktiwnje na studentskim hibanju a słušeše w lěće 1846 k załožerjam Praskeje Serbowki. Wot 1846 do 1850 bě podstarši a w lěće 1850 starši tutoho towarstwa. Za swój čas w Praze wozjewi wjele w romantiskim duchu spisanych lyriskich a patriotiskich basnjow a pozbudźenskich nastawkow w Kwětkach, w Kućankowej Jutnitžce kaž tež w Tydźenskej Nowinje.

Wot 1847 bě čłon Maćicy Serbskeje a wot 1850 sobustaw Budyskeje Bjesady.

Wozjewjenja

wobdźěłać
  • Wotroha krala Jana, přełožk, Budyšin 1851
  • Die Anfänge der glagolitischen Literatur. Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft 1852, str. 161–191
  • Jurij Młynk: Cyž, Mikławš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 96
  • Josef Páta: Lužickosrbská čítanka, online
 
Wikisource
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije