Serbowka

serbske towarstwo w Praze

Serbowka běše zjednoćenstwo serbskich katolskich studentow a gymnaziastow. Wona załoži so 21. oktobra 1846 při Serbskim seminarje w Praze a bě prěnje serbske studentske towarstwo zwonka Němskeje. Hłownej zaměraj towarstwa běštej hajenje a spěchowanje serbskeje rěče a kultury a z tym skrućenje serbskeho narodneho wědomja sobustawow. Z druhimi słowjanskimi studentskimi towarstwami wudźeržowaše wona žiwu kulturnu wuměnu. Wuznamni intelektualni kaž Michał Hórnik, Jakub Bart-Ćišinski, Mikławš Andricki a Józef Nowak běchu sobustawojo Serbowki.

Čěsce a serbsce na wopomnjenskej tafli při Serbskim seminarje w Praze: „W tutym domje załožichu l. 1846 serbscy studenća »Serbowku«, prěnje słowjanske studentske towarstwo w Praze, wuznamne za kulturne wuwiće Serbow.”

Literatura wobdźěłać

  • Zdeněk Boháč: Pražzký studentský spolek Serbowka koncem 19. století [Der Prager Studentenbund Serbowka am Ende des 19. Jahrhunderts]. W: Lětopis. Zwjazk 42 (1995), čo. 1, str. 14–16. (čěsce)
  • Grażyna Wyder: Towarzystwo łużyckich studentów „Serbowka“ w Pradze (1846–1953). W: Rocznik Lubuski. Zielona Góra 28 (2002), čo. 1, str. 141–147. (pól.)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije