Jurij Młynk

serbski basnik, dźiwadłowy a literarny stawiznar

Jurij Młynk (němsce Georg Möller; * 13. apryla 1927 w Šunowje; † 16. junija 1971 w Drježdźanach) bě serbski basnik, dźiwadłowy a literarny stawiznar a přełožowar.

Jurij Młynk

Narodźi so w Šunowje jako syn skałarja-chěžkarja a wopytowaše wot 1933 do 1941 ludowu šulu w Konjecach a wot 1941 do 1943 wobchodnu šulu w Kamjencu. W lětomaj 1944 a 1945 bě jako němski wojak w Druhej swětowej wójnje. Po kóncu wójny sta so z nowowučerjom a skutkowaše hač do lěta 1948 jako wučer a šulski nawoda w Ralbicach. Wot 1949 do 1953 studowaše germanistiku, najprjedy we Wrócławju a potom dale (hromadźe ze sorabistiku) w Lipsku. W lěće 1960 promowowaše na Instituće za serbski ludospyt w Budyšinje.

Jurij Młynk bě wot 1960 do 1969 předsyda Koła serbskich spisowaćelow a wot 1970 hač do swojeje smjerće 1971 nawoda literarnostawizniskeho wotrjada Instituta za serbski ludospyt.

Row Marje a Jurja Młynkec na Budyskim Mikławšku

Wón bě mandźelski Marje Młynkoweje a nan Měrki Mětoweje. Zemrě krótko po swojej mandźelskej w starobje jenož 44 lět w Drježdźanach a bu na Budyskim Mikławšku pochowany.

Twórby (wuběr)

wobdźěłać
  • Do swětła. Lyrika. 1955
  • Skicy k stawiznam serbskeje literatury. Volk und Wissen, Berlin 1956
  • Štož lubuju: Basnje jednoho lětdźesatka. LND, Budyšin 1959
  • 400 lět serbskeho pismowstwa: Přewodnik we wobrazach. LND, Budyšin 1960
  • Jakub Lorenc-Zalěski: Přinošk k stawiznam serbskeje literatury w dobje imperializma. LND, Budyšin 1962
  • 100 lět serbskeho dźiwadła: 1862–1962. Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1962
  • Tři lěta w Ruskej. Zběrka serbskeje prozy, LND, Budyšin 1966
  • Hronow a druhe powědančka. Zběrka serbskeje prozy, LND, Budyšin 1967
  • Za Budyšinom na roli. Zběrka serbskeje prozy, LND, Budyšin 1968
  • Ze zašłosće do přichoda. Prěnja antologija serbskich ludowych awtorow. Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1968
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije