Bodo Ramelow

němski politikar Lěwicy

Bodo Ramelow (* 16. februara 1956 w Osterholz-Scharmbeck, Delnja Sakska) je němski politikar Lěwicy, kiž bě wot 5. decembra 2014 hač do 5. februara 2020 a je wot 4. měrca 2020 znowa ministerski prezident Durinskeje. Wón je prěni politikar swojeje strony w tutym zastojnstwje a nawjedowaše prěnju čerwjeno-čerwjeno-zelenu koaliciju (Lěwica, SPD, Zwjazk 90/Zeleni) na runinje němskich zwjazkowych krajow.

Bodo Ramelow w lěće 2019

Bě wot 2001 do 2005 a znowa wot 2009 do 2014 jako frakciski předsyda Lěwicy nawoda opozicije w durinskim krajnym sejmje. Wot 2005 do 2009 bě čłon zwjazkoweho sejma. Wón pochadźa z dźěłarnistwoweho hibanja a bě wot 1990 do 1999 krajny předsyda dźěłarnistwa HBV (dźensa ver.di) w Durinskej. W aprylu 1999 zastupi do tehdyšeje PDS.

Při wólbach do durinskeho krajneho sejma w oktobrje 2019 zhubi čerwjeno-čerwjeno-zelena koalicija swoju wjetšinu w parlamenće, dojedna pak so na wutworjenje mjeńšinoweho knježerstwa. Při wólbach ministerskeho prezidenta dnja 5. februara 2020 njedósta Ramelow w prěnimaj wólbnymaj kołomaj žanu wjetšinu. W třećim kole bu njejapcy frakciski předsyda durinskeje FDP, Thomas Kemmerich, z hłosami zapósłancow swójskeje strony kaž tež CDU a AfD (dohromady 45) za noweho ministerskeho prezidenta woleny. Ramelow dósta 44 hłosow. Při nowowólbach ministerskeho prezidenta měsac po tym dósta Ramelow w třećim wólbnym kole najwjace hłosow.

Ramelow je ewangelski, k druhemu razej woženjeny a ma dweju synow z prěnjeho mandźelstwa.

  Commons: Bodo Ramelow – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije