Korla Bohuwěr Šěca

serbski wučer, přirodospytnik a spisowaćel

Korla Bohuwěr Šěca (němsce Karl Traugott Schütze; * 26. awgusta 1858 w Klukšu, † 17. nowembra 1938 w Rachlowje) bě serbski wučer, přirodospytnik a spisowaćel.

Korla Bohuwěr Šěca

Narodźi so jako syn wojnarja w ewangelskej wsy Klukš a wopytowaše wot 1872 do 1877 Krajnostawski wučerski seminar w Budyšinje. Potom bě wot 1877 do 1921 z wučerjom wjesneje šule w Rachlowje pod Čornobohom. Jako slědźer wo mjetelach je sej mjezynarodnje připóznaće nadźěłał. Dokładnje přeslědźeše kónčinu wokoło Čornoboha. W serbskich a němskich časopisach wozjewješe wědomostne a popularnowědomostne studije kaž tež domiznowědne nastawki, wosebje wo serbskich kónčinach južnje a wuchodnje Budyšina, ale tež pućowanske wobrazki z Triesta, Helgolanda a Mecklenburgskeje.

Korla Bohuwěr Šěca woženi so w lěće 1881 z Annu Emiliju Albertec z Rachlowa.[1] Najmłódše z jeju pjeć dźěći bě domiznowědnik, wučer a botanikar Božidar Šěca (1900–1986). Tamne dźěći běchu Jan Jurij (* 1883), Hana Rejza (* 1886), Jurij Marko (* 1888) a Pětr Wladimir (* 1894). Šěcowy row nadeńdźe so na nowym kěrchowje w Bukecach.

Šěca bě wot lěta 1879 čłon Maćicy Serbskeje.

Spisy (wuběr)

wobdźěłać
  • Čłowjek w přirodźe. Budyšin 1925 a 1927.
  • Škódnicy našich lěsow. ČMS 1927.
  • Na dalokich pućach. Budyšin 1927.
  • Mnišća čwila. ČMS 1928.
  • Pućowka. ČMS 1929.

Literatura

wobdźěłać
  • Ota Wićaz: Přirodospytnik a narodny wučer Korla Bohuwěr Šěca. Předźenak 1927, str. 45–46
  • J. Krawc: Korla Bohuwěr Šěca jako přirodospytnik. Łužica 43 (1928), str. 50–53
 
Wikisource
  • Jurij Młynk: Šěca, Korla Bohuwěr. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 536
  1. Bukečanske cyrkwinske knihi
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije