Kamjentny dom

sociokulturny centrum w Budyšinje

Kamjentny dom z.t. (němsce Steinhaus e.V.) je sociokulturelny centrum na Kamjentnej 37 w Budyšinje. Je mjez druhim zarjadowar mnohich koncertow, dźiwadłowych a kinowych předstajenjow, hudźbneho wubědźowanja BEAT, mjezynarodnych młodźinskich wuměnow (wosebje z Pólskej), filmowych projektow (n.př. Małe B při Sprjewi) atd. Nimo toho je towarstwo nošer młodźinskeho dźěła w Budyšinje a mobilneho młodźinskeho dźěła we wšelakorych wokolnych gmejnow, kaž na přikład we Wulkej Dubrawje, Malešecach a Radworju.

Kamjentny dom ma wokoło 20 stajnych sobudźěłaćerjow. Jednaćel je Torsten Wiegel.

Wot 2012 do 2014 přetwari so stary Kamjentny dom a dósta mjez druhim nowu žurlu. Sociokulturny centrum bě mjeztym w tak mjenowanym eksilu na Alberta Schweitzerowej 1b zaměstnjeny.

Kamjentny dom wuhotowaše tež wšelake wjetše serbske zarjadowanja, mjez nimi Wočiń woči!, partyje Serbskeje murje abo wulkej koncertaj Měrćina Weclicha.

Wotkaz wobdźěłać

51.1815514.43182
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije