Kamjentny dom

sociokulturny centrum w Budyšinje

Kamjentny dom z.t. (němsce Steinhaus e.V.) je sociokulturelny centrum na Kamjentnej 37 w Budyšinje. Je mjez druhim zarjadowar mnohich koncertow, dźiwadłowych a kinowych předstajenjow, hudźbneho wubědźowanja BEAT, mjezynarodnych młodźinskich wuměnow (wosebje z Pólskej), filmowych projektow (n.př. Małe B při Sprjewi) atd. Nimo toho je towarstwo nošer młodźinskeho dźěła w Budyšinje a mobilneho młodźinskeho dźěła we wšelakorych wokolnych gmejnow, kaž na přikład we Wulkej Dubrawje, Malešecach a Radworju.

Kamjentny dom ma wokoło 20 stajnych sobudźěłaćerjow. Jednaćel je Torsten Wiegel.

Wot 2012 do 2014 přetwari so stary Kamjentny dom a dósta mjez druhim nowu žurlu. Sociokulturny centrum bě mjeztym w tak mjenowanym eksilu na Alberta Schweitzerowej 1b zaměstnjeny.

Kamjentny dom wuhotowaše tež wšelake wjetše serbske zarjadowanja, mjez nimi Wočiń woči!, partyje Serbskeje murje abo wulkej koncertaj Měrćina Weclicha.

51.1815514.43182
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije