Kabinet Tilich III

Kabinet Tilich III bě wot 12. nowembra 2014 hač do 12. decembra 2017 amtěrowace statne knježerstwo Sakskeje w šestej legislaturnej periodźe. Kabinet wulkeje koalicije stronow CDU a SPD pod ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom (CDU) bě wosmy kabinet swobodneho stata po přewróće.

KabinetWobdźěłać

Zastojnstwo/ressort wobraz mjeno strona statny sekretar strona
Ministerski prezident Stanisław Tilich CDU - -
Zastupowacy ministerski prezident Martin Dulig SPD - -
Statna kenclija Fritz Jaeckel CDU Erhard Weimann CDU
Nutřkowny minister Markus Ulbig CDU Michael Wilhelm -
Financny minister Georg Unland CDU Hansjörg König CDU
Justica Sebastian Gemkow CDU Andrea Franke -
Hospodarstwo, dźěło a wobchad Martin Dulig SPD Stefan Brangs
Hartmut Mangold
SPD
Socialne a škit konsumentow Barbara Klepsch CDU Andrea Fischer CDU
Wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt CDU Herbert Wolff -
Kultus Brunhild Kurth (hač do 29. septembra 2017) CDU Frank Pfeil
Frank Haubitz (wot 23. oktobra 2017) bjezstronski (namjet CDU)
Wědomosć a wuměłstwo Eva-Maria Stange SPD Henry Hasenpflug
(hač do 30. nowembra 2014)
Uwe Gaul
-
Runostajenje a integracija
(zasydlene w ministerstwje za socialne a škit konsumentow)
Petra Köpping SPD
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije