Euro (EUR, €; grjeksce tež ευρώ) je wot 1999 respektiwnje 2002 jako hotowe pjenjezy płaćaca zhromadna europska měna a płaći w tak mjenowanym europasmje, tuchwilu wobstejacym z 20 čłonow Europskeje unije.

Europske kraje, hdźež so euro wužiwa

██ čłonske kraje europasma

██ kraje EU w ERM II

██ kraje EU nimo ERM II

██ kraje nimo EU, hdźež so euro wužiwa

Prěnja serija bankowkow

Europasmo wobdźěłać

K europasmu słušeja:

Wothladajo wot toho je euro jenička oficielna měna slědowacych štyrjoch małostatow, kotrež njejsu z čłonami Europskeje unije, maja pak prawo, swójske pjenjezy razyć:

Slědowacej krajej wužiwataj euro jako oficielnu měnu, nimataj pak prawo, pjenjezy razyć:

Pjenjezy a bankowki wobdźěłać

Jednotliwe pjenjezy eksistuja za hódnoty 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00 a 2.00 € a maja we wšěch krajach europasma jenake wuhotowanje na prědnjej stronje. Zadnje strony su w kóždym kraju rozdźělnje wuhotowane.

Bankowki eksistuja za hódnoty 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 €

Wotkazy wobdźěłać

  Commons: Euro – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije