Witaj do hornjoserbskeje wikipedije - --Tlustulimu (diskusija) 11. apryla 2015, 17:06 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Elista wobdźěłać

Dobry dźeń, Rartat. Dźakuju so za nowy nastawk Elista. Ale namakach małki zmylk w nastawku, kotryž runje porjedźach. Předłoha {{Infokašćik město}} ma dwě syntaksy. Ale mam radšo nowu, dokelž so nastawki z prawo wužiwanej nowej syntaksu we wothladowanskej kategoriji zmylk w parametrje njejewja. Tohodla namjetuju ći tutu syntaksu za dalše nastawki wužiwać. Postrowy --Tlustulimu (diskusija) 11. apryla 2015, 17:13 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Reference in line "wobydlerstwo" of the infobox město wobdźěłać

Hi Rartat, please don't use a reference in the line of parameter "wobydlerstwo" in the infobox město. The template understands it as part of the parameter format and displays an error which you sureley have already seen. If you want to add a reference, pleas ask Tlustulimu - he is our expert for templates. Regards, --Michawiki (diskusija) 16. apryla 2015, 19:12 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Hello, Rartat. For the reference the template has an own parameter: referenca za wobydlerstwo. Please put there the link without <ref> only. The template adds the <ref> automatically. Greetings --Tlustulimu (diskusija) 16. apryla 2015, 19:48 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Trěbne korektury wobdźěłać

Witaj Rartat! Dźakuju za twoje nowe nastawki. Namakam pak přeco zaso małe zmylki, kaž na přikład sadu "Dźensniše město je so w lěće 1698." Tam pobrachuje werb, kaž na přikład "Město je so w lěće 1698 załožiło." abo "Město je so w 1950tych lětach natwariło." Hewak dyrbi rěkać "w Ruskej", "w sewjeru/wuchodźe/juhu/zapadźe Ruskeje", "w ruskej republice" abo "w ruskej oblasći". Hdyž maš 1 weblink, tak rěka nadpis "Wotkaz", pola 2 weblinkow "Wotkazaj" a pola wjace hač 3 "Wotkazy". Tak daloko wo tych wěcach, kiž su mi napadnyli. Postrow, j.nyča+/- 18. apryla 2015, 11:06 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Prošu mysli tež na korektne wotkazy ke Commons, kaž na přikład tamle. -- j.nyča+/- 18. apryla 2015, 11:21 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Nowa předłoha za Rusku wobdźěłać

Witaj Rartat,

mamy nětko nowu předłohu za Rusku: Předłoha:Infokašćik město RU. Tak móžeš ju wužiwać:

{{Infokašćik město RU
|mjeno serbske=Elista
|mjeno ruske=Элиста
|mjeno2=Элст [2. oficielna rěč]
|čisło=85401 '''[OKATO-čisło]'''
|wopon=Coat of Arms of Elista (Kalmykia) (2004).png
|chorhoj= Flag of Elista (Kalmykia).png
|šěrina=46/19/0
|dołhota=44/16/0
|ISO=RU-KL '''[wažne]'''
|wysokosć=120
|přestrjeń=208
|póstowe čisło=358000, 358001
|předwólba=(+7)84722
|webstrona=
}}

Parametry "wobydlerstwo", "awtowa značka", "stat", "oblasć", "staw" a poziciske karty hižo njetrjebaš. Postrow, j.nyča+/- 21. apryla 2015, 12:19 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Gramatika wobdźěłać

Witaj Rartat! Prošu dźiwaj tróšku na gramatiku. Prawje rěka drje "město w juhu/sewjeru/wuchodźe/zapadźe Ruskeje federacije" (genitiw), ale "město w Ruskej federaciji" (lokatiw). Postrow, j.nyča+/- 12. junija 2015, 08:55 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Biografiske zapisy wobdźěłać

Witaj Rartat! Wutrobny dźak za twoje nowe biografiske zapisy. Prošu mysli tež na slědowace wěcy:

Hišće raz wutrobny dźak za twoju pomoc!

Postrow, j.nyča+/- 9. awgusta 2015, 17:53 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Ličby wobdźěłać

Witaj Rartat! W serbšćinje je z wašnjom, ličby mjeńše hač 10 wupisać, potajkim: jedyn tysac, dwaj tysac, tři tysac... město 2 tysac a podobne. Tež kombinacije kaž 2,9 tysac njejsu tak rjane. Lěpje by w tym padźe było 2.900. Prošu wužiwaj Předłoha:Wrěči tež za mjeńše rěče, na přikład karelšćinu (krl).

Rjenje by było, hdyž by w swojich artiklach tež geografiske połoženje tróšku wopisał, n.př.:

Postrow, j.nyča+/- 20. awgusta 2015, 13:49 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Hišće něšto: Hdyž steji "(oblasć Leningrad)" w spinkach, potom prošu "oblasć" mało pisać, potajkim nic "(Oblasć..." ale "(oblasć...". Dźakuju! -- j.nyča+/- 20. awgusta 2015, 16:06 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Gramatika wobdźěłać

Witaj Rartat! Prošu dźiwaj na gramatiku słowa "Pětrohród", wotwodźeneho wot "hród". Prawje dyrbi rěkać: "Pětrohród", ale "do Pětrohroda", w "Pětrohrodźe" a tak dale. Postrow, j.nyča+/- 7. septembra 2015, 16:33 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Wopon/chorhoj wobdźěłać

Witaj! Sym widźał, zo sy w swojimaj nowymaj artiklomaj parametraj "wopon" a "chorhoj" zaměnił. "Wopon" wotpowěduje jendźelskemu Coat of arms a "chorhoj" Flag. Postrow, j.nyča+/- 4. decembra 2015, 11:55 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

Dagestanske wjeski wobdźěłać

Witaj Rartat! Nochceš radšo wo někotrych wjetšich ruskich městach pisać? Na přikład nimamy nastawk wo Chabarowsku, ale wo Riča, Wači a Chkem. Dwěluju tróšku na tym, zo su te wjeski za serbskeho čitarja woprawdźe relewantne. Postrow, j.nyča+/- 9. decembra 2015, 08:18 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

Ličby wobdźěłać

Witaj Rartat! W serbšćinje pisamy ličby hač 12 jako słowa, potajkim: tysac, dwaj tysac, tři tysac, štyri tysac, pjeć tysac, šěsć tysac, sydom tysac, wósom tysac, dźewjeć tysac, dźesać tysac, jednaće tysac a dwanaće tysac. Wot 13 pisamy potom ličby, potajkim "13 tysac" atd. Druha wěc: Prošu njepisaj tajke něšto kaž "1735 – 1899", ale "1735–1899". Dźakuju! --j.nyča+/- 12. decembra 2015, 11:33 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

Prepozicija "w/we" wobdźěłać

Witaj Rartat! W serbšćinje pisa so prepozicija w před słowami z w jako we. Potajkim nic "w wuchodnym předkraju", ale "we wuchodnym předkraju". Postrow, j.nyča+/- 30. decembra 2015, 19:01 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

Witaj! Samsna tema: [1]. Postrow, j.nyča+/- 19. apryla 2018, 11:15 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Awtonomny wokrjes wobdźěłać

Witaj Rartat! Lokatiw słowa wokrjes je wokrjesu, nic wokrjesej. Za tajkim wěcam móžeš na soblex.de pohladać. A prošu njezabudź parameter "přestrjeń=". Wutrobny dźak a postrow, j.nyča+/- 7. januara 2016, 13:39 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

Koordinaty oblasćow wobdźěłać

Witaj Rartat! Móžeš prošu pola oblasćow a republikow hišće koordinaty zapisać, kaž tule? To by rjenje było. Dźakuju! --j.nyča+/- 11. januara 2016, 15:26 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

sewjernje wobdźěłać

Witaj a wutrobny dźak za nowe zapiski! Prošu pisaj pak sewjernje a nic sjewjernje. Dźakuju so! --j.nyča+/- 20. decembra 2016, 21:58 (CET)Wotmołwić[wotmołwić]

Armenska wobdźěłać

Witaj Rartat! Jenož někotre wěcy:

  • w Armenskej mjeno administratiwnych jednotow njeje oblasć, ale prowinca (w prowincy, stolica ... prowincy atd.)
  • njedaloko, nic nedaleko
  • tysac, nic tysiac

Wutrobny dźak! --j.nyča+/- 21. apryla 2017, 10:35 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

region-ISO wobdźěłać

Witaj! Móžeš prošu pola parametra "region-ISO" regionalne parametry wužiwać, kaž n. př. "GE-KA" atd.? Dźakuju! --j.nyča+/- 23. apryla 2017, 12:57 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Tysas wobdźěłać

Witaj Rartat! Ty pisaš dźensa stajnje "tysas" město "tysac". Prošu na to kedźbować. Dźakuju so! --j.nyča+/- 13. meje 2017, 18:43 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

załožiło/naspomniło wobdźěłać

Witaj Rartat! W twojich artiklach žadyn rozdźěl mjez załoženjom a naspomnjenjom njewobsteji. Tjačiw na přikład njeje so pak hakle w lěće 1329 "załožiło" (jendź. founded), ale k prěnjemu razej naspomniło (mentioned for the first time). Pola Rachiwa a dalšich městow tón samsny problem. Prošu přehladaj tež twoje druhe artikle, hač su tam korektury trěbne. Wutrobny dźak! --j.nyča+/- 19. meje 2017, 11:45 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Horodenka wobdźěłać

Tu běše zaso zmylk. Horodenka njeje so hakle 1668 "załožiło", ale hižo 500 lět do toho prěni raz naspomniło! Prošu wo wjace swědomitosće! Dźakuju. --j.nyča+/- 21. meje 2017, 19:46 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

"Sydlišćo w lěće" –> "Sydlišćo je so w lěće...". Tam faluje werb! --j.nyča+/- 21. meje 2017, 19:51 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Werb faluje wobdźěłać

Witaj Rartat! Hladaj prošu raz tam. Postrow, j.nyča+/- 28. meje 2017, 12:54 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Pólske mjena wobdźěłać

Witaj! Móžeš prošu pola městow, kiž słušachu něhdy do Pólskeje, přeco tež pólske mjeno zapisać a redirect wutwarić? Dźakuju! --j.nyča+/- 31. meje 2017, 19:39 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Wikidata wobdźěłać

Witaj Rartat! Móžeš prošu za twoje nowe artikle přeco tež serbske pomjenowanje we Wikidata zapodać (n.př. tule? Tam dosaha serbske mjeno a jako wopis "město na Ukrainje". Wutrobny dźak a dale tak! --j.nyča+/- 8. junija 2017, 16:49 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Małe korektury wobdźěłać

Witaj Rartat! Prošu kedźbuj na to! Wutrobny dźak, j.nyča+/- 7. awgusta 2017, 08:51 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

PS: Prošu tež na prawu transkripciju z běłorušćiny kedźbować. --j.nyča+/- 7. awgusta 2017, 09:04 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Brestska oblasć wobdźěłać

Postrow, j.nyča+/- 8. awgusta 2017, 12:03 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

ό/ó wobdźěłać

Witaj Rartat! Někak maš wopačny "ó" w twojich tekstach. Ty pisaš "ό", dyrbi pak "ó" być. To njeje samsny pismik ;) Postrow, j.nyča+/- 9. awgusta 2017, 19:34 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Kilometry wobdźěłać

Witaj Rartat! Prošu tróšku kedźbować, twoje kilometerske podaća husto korektne njejsu. --j.nyča+/- 14. awgusta 2017, 10:26 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Redirects wobdźěłać

Witaj Rartat! Prošu mysli na redirecty wot ruskich mjenow na běłoruske. Dźakuju so! --j.nyča+/- 22. awgusta 2017, 13:53 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Oblasći Černihiw a Poltawa wobdźěłać

Witaj Rartat! Móžeš so prošu hišće starać wo Předłoha:Oblasć Černihiw a Předłoha:Oblasć Poltawa? Wutrobny dźak! --j.nyča+/- 23. awgusta 2017, 11:08 (CEST) Předłoha:Oblasć Cherson a Předłoha:Oblasć Suma prošu tež, dźakuju.Wotmołwić[wotmołwić]

Zmylki wobdźěłać

Witaj Rartat! Prošu kedźbuj tróšku. Tam sym zaso zmylkaj namakał. Postrow, j.nyča+/- 29. awgusta 2017, 15:39 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

-skim wobdźěłać

Witaj! Kóncowka "-skem" w serbšćinje njewobsteji, ale -skim. --j.nyča+/- 1. septembra 2017, 08:52 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

z/ze wobdźěłać

Witaj Rartat! Prawidła za wužiwanje z abo ze su slědowace:

  • ze wužiwamy jenož před pismikami s, š, z a ž
  • z wužiwamy we wšěch druhich padach

Potajkim: ze 100 (sto) wobydlerjemi, z 200 (dwě sćě), z 300 (tři sta), ze 400 (štyri sta), z 500 (pjeć stow), ze 600 (šěsć stow), ze 700 (sydom stow), z 800 (wosom stow), z 900 (dźewjeć stow), z 1000 (tysac).

Postrow, j.nyča+/- 3. septembra 2017, 12:24 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

A mysliš prošu na wikidatu? Dźakuju so! --j.nyča+/- 3. septembra 2017, 17:08 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

bok/strona wobdźěłać

Witaj Rartat! Měj dźak za nowe zapiski. Prošu pisaj "oficialna strona" a nic "bok". Słowo "bok" je delnjoserbske (dsb). Postrow, j.nyča+/- 6. apryla 2018, 17:09 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Adjektiwy wobdźěłać

Witaj Rartat! Serbske adjektiwy za staty srjedźneje Azije su:

  • Kazachstan – kazachski
  • Uzbekistan – uzbekski
  • Turkmenistan – turkmenski
  • Tadźikistan – tadźikiski
  • Kirgizistan – kirgiziski

Postrow, j.nyča+/- 6. awgusta 2018, 11:24 (CEST)Wotmołwić[wotmołwić]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije