Wikipedija (kumštne słowo: hawajan. wiki wiki = spěšnje; jendź. Encyclopedia) je mjezynarodny projekt, kiž chce zestajić swobodnu encyklopediju we wšěch rěčach, kotrejež nastawki hodźa so bjezposrědnje a zasadnje wot kóždeho wobdźěłać. Jendźelske wudaće wobsteji wot lěta 2001, hornjoserbske wot 2006. Wot lěta 2003 je cyłkowny projekt w nošerstwje załožby Wikimedia Foundation. W lěće 2022 wobsahuje Wikipedija cyłkownje něhdźe 58 milionow zapiskow w 316 rěčach.

Pomoc

Wikipedija je nastała na zakładźe tak mjenowaneje "Wiki" (softwarowy interfejs za wužiwarjow syće za aktiwne a pasiwne wužiwanje). Za přinoški płaći GNU-licenca za swobodnu dokumentaciju, kotraž dowoli změnjenje a komercielne wužiwanje.

Hornjoserbska rěčna wersija Wikipedije wobsteji wot oktobra 2006 a ma tuchwilu 13.935 zapiskow. Tuž steji wona na 141. městnje wot 316 rěčnych wudaćow. Delnjoserbska wikipedija přidruži so w januarje 2008.

Wotkazy wobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije