Sprjejcy

wjes w Budyskim wokrjesu, gmejnski dźěl Sprjewineho Doła
(ze strony „Šprjejcy” sposrědkowane)

Sprjejcy (němsce Spreewitz) su cyrkwinska wjes na sewjeru sakskeho wokrjesa Budyšin, blisko braniborskeje hranicy. Ke gmejnje Sprjewiny Doł słušaca wjes leži 107 m nad mórskej hładźinu a ma 356 wobydlerjow.[2]

Sprjejcy
Spreewitz
Połoženje Sprjejc na karće Hornjeje Łužicy
Połoženje Sprjejc na karće Hornjeje Łužicy
DEC
Połoženje Sprjejc
Połoženje Sprjejc
gmejna: Sprjewiny Doł
zagmejnowanje: 1996
wobydlerstwo: (9. meje 2011)[1]
přestrjeń: 15,2 km²
wysokosć: 107 metrow n.m.hł.
51.50861111111114.399444444444107
póstowe čisło: 02979
předwólba: 035727
wotwodźene
słowa:
wobydler/ka:
Sprjejčan/-ka
adjektiw:
Sprjejčanski
skłonowanje:
Sprjejc, Sprjejcam, Sprjejcy, Sprjejcami, w Sprjejcach
Tykowana cyrkej w Sprjejcach
Tykowana cyrkej w Sprjejcach

Tykowana cyrkej w Sprjejcach

Zjednoćenje Sprjewicy a Sprjewje

Blisko wsy so Sprjewica do Sprjewje wuliwa.

Stawizny wobdźěłać

 
Pomnik padnjenym prěnjeje swětoweje wójny

Prěnje historiske naspomnjenje jako Sprewitz[3] sta so w lěće 1419.

Wobydlerstwo a rěč wobdźěłać

1884 měješe wjes po Mukowej statistice 329 wobydlerjow, mjez nimi 325 Serbow (99 %).[4] W cyłej Sprjejčanskej wosadźe chodźachu tehdy 972 wosadnych k serbskej a 131 k němskej spowědźi. Paćerskich dźěći bě 16 serbskich a 14 němskich.[5] Serbska Boža słužba wotměwaše so kóždy tydźeń, němska kóždy druhi.

Arnošt Černik zwěsći 1956 serbski podźěl wobydlerstwa wot jenož hišće 39 %. W Sprjejcach rěčachu swójski srjedźołužiski dialekt serbskeje rěče. Hač do wotchada fararja Richarda Šołty do Delnjeho Wujězda w lěće 1953 wotměwachu so w Sprjejčanskej cyrkwi hišće jónu wob měsac serbske kemše.[6]

Literatura wobdźěłać

  • Marko Grojlich: Mjez horami a holu. Wjesne zapiski. LND, Budyšin 1998, str. 104–106

Žórła wobdźěłać

  1. staw: 9. meje 2011; Wuslědki censusa 2011 za gmejnu Sprjewiny doł
  2. 9. meje 2011; Wuslědki censusa 2011 za gmejnu Sprjewiny doł
  3. Sprjejcy w Digitalnym stawizniskim zapisu městnow Sakskeje (němsce)
  4. Ernst Tschernik: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung. Akademie-Verlag, Berlin 1954, str. 93. → wšě wjeski
  5. Arnošt Muka: Statistika Łužiskich Serbow. Wobličenje a wopisanje hornjo- a delnjo-łužiskeho Serbowstwa w lětach 1880–1885. Budyšin 1884–86, str. 177
  6. Šprjejčanska cyrkej. W: Pomhaj Bóh 2/1954, str. 4

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Sprjejcy – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije