Europa ma štyri časowe pasma: zapadoeuropski čas (WET/GMT), srjedźoeuropski čas (CET), wuchodoeuropski čas (EET) a Moskowski čas (MSK).

Časowe pasma w Europje

██ zapadoeuropski čas/GMT (≈UTC)

██ zapadoeuropski čas (UTC+0)

██ srjedźoeuropski čas (UTC+1)

██ wuchodoeuropski čas (UTC+2)

██ Čas w Kaliningradźe (UTC+2)

██ Moskowski čas (UTC+3)

Zapadoeuropski čas (WET, UTC+0, GMT) je časowe pasmo Färöskich kupow, sewjerowuchodneje Grönlandskeje, Irskeje, Islandskeje za čas cyłeho lěta, Kanariskich kupow, Madeiry, kupy Man, Portugalskeje a Zjednoćeneho kralestwa. Jeho jendźelske mjeno je Western European Time (WET).

Srjedźoeuropski čas (CET, UTC+1) je mjeno časoweho pasma, kotrež ma časowu diferencu jedneje hodźiny wot koordinowaneho swětoweho časa (UTC). Wužiwa so wot wšěch krajow w zapadnej kontinentalnej Europje wothladajo wot Portugalskeje, wužiwaceje zapadoeuropski čas. Jendźelske mjeno je Central European Time (CET).

Wuchodoeuropski čas (EET, UTC+2), jendźelsce Eastern European Time (EET), je časowe pasmo wuchodo- a sewjeroeuropskich krajow mjezy srjedźoeuropskim časowym pasmom a Ruskej (Běłoruska, Bołharska, Cypriska, Estiska, Finska, Grjekska, Letiska, Litawska, Moldawska, Rumunska, Kaliningradska prowinca, Ukraina).

Moskowski čas (MSK, UTC+3) (Моско́вское вре́мя) je časowe pasmo europskeho dźěla Ruskeje.

Moskowski MSK-čas na karće Ruskeje

Wón wužiwa so nimo toho w cyłym kraju za jězdne abo lětanske plany ćahow, lětadłow, łódźow. Wono tež wustupuje w telegramach, mejlkach atd. Čas je často zdźělene wšudźom w kraju za čas radijowych wusyłanjow.

"Moskowski normalny čas (MSK)" wotpowěduje UTC+3 w zymje, mjez poslednim tydźenjom oktobra a poslednim tydźenjom měrca, lěćni čas wotpowěduje UTC+4.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije