Wikipedija:Specialne funkcije

Pomocka


Wikipedijowa specialna funkcija (jendźelsce gadget) je JavaScript a/abo CSS program kotryž so móže lochko zaswěćić přez kliknjenje opciju we twojich Wikipediskich nastajenjach. Jeje funkcionalnosć bu k dispoziji stajena wot MediaWikijoweho rozšěrjenja Extension:Gadgets.

Powšitkowne kriterije za specialne funkcije wobdźěłać

Specialne funkcije bychu powšitkownje slědowace wuměnjenja wupjelnić měli:

 1. Specialne funkcije dyrbja fungować jeli buchu bjez dalšeje konfiguracije wjazane. Wone so móžeja konfigurěromne z pomocu dataje monobook.js być, ale dyrbja fungować njekonfigurěrowane.
 2. Specialne funkcije dyrbja być kompatiblne ze wšěmi wažnymi wobhladowakami, praji so, wone njedyrbja so ze zmylkami přetorhnyć.
 3. Specialne funkcije maja być funkciske w najwažnišich wobhladowakach (cross-browser kompatibelnosć). Wuwzaće so dyrbja jasnje rozłožić.
 4. Specialne funkcije, kotrež potrjebuja wěste prawa, buchu markěrowane dyrbjeli, a so dyrbja prawje haćić jeli prawa za wěstych wužiwarjow njeběchu definowane.
 5. Specialne funkcije, kotrež jenož funguja we wěstych šatach, so dyrbja markěrować jako tajke, jeli tute daty k dispoziciji steja.

Wužiwaj prošu Wikipedija:Specialne funkcije/namjety zo přidaće wužiwarskich skriptow jako specialne funkcije diskutował.

Stare tajke diskusije steja na stronje [1].

Instalacija wobdźěłać

Specialne funkcije so móžeja instalować po diskusiji na stronje Wikipedija:Specialne funkcije/namjety wot administratorow na slědowacym wašnju:

 1. Přidawaj skriptowy kode do MediaWiki:Gadget-skriptowe mjeno.js
 2. Opcionalnje, přidawaj CSSowy kode do MediaWiki:Gadget-skriptowe mjeno.css
 3. Přidawaj wopis wo skripće do MediaWiki:Gadget-skriptowe mjeno. Wotkazowaj prošu ke skriptowemu websydłej a/abo pomocnej stronje a rozłož potrěbnosć za wobhladowaki jeli to je nuzne.
 4. Přidawaj do MediaWiki:Gadgets-definition
  * skriptowe mjeno|skriptowe_mjeno.js[|skriptowe_mjeno.css|druhi_skript.js|...]
 5. Aktualizuj tabelu instalowanych specialnych funkcijow deleka.

Specialna funkcija nětko bu na stronje Specialnje:Gadgets pokazać měła.

Komentary wobdźěłać

Komentary abo warnowanja so móžeja přidać do gadget-wopisanskeje předłohi na dwěmaj wašnomaj:

 • noiclude tag (widźomny na wopisanskich stronach z wotkazami): <noinclude> komentar</noinclude>
 • HTML komentary (jenož widźomne w žórłowem teksće): <!-- komentar-->

Komentary, kotrež so na tutym wašnju přidaja, so awtomatisce ignoruja za čas wutworjenja strony.

Tuchwilu instalowane specialne funkcije (gadgety) wobdźěłać

Mjeno Funkcija Skript:
Websydło, žórło, programowar
Gadget:
wersija, wopis, skript, CSS
Přidate nastroje za wobdźěłanje
Edittop (?) Přida wotkaz za [wobdźěłać] za prěnju sekciju strony.
?
en:User:Alex Smotrov/edittop.js
en:User:Alex Smotrov
2007-06-19T04:28:52
MediaWiki:Gadget-Edittop
MediaWiki:Gadget-edittop.js
wikEd Dospołny tekstowy editor, kotryž bu na stronje integrowany, ale funguje jenož we wobhladowakach Firefox / Mozilla / Seamonkey
wikEd
en:User:Cacycle/wikEd.js
en:User:Cacycle
0.9.63e, June 25, 2008
MediaWiki:Gadget-WikEd
MediaWiki:Gadget-WikEd.js
HotCats Zmóžni přidaće a wotstronjenje kategorijow w stronach.
?
commons:MediaWiki:HotCat.js,
fr:MediaWiki:JSScripts/HotCats,
de:Wikipedia:Helferlein/HotCat,
de:Gadget-HotCat.js
?
MediaWiki:Gadget-HotCats
MediaWiki:Gadget-HotCats.js
Hlej tež
Přidate nastroje za rěčnu podpěru
EoMagicalConversion Opcija kotraž přida magiske přetworjenje za rěč Esperanto k editorej.
?
meta:MediaWiki:Gadget-EoMagicalConversion.js
?
MediaWiki:Gadget-EoMagicalConversion
MediaWiki:Gadget-EoMagicalConversion.js
Přidate nastroje za zwobrazowanje
Markadmins Markěruje wotkazy administratorow
?
de:User:Euku
(ru:Участник:Obersachse/markadmins.js ru:MediaWiki:Gadget-markadmins.js
ru:Участник:Obersachse)
?
MediaWiki:Gadget-markadmins
MediaWiki:Gadget-markadmins.js
MarkBlocked Přešmórny wotkaz na strony zablokowanych wužiwarjow.
?
ru:MediaWiki:Gadget-markblocked.js
?
MediaWiki:Gadget-markblocked
MediaWiki:Gadget-markblocked.js
Hlej tež
UTC Live Clock (?) Časnik we wosobnej wobłuk za nastroje kotryž pokaza aktualny čas po UTC, a k dispoziciji staji wotkaz za wobnowjenje starych datajow (jendźelsce purge).
?
?
en:User:AzaToth
?
MediaWiki:Gadget-UTCLiveClock
MediaWiki:Gadget-UTCLiveClock.js
NiceInfoboxes Přida infokašćikam přidaty pozadkowy wobraz při nadpisach. Hlej tež Wikipedija:Infokašćik. Ideja za tute formaty je z francoskeje wikipedije: fr:Projet:Infobox/V2, ale mjeno specielneje funkcije je wot wužiwarja Tlustulimu.
Wužiwar:Tlustulimu/infobox.css (klasy ".infobox" a ".hornja-linka")
?
MediaWiki:Gadget-niceInfoboxes
MediaWiki:Gadget-niceInfoboxes.css
NiceTaxoboxes Při taksonkašćikam přidaty pozadkowy wobraz při nadpisach. Hlej tež Wikipedija:Infokašćik. Ideja za tute formaty je z francoskeje wikipedije: fr:Projet:Infobox/V2, ale mjeno specielneje funkcije je wot wužiwarja Tlustulimu.
Wužiwar:Tlustulimu/taxobox.css (klasy ".taxobox" a ".hornja-linka")
?
MediaWiki:Gadget-niceTaxoboxes
MediaWiki:Gadget-niceTaxoboxes.css
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije