Thietmar z Mjezyborja

Mjezyborski biskop a chronikar

Thietmar z Mjezyborja (němsce Thietmar von Merseburg; * 25. julija 975, † 1. decembra 1018 po zdaću w Mjezyborju) bě Mjezyborski biskop a wuznamny chronikar w času Otonow. Jeho chronika płaći jako jedne z najwažnišich žórłow za stawizny wuchodofrankowskeho mócnarstwa wokoło wróćicy lěttysaca.

Nowočasne zwobraznjenje biskopa Thietmara při měšćanskej studni w Tangermündźe

Thietmar skutkowaše wot 1009 do 1018 jako biskop Mjezyborja a bu w tamnišej katedrali pochowany. W jeho mjez lětomaj 1012 a 1018 nastatej chronice wopisa stawizny Mjezyborja, Sakskeje, Pólskeje a serbskich kónčin mjez Solawu a Wódru kaž tež němskich kralow Hendrich I., Ota I., Ota II., Ota III. a Hendrich II.. Originalna chronika so při bombardowanju Drježdźan w februaru 1945 ćežko wobškodźi, eksistuje pak wysokohódnotne faksimile z lěta 1905.

W Thietmarowej chronice so město Budyšin w lěće 1002 prěni raz pisomnje naspomni.

  Commons: Thietmar z Mjezyborja – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije