Lisćina datajow

Tuta specialna strona pokazuje wšě nahrate dataje.

Lisćina datajow
prěnja stronapředchadna stronapřichodna stronaposlednja strona
datum mjeno dataje wobrazk wulkosć (byte) wužiwar wopisanje
16. nowembra 2018, 11:35 Jan Rawp.jpg (dataja) 252 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Portret Jana Rawpa |žórło = SKA |awtor = Hanka Krawcec (1901–1990) |datum = njeznate |dowolenje = {{PD}} |druhe wersije = |přispomnjenki = {{NoCommons}} }}
11. julija 2018, 11:11 Nowe Město Starik.png (dataja) 582 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = |žórło = |awtor = |datum = |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = }}
11. nowembra 2017, 20:30 Jurij Pilk 2.jpg (dataja) 710 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Jurij Pilk |žórło = Předźenak 1927 |awtor = njeznaty |datum = 1927 |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = }}
11. nowembra 2017, 20:24 Franc Moric Domaška.jpg (dataja) 1.005 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Franc Moric Domaška |žórło = Předźenak 1931 |awtor = njeznaty |datum = 1931 |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = }}
11. nowembra 2017, 20:23 Korla Bohuwěr Šěca.jpg (dataja) 1,05 MB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Korla Bohuwěr Šěca |žórło = Předźenak 1927 |awtor = njeznaty |datum = 1927 |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = {{NoCommons}} }}
22. julija 2017, 19:19 Jurij Chěžka.jpg (dataja) 11 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Jurij Chěžka (1917–1944) |žórło = njeznate |awtor = njeznaty |datum = do 1944 |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = {{NoCommons}} }}
6. oktobra 2016, 13:23 Serbski dom.jpg (dataja) 193 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Serbski dom na Lawskich hrjebjach w Budyšinje |žórło = njeznate |awtor = njeznaty |datum = do 1937 |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = }}
18. februara 2015, 14:52 Wotpočink – karta 1825.png (dataja) 617 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wotpočink na sakskej karće z lěta 1825 |žórło = [http://www.deutschefotothek.de/ Deutsche Fotothek – Kartenforum] (Meilenblätter von Sachsen, Freiberger Exemplar) |a…
13. februara 2015, 23:20 Malešecy karta.png (dataja) 819 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Malešecy na sakskej karće z prěnjeje połojcy 19. lětstotka (Sächsische Meilenblätter, Freiberger Exemplar) |žórło = [http://www.deutschefotothek.de/cms/kartenforum-meilenblaetter-alle.xml Deutsche Fotothe…
11. junija 2014, 23:25 BerlinskaDróha.jpg (dataja) 143 kB Ida Norwegec {{Informacije wo wobrazu |wopis = |žórło = |awtor = |datum = |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = }}
27. januara 2014, 18:38 Jurij Měrćink.jpg (dataja) 200 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Jurij Měrćink |žórło = Serbski kulturny archiw |awtor = Kurt Hajna za Serbski institut |datum = wokoło 1954 |dowolenje = Serbski institut je wužiwanju wobraza w tutej wulkosći přihłosował. |druhe…
10. nowembra 2013, 21:44 Hněwsecy - Blidkowa karta Radwor.jpg (dataja) 203 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjeska Hněwsecy na blidkowej karće Radwor |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Landesaufnahme Sachsen, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1942 |dowolenje = Po pa…
6. nowembra 2013, 21:46 Council-of-europe.svg (dataja) 23 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Logo Europskeje rady |žórło = Wektorizacija wužiwarja Dev107 |awtor = Council of Europe |datum = |dowolenje = |druhe wersije = |přispomnjenki = }} == Licenca == {{Wobraz-LogoSH}}
13. oktobra 2013, 23:00 Domowina Symbol.svg (dataja) 23 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Symbol Domowiny, zwjazka Łužiskich Serbow |žórło = http://www.domowina.sorben.com/ ; SVG wužiwarja Lumu |awtor = Hanka Krawcec |datum = 1949 |dowolenje = |druhe wersije = |př…
23. julija 2012, 12:09 Žarnow - Blidkowa karta Zły Komorow.jpg (dataja) 501 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Žarnow na blidkowej karće Zły Komorow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po…
23. julija 2012, 12:08 Zasrjew - Blidkowa karta Zły Komorow.jpg (dataja) 489 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Zasrjew na blidkowej karće Zły Komorow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po…
23. julija 2012, 12:07 Zamosty - Blidkowa karta Rěčicy.jpg (dataja) 504 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Zamosty na blidkowej karće Rěčicy |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Landesaufnahme Sachsen, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1929 |dowolenje = Po para…
23. julija 2012, 12:07 Wusoka - Blidkowa karta Baršć.jpg (dataja) 516 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Wusoka na blidkowej karće Baršć |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po parag…
23. julija 2012, 12:05 Wóškalawa - Blidkowa karta Bórkowy.jpg (dataja) 489 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Wóškalawa na blidkowej karće Bórkowy |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenje = Po…
23. julija 2012, 12:04 Wischgrund - Blidkowa karta Leipisch.jpg (dataja) 613 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Sydlišćo Wischgrund na blidkowej karće Klein Leipisch |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1934 |dow…
23. julija 2012, 12:03 Waninki - Blidkowa karta Serbski Drjenow.jpg (dataja) 539 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Waninki na blidkowej karće Serbski Drjenow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenje =…
23. julija 2012, 12:03 Tšuckojce - Blidkowa karta Drjowk.jpg (dataja) 488 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Tšuckojce na blidkowej karće Drjowk |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenje = Po pa…
23. julija 2012, 12:02 Tšawnica - Blidkowa karta Choćebuz (wuchod).jpg (dataja) 532 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Tšawnica na blidkowej karće Choćebuz (wuchod) |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1921 |dowole…
23. julija 2012, 12:01 Tšadow - Blidkowa karta Jaseń.jpg (dataja) 491 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Tšadow na blidkowej karće Jaseń |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1930 |dowolenje = Po parag…
23. julija 2012, 12:00 Tornow - Blidkowa karta Lubnjow.jpg (dataja) 476 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Tornow na blidkowej karće Lubnjow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1903 |dowolenje =…
23. julija 2012, 12:00 Tłukom - Blidkowa karta Lubnjow.jpg (dataja) 504 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Tłukom na blidkowej karće Lubnjow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1916 |dowolenje …
23. julija 2012, 11:59 Štotupk - Blidkowa karta Łukow.jpg (dataja) 459 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Štotupk na blidkowej karće Łukow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenje = Po para…
23. julija 2012, 11:58 Škodow - Blidkowa karta Zły Komorow.jpg (dataja) 513 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Škodow na blidkowej karće Zły Komorow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po…
23. julija 2012, 11:57 Šiboj - Blidkowa karta Běły Chołmc.jpg (dataja) 518 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Šiboj na blidkowej karće Běły Chołmc |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1922 |dowolenje = P…
23. julija 2012, 11:57 Šepšecy - Blidkowa karta Wujězd.jpg (dataja) 557 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Šepšecy na blidkowej karće Delni Wujězd |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Landesaufnahme Sachsen, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1935 |dowolenje = …
23. julija 2012, 11:56 Wórlica - Blidkowa karta Klěśišća.jpg (dataja) 552 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Wórlica na blidkowej karće Klěśišća |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1925 |dowolenje = P…
23. julija 2012, 11:55 Sćiwojce - Blidkowa karta Serbski Drjenow.jpg (dataja) 587 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Sćiwojce na blidkowej karće Serbski Drjenow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenje…
23. julija 2012, 11:54 Rowna - Blidkowa karta Zły Komorow.jpg (dataja) 465 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Rowna na blidkowej karće Zły Komorow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po p…
23. julija 2012, 11:53 Römerkeller - Blidkowa karta Leipisch.jpg (dataja) 583 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Sydlišćo Römerkeller na blidkowej karće Klein Leipisch |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1934 |d…
23. julija 2012, 11:52 Rogow - Blidkowa karta Stśegow.jpg (dataja) 528 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Rogow na blidkowej karće Stśegow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po parag…
23. julija 2012, 11:52 Rěpišćo - Blidkowa karta Zły Komorow.jpg (dataja) 481 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Rěpišćo na blidkowej karće Zły Komorow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje =…
23. julija 2012, 11:51 Rajc - Blidkowa karta Jaseń.jpg (dataja) 499 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Rajc na blidkowej karće Jaseń |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1930 |dowolenje = Po paragraf…
23. julija 2012, 11:50 Radska - Blidkowa karta Łaz.jpg (dataja) 482 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Radska na blidkowej karće Łaz |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1889 |dowolenje = Po…
23. julija 2012, 11:49 Radojz - Blidkowa karta Drjowk.jpg (dataja) 489 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Radojz na blidkowej karće Drjowk |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenje = Po paragr…
23. julija 2012, 11:49 Wunšow - Blidkowa karta Rěčicy.jpg (dataja) 528 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Wunšow na blidkowej karće Rěčicy |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Landesaufnahme Sachsen, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1929 |dowolenje = Po para…
23. julija 2012, 11:48 Pódmokła - Blidkowa karta Serbski Drjenow.jpg (dataja) 529 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Pódmokła na blidkowej karće Serbski Drjenow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1919 |dowolenj…
23. julija 2012, 11:47 Parcow - Blidkowa karta Zły Komorow.jpg (dataja) 518 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Parcow na blidkowej karće Zły Komorow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = Po …
23. julija 2012, 11:46 Pakosnica - Blidkowa karta Wochozy.jpg (dataja) 398 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Pakosnica na blidkowej karće Wochozy |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Landesaufnahme Sachsen, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1929 |dowolenje = Po par…
23. julija 2012, 11:45 Nydej - Blidkowa karta Łaz.jpg (dataja) 508 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Nydej na blidkowej karće Łaz |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1889 |dowolenje = Po …
23. julija 2012, 11:45 Nowy Lubuš - Blidkowa karta Bukow.jpg (dataja) 586 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Nowy Lubuš na blidkowej karće Bukow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1918 |dowolenj…
23. julija 2012, 11:44 Nowy Łaz - Blidkowa karta Łaz.jpg (dataja) 497 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Nowy Łaz na blidkowej karće Łaz |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1889 |dowolenje = Po parag…
23. julija 2012, 11:43 Nowa Wjas - Blidkowa karta Stara Darbnja.jpg (dataja) 458 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Nowa Wjas na blidkowej karće Stara Darbnja |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1912 |dowolen…
23. julija 2012, 11:42 Njabodojce - Blidkowa karta Stara Darbnja.jpg (dataja) 475 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Njabodojce na blidkowej karće Stara Darbnja |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Königl. Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1912 |d…
23. julija 2012, 11:41 Stary Lubolń - Blidkowa karta Mikow.jpg (dataja) 510 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Stary Lubolń na blidkowej karće Mikow |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Landesaufnahme Sachsen, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1929 |dowolenje = Po p…
23. julija 2012, 11:40 Mały Rjasnik - Blidkowa karta Baršć.jpg (dataja) 523 kB J budissin {{Informacije wo wobrazu |wopis = Wjes Mały Rjasnik na blidkowej karće Baršć |žórło = [http://www.deutsche-fotothek.de/ Deutsche Fotothek - Kartenforum] |awtor = Preuss. Landes-Aufnahme, Reichsamt für Landesaufnahme |datum = 1920 |dowolenje = P…
prěnja stronapředchadna stronapřichodna stronaposlednja strona
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije