Dokumentacija Dokumentacija

To je {{tmbox}} jendźelsce talk page message box meta-předłoha z jendźelskeje wikipedije.

Wona so wužiwa zo by zdźělenkowe kašćiki za diskusijne strony wudźěłali.

Tuta předłoha funguje podobnje kaž {{ambox}} a wužiwa nimale samsne parametry.

Wužiće

Jednory přikład:

{{tmbox | text = Někajki tekst.}}


Kompleksny přikład:

{{tmbox
| type   = style
| image   = [[Image:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = Wobłuk za zdźělenski tekst.

}}

Typy zdźělenkowych kašćikow za diskusijne strony

To su barby a stile kotrež tuta meta-předłoha tworje.

Zo by diskutował tajke kašćiki a namjetował druhe detaile čitaj na stronje diskusijnej stronje.

Specialne

Někotre druhe kombinacije parametrow.

Parameters

Lisćina wšěch parametrow:

{{tmbox
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| style = CSS hódnota
| textstyle = CSS hódnota
| text = Zdźělenski tekst. 
| small = yes / {{{small|}}}
| smallimage = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[Image:Some image.svg|30px]]
| smalltext = Krótši zdźělenski tekst.
}}

type

Jeli žadyn type parameter njeje definowany, to předłohowe předskoki za typ notica, kotryž so za "diskusijne noticy" wužiwa.. To woznamjeni zo dósta šěru kromu.

image

Žadyn parameter = Jeli žadyn image parameter njeje definowany, to předłoha wužiwa standardny wobraz. Standardny wobraz wotwisuje wot parametra type.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př:
image = [[Image:Crystal package settings.png|40px]]
none = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa.

imageright

Žadyn parameter = Jeli žadyn imageright parameter njeje definowany, to so žadyn wobraz na prawym boku pokaza.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa, wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př.:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něšto = Někotry druhi objekt, kotryž chceš na prawym boku pokazać.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets hódnota, kotraž so wužiwa přez nastawkowy zdźělenski kašćik wobsahujo HTML (<table style="{{{style|}}}" class="..."> ... </table>) Na př.:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Opcionalny CSS hódnota, kotraž so wužiwa za tekstowu celu. Na př.:
textstyle = text-align: center;

text

Zdźělenski tekst.

Parametry za wuski kašćik

small

yes = Čini jón wusćiši naprawo bězacy zdźělenski kašćik. To tež čini normalne wobrazy wusćiše. Notuj, zo so někajka definicija wot smallimage, smallimageright a smalltext parametry jenož wužiwa, jeli "small=yes". Zo by činiło tak twoje předłohi tež rozumja small parameter, móžeš tutón kode wužiwać:
small = {{{small|}}}

smallimage

Žadyn parameter = Jeli žadyn smallimage parameter njeje definowany, to tuta předłoha awtomatisce wužiwa image parameter. Jeli image parameter tež je prózdny, to wuski normalny wobraz so wužiwa.
Wobraz = By wobraz z wšědnej wiki-notaciju być měło. 30px width are usually about right. Na př.:
image = [[Image:Crystal package settings.png|30px]]
none = Woznamjeni zo žadyn wobraz so njewužiwa. To přepisuje někajku definiciju wobraza přez image, jeli "small=yes".

smallimageright

Žadyn parameter = Jeli žadyn smallimageright parameter njeje definowany, to tuta předłoha awtomatisce wužiwa imageright parameter. Jeli imageright parameter tež je prózdny, to so žadyn wobraz na prawym boku jewi.
Wobraz = By wobraz z wšědnej wiki-notaciju być měło. 30px width are usually about right. Na př.:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|30px]]
Něšto = Někajki druhi objekt, kotryž so chceš na prawym boku jewić da.
none = Woznamjeni, zo žadyn wobraz na prawym boku so njewužiwa. To přepisuje někajku definiciju wobraza přez imageright, jeli "small=yes".

smalltext

Krótša wersija zdźělenskeho teksta. Jeli žadyn smalltext parameter njeje definowany, to tuta předłoha awtomatisce wužiwa text parameter.


Technikowe detaile

Tuta předłoha wužiwa nutřka kodowane stile.

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije