Wikipedija:Ambox CSS-klasy/šaty

Tuta strona listuje někotre šaty za předłohi {{Ambox}}. Za to móžeš listowane koda do twojeje monobook.css strony nutř zapisać. Jeli wužiwaš tajke koda, tež dyrbiš po składowanju cache twojeho wobhladowaka wobnowić, zo bychu změny aktiwne bywać móhli.

Twój aktualny šatWobdźěłać

How su přikłady kak so rozdźělne {{ambox}} předłohi aktualnje pokazaja pod twojim konće. Jeli hišće njebě nihdy redigował twoju monobook.css-stronu před tym, tute kašćiki maja napohlad po stronje MediaWiki:Common.css. (Pytaj klasy z mjenowym dźělom "ambox" na tutej stronje.)

MutedWobdźěłać

Wot Equazcion a Quiddity:

Přidawaj tutón kode do swojeje monobook.css-dataje:

/* "Muted" v0.1 color bars for the article message box templates */
table.ambox-delete,
table.ambox-serious {
 border-left: 10px solid #B22222 ;
}
table.ambox-content {
 border-left: 10px solid #FFCC66 ;
}
table.ambox-style {
 border-left: 10px solid #F3EF84 ;
}
table.ambox-merge {
 border-left: 10px solid #BB99FF ;
}
table.ambox-notice {
 border-left: 10px solid #BBE3F4 ;
}

LightWobdźěłać

Wot BenB4:

Přidawaj tutón kode do swojeje monobook.css-dataje:

/* "Light" v0.1 color bars for the article message box templates */
table.ambox-delete,
table.ambox-serious {
 border-left: 10px solid #ff8888 ;
}
table.ambox-content {
 border-left: 10px solid #FFCC66 ;
}
table.ambox-style {
 border-left: 10px solid #f7f777 ;
}
table.ambox-merge {
 border-left: 10px solid #ddbbFF ;
}
table.ambox-notice {
 border-left: 10px solid #aaeeFF ;
}

PastelWobdźěłać

Barby po hłownej stronje jendźelskeje wikipedije:

Přidawaj tutón kode do swojeje monobook.css-dataje:

/* "Pastel" v0.1 color bars for the article message box templates */
table.ambox-delete,
table.ambox-serious {
 border-left: 10px solid #F2CECE ;
}
table.ambox-content {
 border-left: 10px solid #F2E0CE ;
}
table.ambox-style {
 border-left: 10px solid #F2F2CE ;
}
table.ambox-merge {
 border-left: 10px solid #DDCEF2 ;
}
table.ambox-notice {
 border-left: 10px solid #CEDFF2 ;
}

All-ColorWobdźěłać

Wot Anomie:

Přidawaj tutón kode do swojeje monobook.css-dataje:

/* "All-Color" v0.1 for the article message box templates */
table.ambox {
 background: #f8fcff; 
 border: 1px solid #aaa; 
}
table.ambox-delete,
table.ambox-serious {
 background: #efd2d2;
}
table.ambox-content {
 background: #fce6cc;
}
table.ambox-style {
 background: #fcf3d5;
}
table.ambox-merge {
 background: #ead6f4;
}
table.ambox-notice {
 background: #d2e8ff;
}

Wotstronić symbole kompletnjeWobdźěłać

Přidawaj tutón kode do swojeje monobook.css-dataje:

/* "Eliminate icons" v0.1 for the article message box templates */
.ambox-image {
 display: none;
}
.ambox-imageright {
 display: none;
}

Wotstronić specifiski typ zdźělenskeho kašćikaWobdźěłać

Wot CBDunkerson:

Přidawaj tutón kode do swojeje monobook.css-dataje:

/* Remove messages boxes relating to article style */
table.ambox-style {
 display: none;
}
/* Remove messages boxes relating to article content */
table.ambox-content {
 display: none;
}
/* Remove ALL message boxes */
table.ambox {
 display: none;
}

Hlej težWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije