Dokumentacija Dokumentacija

To je předłoha po jendźelskej wikipediji en:Template:Ambox (jendźelska skrótšenka: article message box) wot typa meta-předłoha. Ale nětko su někotre dodate hódnosće a parametry po ruskej a thailandskej wikipediji.

Wužiwa so, zo by předłohi za nastawkowe zdźělenske kašćiki (jendźelsce article message box) kreěrował, tajke na př. {{Wikificěruj}} atd. Poskića někotre rozdźělne barby, wužiwa standardne wobrazy, jeli žadyn parameter image njeje definowany a ma někotre druhe znamjenja.

Wužiće

Jednory přikład:

{{ambox | text = Někajki tekst.}}

Kompleksny přikład

{{ambox
| type  = style
| image = [[Image:Icon apps query.svg|38px]]
| style = width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic
| text  = Wobłuk za zdźělenski tekst.
}}

Standardne wobrazy

Sćěhowace přikłady wužiwaja rozdźělne parametry type, ale njewužiwaja parametry image, tak zo standardne wobrazy za kóždy typ wužiwać.

Dodate hódnosće

Po ruskej a thailandskej wikipediji dodamy někotre hódnosće parametra type.

Druhe wobrazy

Standardne wobrazy, kotrež so horjeka pokazuja, su zwjetša přihódnosće dla. We wjele padach je přihódnišo bóle specifiske wobrazy wužiwać. Tute přikłady wužiwaja parameter image, zo by druhe wobrazy hač standardne wobrazy definowali.

Specialne

Někotre kombinacije parametrow

Parametry

Lisćina wšěch parametrow:

{{ambox
| mini = 1
| type  = speedy / delete / content / style / move / growth / notice / discussion / good / protection
| image = none / blank / [[Image:Někotry wobraz.svg|40px]] / [[Wobraz:Někotry wobraz.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Někajki wobraz.svg|40px]] / [[Wobraz:Někajki wobraz.svg|40px]]
| style = CSS-hódnosć(e)
| text  = Zdźělenski tekst. 
}}

mini

Opcionalny parameter, kotrehož hódnota njeje wažna. Tutón parameter wuskutkuje wuski kašćik na prawym boku. Jeli hódnota faluje abo samo parameter mini faluje, to so normalny kašćik pokaza.

type

Jeli žadyn type parameter njeje definowany, to předłohowe předskoki za typ notica, kotryž so za "nastawkowe noticy" wužiwa. To woznamjenja, zo so pokaza módry "side bar" kaž w přikładźe z jednorym wužićom předłohi horjeka.

image

Žadyn parameter = Jeli žadyn image parameter njeje definowany, to předłoha wužiwa standardny wobraz. Standardny wobraz wotwisuje wot parametra type.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př:
[[Image:Unbalanced scales.svg|40px]]
none = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa.
blank = Woznamjenja, zo so žadyn wobraz njewužiwa, ale prózdny wobłuk ze samsnej wulkosću kaž standardny wobraz wužiwa. (Hlej "specialne" přikłady horjeka.)

imageright

Žadyn parameter = Jeli žadyn imageright parameter njeje definowany, to so žadyn wobraz na prawym boku pokaza.
Někajki wobraz = Móžeš za wobraz normalnu wikijowu syntaksu wužiwać. 40px - 50px šěrokosć je zwjetša runje prawa, wotwisujo wot proporcije mjez wysokosću wobraza a šěrokosću wobraza. Na př.:
[[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Něšto = Někotry druhi objekt, kotryž chceš na prawym boku pokazać.

style

Opcionalny Cascading Style Sheets hódnota, kotraž so wužiwa přez nastawkowy zdźělenski kašćik wobsahujo HTML (<table style="{{{style|}}}" class="..."> ... </table>) Na př.:
width: 400px; color: red; font-weight: bold; font-style: italic

text

Zdźělenski tekst.

text-small (dodawk po ruskej wikipediji)

Dodaty zdźělenski tekst abo rozjasnjowacy komentar.

Małki kašćik

{{ambox
|mini=1
|type=notice
|text=To je přikład z małym kašćikom. 
|text-small=A to je dodaty tekst.
}}

Techniske detaile

Jeli dyrbiš wužiwać specialne znamješka w parametrje text, to dyrbiš je kaž slěduje maskěrować:

{{ambox
| text  = <div>
Znak runosće = spočatkowe kaž tež kóncowe spinki { } funguja derje kaž su. 
Ale tu je "pipe" {{!}} a dwójnej kóncowej spince <nowiki>}}</nowiki>. 
A nětko "pipe" a kóncowej spince <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

CSS-klasy

Tuta předłoha wužiwa CSS-klasy za jich napohlad. Tute CSS-klasy (table.ambox atd.) su na stronje MediaWiki:Common.css, tak zo jenož administratorojo móža formaty změnić. Ale móžeš dalše formaty abo typy na diskusijnej stronje namjetować.

Klasy CSS so móža tež bjezposrědnje w tabelach wužiwać:

{| class="ambox ambox-content"
|-
| class="ambox-image" | [[Wobraz:Emblem-important.svg|40px]]
| Někotry tekst
|}
Někotry tekst

Pokiw

Tuta předłoha profituje z kodowanja w HTML, a nic z wikiteksta. To je normalne wašnje, na kotrež předłohi za předłohi činimy, dokelž wikitekst ma někotre njelěpšiny. Na přikład je ćežko při nim funkcije parsera a wosebite znamješka w parametrach wužiwać.

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije