Ludwig Ela

serbski wědomostnik

Ludwig Ela (němsce Ludwig Elle; * 1. apryla 1952 w Rakecach) je serbski wědomostnik, kiž zaběra so hłownje z rěčnej politiku we Łužicy, statistiskim wuwićom serbstwa a zastupnistwom serbskich zajimow w běhu časa.

Wopytowaše Polytechnisku wyšu šulu w Rakecach a potom Serbsku rozšěrjenu wyšu šulu w Małym Wjelkowje, hdźež złoži w lěće 1971 maturu. Wot 1974 do 1979 studowaše hospodarske wědomosće při Karla Marxowej uniwersiće w Lipsku a dźěłaše potom wot 1979 do 1985 jako fachowy wučer za politisku ekonomiju při Serbskim wučerskim wustawje w Budyšinje. W lěće 1983 bu hromadźe z mandźelskej Hilžu z dźěłom k wuwiću drustwoweho ratarstwa w dwurěčnym regionje a jeho wuskutkam na kulturu a žiwjenske wašnje Serbow promowowany. Wot 1985 dźěłaše jako wědomostnik w Budyšinje, najprjedy we wotrjedźe „Kulturne a wuměłstwowe wědomosće“ Instituta za serbski ludospyt a wot 1992 jako wědomostny sobudźěłaćer we wotrjedźe „Empiriske kulturne slědźenje/ludowěda“ w Serbskim instituće. 2013 so na wuměnk poda.

Wón bydli w Rachlowje pod Čornobohom.

Wubrane spisy

wobdźěłać
  • Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Bautzen 1992.
  • Sprachenpolitik in der Lausitz. Dokumentation 1949–1989. Bautzen 1995.
  • Die europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und die Sprachenpolitik in der Lausitz. Bautzen 2004.
  • Die Domowina in der DDR. Aufbau und Funktionsweise einer Minderheitenorganisation im staatlich-administrativen Sozialismus. Bautzen 2010.
  • Sorbische Interessenvertretung in Vergangenheit und Gegenwart. Bautzen 2012.
  • Sprachenpolitik in der Lausitz. Sprachenpolitik und Sprachenrecht im deutsch-sorbischen Gebiet 1990 bis 2014. Bautzen 2014.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije