Kompleksny worjechowy płód

Kompleksny worjechowy płód je papłód, dokelž jednotliwe płody sedźa na horbatej do wysokosći kćenjowej pódźe. Někotre rody róžowych rostlinow wutworja kompleksne worjechowe płody:

Truskalca jako přikład kompleksneho worjechoweho płoda. Zelene worješki so hodźa na čerwjenej kćenjowej pódźe spóznać.

Tute njejsu botanisce wobhladane tuž žane jahody, runje tak małko kaž maleny a ćernjowki, kotrež su kompleksne póčkate płody.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije