Kompleksny póčkaty płód

Kompleksny póčkaty płód je specielna płodowa forma, při kotrejž so podłu doprědka horbateje kćenjoweje wóski z mnoholičbnymi płodolistami přeco jedyn małki póčkaty płód wuwiwa. Tute jednotliwe póčkate płody lěpja mjez sobu hromadźe a tworja přez to kompleksny póčkaty płód, kotryž so při zrawjenju płoda zwjetša jako cyłk wotdźěluje. Tuta płodowa forma předewšěm při rostlinach roda Rubus wustupuje.

Kompleksny póčkaty płód žołteje ćernjowki

Ke kompleksnym póčkatym płodam słušeja

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije