Jahoda je z jeničkeho płódnika nastaty zawěracy płód, při kotrymž płodowa sćěna (perikarp) hišće při zrałosći je brěčkata abo zmjeńša mjasna. Jahoda je často kulowata a sylnje barbjena. Zwjetša wobsahuje wjele symjenjow.

Čerwjena janska jahodka (Ribes rubrum) je na rozdźěl wot truskalcy prawa jahoda

Jeli je zwonkowna woršta twjerda, kaž pola banjowcow abo kórkow, rěči so wo pancerowej jahodźe (němsce Panzerbeere). Jeli wobsedźi kćenje wjacore płódniki, wot kotrychž kóždy jahodowy płód wutwori, nastanje kompleksna jahoda.

Jahody hraja rólu za wariaciju zežiwjenja a su wažne jako dodawar witaminow, mineralow, nitkow a rostlinskich barbiznow (flavonoidy).

K jahodam liča:

Z botaniskeho wida žane jahody njejsu:

  1. Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki, ISBN 978-3-7420-2012-3, strona 190
  2. Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki, ISBN 978-3-7420-2012-3, strona 22
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije