Jurij Kubaš-Worklečan

serbski wučer a spisowaćel
(ze strony „Jurij Kubaš” sposrědkowane)

Jurij Kubaš-Worklečan (* 15. měrca 1902 we Worklecach; † 7. decembra 1983) bě serbski wučer, awtor wučbnicow a spisowaćel, wosebje dźěcacych knihow.

Narodźi so jako syn skałarja we Worklecach, hdźež wopytowaše wot 1908 do 1915 ludowu šulu. Wot 1915 do 1924 bě šuler Tachantskeje šule a wučerskeho seminara w Budyšinje. Po zakónčenju seminara dźěłaše jako wučer, na přikład w Radworju. Wottam bu w lěće 1937 hromadźe z Michałom Nawku a Hańžu Welsec wot nacionalsocialistow do zapadneje Sakskeje přesadźeny. Po Druhej swětowej wójnje so do Łužicy nawróći a skutkowaše jako docent při Serbskim wučerskim wustawje.

Kubašej spožči so Literarne myto Domowiny lěta 1966 kaž tež Myto Ćišinskeho II. rjadownje w kolektiwje z Pawołom Kmjećom, Jurjom Wowčerjom a Janom Hemplom.

Jeho row nadeńdźe so na Budyskim Mikławšku.

Spisy wobdźěłać

  • Dźiwni kmótřa a spodźiwne wěcki. Donnerhack, Budyšin 1932
  • Nawrót (sobuawtor). Nakład Domowiny, Budyšin 1951
  • Michał wjedźe Mopla do cuzby. LND 1965
  • Hakle dźěsći. LND 1965
  • Powědki wo nas (sobuawtor). LND 1968
  • Dołhi puć domoj. LND 1970
  • Z jastwa a wuhnanstwa (sobuawtor). LND 1970
  • Mój nowy patent. LND 1974
  • Zabyty nóž. LND 1978
  • Sudny dźeń we Wonecach (powědančka). LND 1993

Žórło wobdźěłać

  • Helmut Kaltšmit: Leksikon awtorow serbskich knihow. LND 1979, str. 66sl.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije