Jako płódnik abo ovar so w botanice brjuchaty dźěl pěstki woznamjenja, w kotrymž je symjenišćo z jejkowymi bańkami. Po wopłodźenju jejkoweje bańki přez generatiwne bańkowe jadro próškoweje hadźicy so w symjenišću płódnika rostlinowe embryjo wuwiwa, kotrež je w symjenju zawrjene. Z płódnikoweje sćěny so často při zrawjenju płodu płodowe mjaso wuwiwa, kaž na př. pola wišnjow.

Płódnik za čas wopłodźenja

Pozicija symjenišća mjenuje so placentacija.

I: nadstejny, II: srjedźostejny, III: podstejny. r = Receptaculum, s = keluch, p = krona, a = Androeceum, g = pěstka

Rozeznawaja so po połoze płódnika w kćenjowym dnje tři formy:

  • Nadstejny płódnik steji na kćenjowym dnje a keluškowe łopjena syda so spody płódnika.
  • Srjedźostejny płódnik je do kćenjoweho dna zapušćeny a keluškowe łopjena sydaja so na poł wysokosće płódnika (perigynski hypantij).
  • Podstejny płódnik je do kćenjoweho dna zapušćeny a z nim hromadźe zrosćeny a keluškowe łopjena sydaja so nad płódnika (gynoecealny hypantij).
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije