Gustaw Mertin

serbski hórnik, wjesnjanosta a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma

Gustaw Mertin (němsce Gustav Mertin; * 23. februara 1901 w Delnim Wujězdźe, † 9. apryla 1984 runje tam) bě serbski hórniski dźěłaćer, politikar, wjesnjanosta a čłon Sakskeho krajneho sejma.

Hromadźe z bratrom Maksom bě Gustaw Mertin 1924 sobuzałožer Wujězdźanskeje Sokołskeje jednoty. 1928 kandidowaše w nadawku Zwjazka narodnych mjeńšin w Němskej za mócnarstwowy sejm. Jako hórnik bu w lěće 1933 za SPD do gmejnskeje rady Delnjeho Wujězda woleny a w aprylu po zakazu strony přez nacionalsocialistow zaso z njeje wuzamknjeny.[1]

Po wuswobodźenju bě wot 2. awgusta 1945 hač do 30. nowembra 1962 Wujězdźanski wjesnjanosta. Wot 1946 do 1950 bě zdobom za SED čłon Sakskeho krajneho sejma kaž tež Wojerowskeho wokrjesneho sejmika. W nadawku frakcije SED předpołoži w februarje 1948 prěni Serbski zakoń krajnemu sejmej a wopodstatni jón z narěču.

Wot lěta 1921 přisłušeše Gustaw Mertin Wujězdźanskemu serbskemu towarstwu Zahrodka kaž tež Domowinje.[1]

  1. 1,0 1,1 Manfred Laduš: Poslednje božemje Gustawej Mertinej. W Nowej dobje dnja 17. apryla 1984, str. 2
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije