Hi Freddyfresh, pon budź tež wutrobnje witany w hornjoserbskej Wikipediji. --Obersachse 17:53, 21. now. 2006 (CET)

Rěčne znajomosće

wobdźěłać

Dobry wječor, Freddyfresho. Móžeš druhich wužiwarjow wo twojich rěčnych znajomosćach informować, jeli chceš. Za to eksistuje tak mjenowany Babelowy system, kotrež wobsahuje wjele předłohow. Jeli hišće maš prašenja, to so móžeš mi prašeć. - Njejsym Serb, ale zajimuju so za słowjanske rěče. Hižo sym Pólšćinu w kursu na ludowej uniwersiće wuknył, ale bohužel sym tróšku zabył, dokelž so kurs je za čas někotrych semestrow wjace njewotměł. Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:43, 15. apr 2008 (CEST)

Dobry wječor, Freddyfresho. Raduju so, zo dalši rěčnik serbskeje maćeršćiny chce w hornjoserbskej wikipediji pomhać. Na wuspěšne zhromadne dźěło. - Kotre hesło by wikipedijska strona wo rěčnych problemach a diskusijach měć móhła? Tajka strona za njeserbow wažna być móhła, jeli woni maja prašenja wo rěčnych detailach kaž na př. terminusy za specialne předmjety. Moje prěnje prašenje je: Kak móžu němske słowo Muttersprachler přełožić? Ale tež zajimuju so za chemiju a druhe přirodowědy. Znaješ připadnje internetowu stronu za tajke terminusy? Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:54, 17. apr 2008 (CEST)
Dobry wječor, Tlustulimu. Muttersprache = maćeršćina, Muttersprachler = maćernorěčnik. Znaješ docyła hižo stronu http://www.boehmak.de? Tuta móže ći při přełožkach dale pomhać. Abo hladaj jónu pod http://www.uni-leipzig.de/~sorb/. Tam pod rubriku "přinoški a zwučowanja". Wu tutej rubrice móžeš so dale nawigować z rěčespytnych hač do wědomostnych přinoškow. Strona w wikipediji wosebje za přełožki móła so mjenować "Naprašowanja za přełožki"--Freddyfresh 20:14, 28. apr 2008 (CEST)
Dobry dźeń, Freddyfresho. Dźakuju so za twoju wotmołwu. Mjenowanej wotkazaj hižo znaju. Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:53, 29. apr 2008 (CEST)

Předłohi

wobdźěłać

Witaj Freddyfresho. We Wikipediji je wjele předłohow, z kotrymiž móžeš nastawki wuhotować. Specialist za předłohi je pola nas Tlustulimu. Tuž, hdyž maš prašenja, wobroć so na njeho, ale tež ja móžu do wěsteho stopnja pomhać. Za kraje resp. staty móžeš na př. předłohu Stat wužiwać. Najwjace předłohow ma tež dokumentaciju, hdźež móžeš widźeć, kak so předłoha zadźěła a kotre parametry wona ma. Naspomnjenu předłohu Stat móžeš na př. do nastawka Burkina Faso zasunyć. Je to tak mjenowany infokašćik. --Michawiki 18:05, 29. apr 2008 (CEST)

Licenca wobraza

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyfresho. Runje sym widźał, zo sy nowy wobraz Wobraz:SAP-Logo.svg nahrał. Ale nětko hišće informaciju wo licency faluje na stronje wobraza. Móžeš hišće ju přidać? Postrowy --Tlustulimu 13:03, 30. apr 2008 (CEST)

Haj pytam hižo za prawej předłohu, dokelž wobraz njeje z archiwa Wikimedia Commons. Njejesym pak sće te prawe namakał. --Freddyfresh 13:05, 30. apr 2008 (CEST)
Runje sym wobraz w němskej wikipediji namakał: de:Bild:SAP-Logo.svg. Namjetuju, zo přewozmjemy tamnišu licencu. Móžeš tamnišu licencowu předłohu přełožić? Postrowy --Tlustulimu 13:19, 30. apr 2008 (CEST)
Bu nowe licencowe předłohi nětko do Wikipedija:Licencowe předłohi za wobrazy sobu zadźěłał. Štož mi pobrachuje, je tajka předłoha za dalše informacije k wobrazej. W němskej wikipediji mjenuje so předłoha Information. --Freddyfresh 13:28, 30. apr 2008 (CEST)
Bu dyrbjała so předłoha Vorlage:LogoSH z němskej wikipedije do hornjoserbskej kopěrować. K tomu moje znajomosće pak hišće njedosahaja. By mół to něchtón přewzać? --Freddyfresh 13:39, 30. apr 2008 (CEST)
Hišće mamy předłohu {{informacije wo wobrazu}}, kotraž je ekwiwalent němskeje předłohi de:Vorlage:Information. Runje předłohu Předłoha:LogoSH přidał. Móžeš raz teksty do hornjoserbšćiny přełožić? Ale prošu nutřka wostaji tamniše wotkazy k němskej wikipediji, dokelž při nas hišće ekwiwalenty wotkazowanych nastawkow faluja. Postrowy --Tlustulimu 14:07, 30. apr 2008 (CEST)

Dźakuju so za twój přełožk předłohi {{LogoSH}}. Móžeš tež předłohu {{NoCommons}} přełožić? Wona so deleka w předłoze {{LogoSH}} pokaza. Móžeš tež wšě nastawki w kategoriji Kategorija:Wikipedija:Přełožić přełožić? Dźakuju so a wjesołe tworjenje. Postrowy --Tlustulimu 14:49, 30. apr 2008 (CEST)

No to je tla nětko chětř šło. Budu hdys a hdys wšelake strony přehladać a zeserbšćić resp. skorigować. Dźak ći tež za spěšnu pomoc. Rjany kónc tydźenja! --Freddyfresh 15:22, 30. apr 2008 (CEST)
Derje. Sym tež nowe předłohi do strony Wikipedija:Licencowe předłohi za wobrazy přidał. Postrowy --Tlustulimu 15:33, 30. apr 2008 (CEST)

Wobraz za nastawk SAP

wobdźěłać

Witaj Freddyfresho. Sym na Commons wobraz "SAP_AG_Headquarter_1200.jpg" namakał, kotryž firmowu centralu SAP zwobraznja. Postrowy, --Michawiki 13:30, 30. apr 2008 (CEST)

Dźak ći za pokiw. Smy problem nětko na druhe wašnje rozrisali. zwp, --Freddyfresh 15:24, 30. apr 2008 (CEST)
To pokiw na někajki problem njeběše. To běše pokiw na to, zo na Commons wobraz eksistuje, kotryž móžeš za swój nastawk wužiwać. Postrowy, --Michawiki 16:09, 30. apr 2008 (CEST)
Tu je wotkaz na tutón wobraz: Wobraz firmoweje centrale SAP. --Michawiki 16:17, 30. apr 2008 (CEST)
Haj to sym tež tak zrozumił. Mam tón logo za lěpši. Něk mamy nuzne předłohi, zo bychmy z tajkimi wobrazami dźěłać móli. zwp, --Freddyfresh 12:24, 01. meje 2008 (CEST)
Twoje logo je druha wěc, móžeš wobej wobrazaj wužiwać. Sym widźał, zo němski nastawk wobraz z firmowej centralu tež wužiwa, přidatnje k logu. Hdy by mi wo logo šło, njebych nowy wotrězk započał, ale bych swoju zdźělenku we wotrězku wo logu zawostajił. Postrowy, --Michawiki 12:59, 1. meje 2008 (CEST)

Wobraz:Windows logo.png

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyfresho. Runje sym widźał, zo sy nowy wobraz Wobraz:Windows logo.png nahrał. Kotru licencu ma tutón wobraz? Za licency hižo mamy někotre předłohi na stronje: Wikipedija:Licencowe předłohi za wobrazy. Nadźijam so, zo tutón wobraz njeje ze strony firmy Microsoft, dokelž to njeje dowolowane awtorskeho prawa dla a potom ja bych tutón wobraz wušmórnyć dyrbjał. Postrowy --Tlustulimu 15:30, 8. meje 2008 (CEST)

Dobry dźen. Mam so při tym po němskej wikipediji. Logo je wot tam, originalnje je wot http://www.microsoft.com/Presspass/gallery/ms-logos.mspx. Budu samsne licencowe daty zapodać, kaž pola SAP loga. Tak je so tež w němskej wikipediji stało. Myslu sej zo je to ok, abo? --Freddyfresh 15:40, 8. meje 2008 (CEST)
Derje, zo je z němskeje wikipedije. Potom so tamniša licenca přewzać móhła. Móžeš tež cuzorěčny wotkaz k němskej wikipediji přidać? Ma format na př. [[de:Bild:Windows logo.png]]. Postrowy --Tlustulimu 15:46, 8. meje 2008 (CEST)
Runje sym tež wotkazaj k němskej dataji a tamnišemu wužiwarjej Zwutz přidał. Wón tam je wobraz nahrał. Myslu, zo nětko wšo je w porjedźe. Postrowy --Tlustulimu 16:00, 8. meje 2008 (CEST)

Dobry dźeń, Freddyfresho. Runje sym widźał, zo sy kategoriju tuteho nastawka do Programěrowanske rěče změnił. Ale sym w němskorěčnej knihach čitał, zo HMTL je tak mjenowana "Auszeichnungssprache". Móže so to tež do hornjoserbšćiny přełožić? Postrowy --Tlustulimu 15:21, 9. meje 2008 (CEST)

Dobry dźeń. Snano by móhło so takle přełožić: markup language -> Auszeichnungsprache -> wuzběhowanska rěč abo znazornjenska rěč (znazornjenje -> Veranschaulichung). Bych pak wosobinse k prěnjemu zapřijeću tenděrował.--Freddyfresh 10:49, 14. meje 2008 (CEST)
Ja preferuju woznamjenjenska rěč abo wopisowanska rěč (Beschreibungssprache je synonym wuraza Auszeichnungssprache). Postrowy, --Michawiki 15:15, 14. meje 2008 (CEST)
W ćěskej wikipediji mjenuje so cs:Značkovací jazyk, w słowaksej sk:Značkový jazyk. Njejsym sej 100%-nje wěsty hač hodźi so serbske słowo znak (znamjo, znamješko) wot teho wotwodźić? Nimam runje wotpowědny słownik k ruce, ale sym sej skoro wěsty, zo tež słowo značk připóznate eksistuje. Kak by było z přełožkom značkowa rěč? Abo snano woznamjenjenska značkowa rěč. --Freddyfresh 19:44, 14. meje 2008 (CEST)
Čěski značkovací jazyk wotpowěduje serbskemu Woznamjenjowaca rěč. Słowakski značkový jazyk so najskerje wot značk njewotwodźuje, kotryž znamješko woznamjenja, ale wot značka, kotraž tež w serbšćinje eksistuje. Na kóždy pad by znamjenjowa rěč špatna była, dokelž je to rěč, kotraž wužiwa symbole, wobrazy a gesty (němsce: Zeichensprache). Měnjene je poprawom, zo tekstowe struktury, wobsahi a tekstowe formaty so z pomocu wěstych markow zwuraznjeja. Te marki rěkaja jendźelsce tags. Je fakt, zo čěšćina słowo wužiwa, kotrež na werbje bazěruje, słowakšćina pak wužiwa adjektiw, kotryž so wot substantiwa wotwodźuje. Mamy wuběr mjez Woznamjenjenska/woznamjenjowaca rěč a značkowa rěč. Ja preferuju woznamjenjenska rěč, dokelž je to po mojim zdaću bóle wuprajiwe, to zwuraznja nadawk resp. zaměr tuteje rěče, mjeztym zo značkowa rěč zwuraznja jenož hłowny charakteristikum. Postrowy, --Michawiki 21:11, 14. meje 2008 (CEST)
Nóhaj budźemy so nětkole jónu na woznamjenjensku rěč dojednać.Budu tajku kategoriju załožić. --Freddyfresh 21:09, 15. meje 2008 (CEST)
Zajimawje je, zo so w dewp drje wot Beschreibungssprache k Auszeichnungssprache dale sposrědkuje, ale na druhej stronje je wotpowědna kategorija Beschreibungssprache. Postrowy, --Michawiki 21:47, 15. meje 2008 (CEST)

Kategorija:Webowy wobhladowak a Syćowy wobhladowak

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyfresho. Runje sym widźał, zo mamy kategoriju Kategorija:Webowy wobhladowak, ale nastawk Syćowy wobhladowak. Namjetuju, zo wobě hesle připodobnimy. Postrowy --Tlustulimu 09:04, 20. meje 2008 (CEST)

Dobry dźeń, Tlustulimuo. To je dobra ideja. Ja tenděruju k syćowym wobhladowaku, byrnjež webowy tež prawje je. Što měniš? --Freddyfresh 12:56, 20. meje 2008 (CEST)
Dobry dźeń, Freddyfresho. Ja tež tenděruju k syćowym wobhladowaku. Tohodla namjetuju, zo tute hesło ma titul nastawka być, mjeztym webowy wobhladowak móže daleposrědkowanje być. Njewěm, hač je dobre, jeli hesło kategorije změnimy. Mam so tež wužiwarja Michawiki prašeć? Postrowy --Tlustulimu 13:43, 20. meje 2008 (CEST)
Hm, ćežko. Nastawk Syćowy wobhladowak hižo eksistowaše, hdyž buch wužiwar w hsbwp. Poprawom syć a web jenake njejstej. Syć steji za cyły internet, web je jenož dźěl interneta. K sýci słuša na př. tež t.mj. Usenet za diskusijne skupiny. Posłowny woznam słowa web je pawčina. Myslu sej, za tym tči předstawa, zo so tajka syć z wěsteho srjedźišća rozhałužkuje, kaž pawčina. Sym přeco trochu přećiwo přewjele anglicizmam, ale myslu, móžemy web přewzać, móžemy samo zestajenki z web tworić. W nowym prawopisnym słowniku su 4 zapřijeća z web: webcam, webdesigner, webspace a webstrona. Móžemy potajkim tež webwobhladowak prajić, po přikładźe webstrona. Druhe přikłady nochcu wobkedźbować, dokelž te su hišće lute cuze słowa. W Mozilla-programach wužiwam mjeztym tež websydło za jendźelske słowo website. Kaž prajene, syć je bóle powšitkowne zapřijeće.
@Tlustulimu: W esperanće so husto za syć kaž tež web reto wužiwa, ale eksistuje tež teksajxo. Postrowy, --Michawiki 15:58, 20. meje 2008 (CEST)

Names of political parties

wobdźěłać

Same names should be written in Sorbian language, but only in cases where is Sorbian name really used (for example in cases of political parties in Germany, not in cases like Mebyon Kernow). --Dezidor 13:35, 20. meje 2008 (CEST)

Hi Dezidor. I agree with you, that it wouldn't make sense to try to translate Mebyon Kernow to Sorbian language. But if there is a, for example British party with the name "Democratic Party of England (DPE)", it would make sense to translate it to "Demokratiska Strona Jendźelskeje". You're with me in that point? --Freddyfresh 18:50, 20. meje 2008 (CEST)
In this cases I have no opionion. My expirience from Czech Wikipedia is that we translate names that have Czech form (that is normally used) outside Czech Wikipedia. In Sorbian language is different situation, not so many people use it in media and other sources and that is why I really don´t know. I will continue creating new articles in original names and it is up to you and other Sorbian editors if you will move it to Sorbian name. Please, only do not translate Mebyon Kernow, Plaid Cymru etc. --Dezidor 21:11, 20. meje 2008 (CEST)

Předłoha:Nawigaciska lajsta Unixowe komanda

wobdźěłać

Dobry wječor, Freddyfresho. Před někotrymi dnjemi sym nowu předłohu {{Nawigaciska lajsta Unixowe komanda}} z němskeje wersije přełožił, kotraž tam hišće leži we wužiwarskim mjenowym rumje: de:Benutzer:Benji/Unix/Befehle a tam njeje prawa předłoha, ale leži w žórłowym kodźe wotrězka "en:WP, Tabelle". Mam tutu předłohu přesunyć, dokelž jeje bazowa předłoha je {{Nawitabela}}, kotraž skónčnje funguje? Hišće sym ju na mjenowanu bazowu předłohu přiměrił. Maš lóšt někotre nastawki wudźěłać, zo bychu so čerwjene wotkazy noweje předłohi zhubili? Postrowy --Tlustulimu 18:45, 30. meje 2008 (CEST)

Witaj. Tuchwilu nimam wjele časa, ale budu sej to w přichodźe jónu bliže wobhladać. --Freddyfresh 16:33, 04. jun 2008 (CEST)

Dulojta tuberoza

wobdźěłać

Dobry wječor, Freddyfresho. Runje widźach, zo sy curzorěčne wotkazy (jendźelsce interwiki links) k nastawkej Dulojta tuberoza přidał. Ale jedyn bě zbytny, dokelž je k našej wikipediji wjedł. Ale myslu, zo nimo toho snadź wotkaz ruskeje wikipedije je wopačny, dokelž w tamnišim nastawku wo rodźe dźe, ale nic wo družinu kaž při nas. Postrowy --Tlustulimu 23:05, 20. now 2008 (CET)

Ahoj. Haj je ok tak. Sym tute wotkazy jenoz koperowal. --Freddyfresh 09:07, 26. now 2008 (CET)

Google Chrome

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyfresho. Maš snadź lóšt tróšku nastawk Google Chrome na bazy němskeje wersije předźěłać? Postrowy --Tlustulimu 11:48, 26. now 2008 (CET)

Dobry wječor. Budu to zawěsće jónu činić. Ale tuchwilu nimam dosć časa dla jedneho druheho projekta. --Freddyfresh 20:26, 26. now 2008 (CET)

Nastawki wo rostlinach

wobdźěłać

Dobry wječor, Freddyfresho. Runje sym twoje změny na nastawkach wo rostlinach widźał. Hižo znaješ předłohu {{Infokašćik rostlina}}? Daty za to móžeš wšak z druheje wikipedije wzać, jeli nastawk cuzorěčne wotkazy ma. Najradšo wužiwam daty z němskeje wikipedije, dokelž často su bóle aktualne hač druhe wikipedije, wosebitje jeli wo nowe spóznaće w botanice dźe. Na př. nětko tam "Kernobstgewächse" (Maloidae) wjace njejsu podswójba, ale podtribus z wědomostnym mjenom Pyrinae. Ale kedźbu, druhdy so je samo zarjadowanje do swójby abo roda změniło. Postrowy --Tlustulimu 22:23, 26. now 2008 (CET)

Dźak ći za pokiw. Moje změny na rostlinach so tuchwilu w prěnim rjedźe na wudospołnjenje abo korigowanje initerwiki-wotkazow wobmjezuja. Dźěłam tuchwilu z tu we wikipediji zapisanymi serbskimi mjenami rostlinow a přirunuju je z němskej a jendźelskej wikipediju. Tak mi hdys a hdys falowace wotkazy nadpadnu. Tute potom wudospołnim. Ja wěm, mnoho tutych nastawkow dyrbjeli so wobsahowje wudospołnić. Ale tu nimam hišće čas k tomu. --Freddyfresh 21:43, 27. now 2008 (CET)

I am argentine. Could you complete the articles of the countries? El que siembra 21:46, 10. dec 2008 (CET)

Hi. Which countries please? Articles of all south american? We will do our best. But i already updated the articl of Argentinia. -- Freddyfresh 09:55, 11. dec 2008 (CET)

Dataja:Jan radyserb wjela klein.JPG

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyfresh. Hižo znaješ předłohu {{Informacije wo wobrazu}}? Wona je wužiwajomna na stronach datajow. Prózdna tak wupada:

{{Informacije wo wobrazu
|wopis=
|žórło=
|awtor=
|datum=
|dowolenje=
|druhe wersije=
|přispomnjenki=
}}

Wužiwanske přikłady hižo někotre eksistuja. Při parametrje dowolenje stej dwě móžnosći:

  • zapisać licencowu předłohu direktnje sem
  • zapisać sem: hlej deleka a zapisać licencowu předłohu pod cyłu předłohu

Ja sam často wužiwam druhu móžnosć, ale to njeje nuzne. Jenož trjeba, zo by so jedna licenca mjenować dyrbjał. Kategorija Kategorija:Předłoha:Licenca za wobrazy wobsahuje někotre wužiwajomne předłohi.

Nadźijam, zo tute informacije za tebje su wužitne. Postrowy --Tlustulimu 18:27, 23. dec 2008 (CET)

Předłoha:Nawigaciska lajsta tasty kompjuteroweje tastatury

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyresho. Maš ewentualnje lóšt předłohu {{Nawigaciska lajsta tasty kompjuteroweje tastatury}} dopřełožić? Hižo sym přełožk započinał, ale njeznaju wšě terminusy. Postrowy --Tlustulimu 15:40, 18. jan 2009 (CET)

Sources for Sorbian names

wobdźěłać

I have noticed that you removed some of the sources from Němsko-hornjoserbska lisćina městnych mjenow. Although some were really untrustworthy (devastatier.de), the others seemed credible (słownik, maps). I think, that we should keep the credible sources for three reasons. First, more credible sources means more credibility. Second, it's better to include some online sources which can be immediately checked by anyone. Third (and I think the most important): keeping just Zakoń and Wenzels book means leaving hundreds of names with just only source - and that would look like we had mostly just copied his book (such thing would probably come close to the edge of copyright violation). We know that we have not done that and it could be proven any time using the history of the article. Still I would feel better if there is no occasion for suspicion and everyone is confident that copyrights are honoured to a high degree on hsb wiki. I am not going to revert your changes as I consider myself only a guest on hsb wiki, I just intercede for some of the sources. :-) Greetings --Tchoř 15:00, 9. feb 2009 (CET)

Hi Tchoř. I deleted the sources because some of these were in my opinion not useful anymore, especially for cities and villages which sorbian name is still in use. What I'd like to correct the list in substance and add for each name just one, max. two profound sources. All entries which source is not known should be hidden until a trustworthy source will be found. I have more than one book could be used as a source - but in the end they all have the same base. I don't think that just the name of a village or a town is copyrighted. I took the book of Walter Wenzel, because it is the most new one on the market. --Freddyfresh 19:31, 9. feb 2009 (CET)
Ok. While a sole name of village probably cannot be copyrighted, a vocabulary of village names probably can (but IANAL). If you have more trustworthy sources then there is no problem. Thanks for your answer. --Tchoř 20:23, 9. feb 2009 (CET)

Narodniny a Smjertny datum

wobdźěłać

Dobry dźeń, Freddyfresho. Runje widźach, zo wutworješe nowe nastawki. Móžeš w přichodźe za narodniny předłohu {{Narodniny2}} abo {{Narodniny a staroba}} (jeli wosoba je hišće žiwa) a za smjertny datum předłohu {{Smjertny datum}} abo {{Smjertny datum a staroba}} (jeli wobaj datumaj stej znatej) w prawym infokašćiku wužiwać? Tute předłohi tak mjenowane mikroformaty z datymi datami stronje přidaja. Postrowy --Tlustulimu 14:17, 26. feb 2009 (CET)

Dźakuju za wuporjedźenki! Postrowy, --Tchoř 16:04, 6. dec 2009 (CET)

Jeśli masz wolną chwilę zajrzyj na http://de.forvo.com/. Jest to strona z nagraniami wymowy w różnych językach, ale wciąż brakuje Górnołużyckiego. Pomóż jeśli możesz.

If you have a minute, take a look at http://de.forvo.com/. It's a website with pronounciation records in different languages, but there is still no pronounciations in Upper Sorbian. Please help, if you can.

ARvєδuι + 00:10, 3. jun 2011 (CEST)

Use lower Sorbian when translations are missing

wobdźěłać

Hello, please give a look. --Nemo bis (diskusija) 24. decembra 2016, 20:18 (CET)Wotmołwić

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije