Diskusija z wužiwarjom:Fabian Kaulfürst/archiw

Thema hinzufügen
Aktive Diskussionen

Luby Nepl, prošu za informaciju, je derje serbsce welšćina?(rěč z Walesu) němsce Walisische sprache(Kymmerische sprache),jendźelzce Welsh Dźakuju so za informaciju strowi Česťa prošu wotmolwu na czestja@seznam.cz


prošu za informaciju, hdźe móžu namakać napřikład 1)Tomuto uživateli je čeština mateřským jazykem - user cs 2)Die Benutzer hat mittelfortschrittene Kentnisse user de 2 3) user en 1 4) user hsb 1 tutón wužiwar ma zakładne znajomnosće hornjoserbšćiny 5) user ru 1 Этот участник ьладает русским языком на началъном уроьне.

czestja@seznam.cz

Dźakuju so Česťa ja sym starša generacija, ja hižo computer telko njewobknježu.


[[Image:Potato_heart_mutation.jpg|thumb|150px|left|Wita was NEPL!]], -jkb- 13:25, 17 February 2006 (UTC)

Aha, podobně: u Babelu je v té řádce povel float:right, to nuto změnit na float:left. -jkb- 13:30, 17 February 2006 (UTC) == Sebastiano Dezidor wikibooks:Talk:False Friends of the Slavist -jkb- s:cs:User:-jkb- Zaks Benutzerseite). Arbeo j. budissin - 25. Mai 2006, 19:30 CEST Reo On


Witaj + [[Image:Potato_heart_mutation.jpg|thumb|150px|left|Wita was NEPL!]], -jkb- 13:25, 17 February 2006 (UTC)


Witaj, Neplo! Přewjele hišće nutřka nimamy. Tuž dajmoj so do dźěła. Srjedu, 13. oktobra budźe zeńdźenje w Budyšinje, snano chceš sam přińć abo znaješ zajimcow. Nadźijamy so, zo njewostanje serbska Wikipedija naju priwatne zarjadowanje :-) Wutrobny postrow --Dundak 09:46, 5 October 2006 (UTC)

Šmjatańca wokoło ChomutovaWobdźěłać

Hi Neplo, sym Ći na swojej diskusijnej stronje wotmołwił. Wikipedia:Pomoc je šmórnjene. Budu so prócować, zo mjenowy rum „Wikipedia” hišće na „Wikipediju” přemjenowany krydnuli. Za to pak dyrbju najprjedy bugreport pisać, dokelž k tomu su wuwiwarjo z shell access trěbni. Postrow --Dundak 19:48, 25. okt. 2006 (CEST)

Wobrazy a awtorske prawaWobdźěłać

Hi Neplo, wobraz słonki w katolskej drasće sym z nastawka Ludvík Kuba wotstronił. Wobrazy, kotrychž awtor njeje hišće 70 lět njebohi, njesmedźa so we Wikipediji wužiwać. K tomu njeje „za njekomercionalne wužiwanje dowolene” dowolena licenca, dokelž GNU-Licenca dowoli njekomerciale kaž tež komercialne wužiwanje wšěho wozjewjeneho wobsaha. Dalše pokiwy namakaš na Commons:Lizenzen. Postrow --Dundak 17:37, 2. now. 2006 (CET)

BabelWobdźěłać

Zrobione ;) Antares 01:16, 7. now. 2006 (CET)

Witaj. Czy mógłbyś przetłumaczyć na dolnołużycki (dolnoserbski) i górnołużycki (hornjoserbsce) "This user does not understand [Lower/Upper Sorbian] language" ? Antares 19:51, 7. now. 2006 (CET)
Dzięki za pomoc - możesz zmienić sobie szablon na pl-4 ;) i pisać na dyskusji na hsb.wiki... Antares 18:38, 8. now. 2006 (CET)
Częściowo rozumiem jak przeczytam, ale po "sorbsku" (łużycku) pisać nie umiem i dlatego hsb-0 ;/ Antares 13:47, 12. now. 2006 (CET)

hsb-0 w Wikipedija:BabelWobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. W nastawku Wikipedija:Babel při hsb-0 pod H hišće njeje informacija w dalšych rěčach. Němska wersija je:

  • Es gibt auch die Vorlage User hsb-0 für Benutzer, die kein Obersorbisch verstehen. (de)

Prošu přełožić do dalšych rěčow. Ja hižo přełožach do rěčach Esperanto a Jendźelšćina. Wutrobny postrow --Tlustulimu 14:50, 8. jan. 2007 (CET)

Dobry wječor, Neplo. Ja sym tutu sadu do delnjoserbšćiny z pomocu słownika přełožił. Móžeš kontrolować, hač ja sym derje přełožił: Babel? Dźakuju so a postrowy --Tlustulimu 21:35, 18. jan. 2007 (CET)

PróstwaWobdźěłać

Hi Neplo, móžeš jónu do tuteje rěčneje katastrofy pohladać a ju trochu rěčnje předźěłać? Hórcy dźak --Dundak 23:06, 15. now. 2006 (CET)

A što činimy z tym? Šmórnyć? Předźěłać? --Dundak 00:24, 17. now. 2006 (CET)

Bitte um HilfeWobdźěłać

Hallo Nepl! Da ich Null Obersorbisch spreche, hier aber trotzdem meinen bescheidenen Beitrag leisten möchte, habe ich eine Bitte: Kannst Du mal hinter mir "aufräumen", d.h. übersetzen? Was ich angerichtet habe, findest Du hier. --Obersachse 10:39, 22. now. 2006 (CET)

Babel2Wobdźěłać

Wydaje mi się, że jednak lepiej będzie "njerozumi" zgodnie z angielskim "does not understand"...
PS> Nie mogę uwierzyć, że nie uczyłeś się nigdy polskiego... A nawet jeśli, to bardzo dobrze Ci idzie to "wymyślanie" (lepiej niż niejednemu Polakowi) :) Serio. Antares 21:24, 24. now. 2006 (CET)

Předłoha:MěstoWobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Könntest du dich bitte dort Diskusija z wužiwarjom:Dundak#Předłoha:Město mal zu äußern, damit wir uns möglichst einigen können. Danke --Tlustulimu 19:55, 22. dec. 2006 (CET)

kak pśełožyś z nimskego na delnoserbski ?Wobdźěłać

Witaj,

1. Kak bużo dolnoserbske mjeno luda "Maya" : Majowě, Mayowě leč Maya ? (česke jo "Mayové" a pólske jo "Majowie") 2. Kak buźo nimske : "Maya-Kalender" w dolnosebskej rěcy ?

Som pytał na bokach : http://dolnosebski.de a http://www.boehmak.de/ (górnoserbski), jano how togo njema.

źěk a postrowy

Pe7er 18:55, 18. jan. 2007 (CET)

Dobry wjacor, luźo. Webseśowa adresa njebyła korektna. Musy byś: http://dolnoserbski.de. Póstrow --Tlustulimu 21:30, 18. jan. 2007 (CET)

PomocWobdźěłać

Witaj, Neplo! Ich brauche mal Deine Hilfe beim Übersetzen. Einzelheiten findest Du hier.

Wutrobne postrowy --Obersachse 10:33, 19. jan. 2007 (CET)

Serbski RozhłósWobdźěłać

Witaj Neple. Njejsy dolho w našej Wikipediji był. A nětko hnydom k wěcy: Sy ty knjeni Gerdesowej ze Serbskeho Rozhłosa pawka do tyła sadźił, zo wona ma mje interviewować? Tež Wuhladko chcyše, zo přińdu. Sym wšitko wotpokazał, ale knjeni Gerdesowa wostawa wutrajna. Wutrobne postrowy, --Michawiki 15:47, 30. jan. 2007 (CET)

Słony (Elefanty)Wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Wot někotrych dnjow eksistuje nastawk Słony (Elefanty). Wčera widźach, zo w němskej wikipediji bu rozeznawany mjezy "Ordnung Rüsseltiere" a "Familie Elefanten". Myslu, zo my hišće měli tu změnić. Što mysliš? Postrowy --Tlustulimu 12:11, 8. měr 2007 (CET)

Dobry wječor, Neplo. Dźakuju so za twój zajim a za twoju wotmołwu. Myslu, zo zaso so na korčmje prašemy. Mam a chceš so prašeć? Postrowy --Tlustulimu 21:21, 8. měr 2007 (CET)

RosopsidaWobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Wot dźensa eksistuje nastawk Rosopsida, kotryž sym z němskeje wersije přełožił. Bohužel njejsym wšě přełožić móhł. Móžeš mój přełožk kontrolować? Ja tež informowach wužiwarja Qualia wo tutym nowym nastawku, dokelž wón wjele je nastawki wo zwěrjatach a rostlinach redigował. Postrow --Tlustulimu 21:13, 8. měr 2007 (CET)

Dobry dźeń, Neplo. Wužiwar Qualia so je mje wo terminach prašał: Diskusija z wužiwarjom:Tlustulimu#Ranunculidae - Asteridae - Caryophyllidae - Rosidae. Što mysliš? Wutrobny postrowy --Tlustulimu 18:14, 19. měr 2007 (CET)

Stara Nowgorodna narěčWobdźěłać

Dobry wječor, Neplo. Runje sym tutón nastawk do noweho hesła "Stara Nowgorodska narěč" přesunył. Jeli budźemy tutón nastawk wobdźěłać, dyrbimy wobkedźbować, zo wón je kompromis po němskej, ruskej (Wužiwar:Obersachse je pomhał), jendźelskej a ukrainskej wikipedijach. (Jenož rozumju Němčinu, jendźelšćinu a Esperanto. Ale tróšku móžu hornjoserbšćinu čitać, ale nimale njerozumju rěčanu hornjoserbšćinu.) Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:27, 8. měr 2007 (CET)

Předłoha:Słowjanske kmjenyWobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Maš čas za přełoženje předłohi {{Słowjanske kmjeny}}.? Obersachse portěrowa ju z ruskeje wikipedije. A hižo sym tróšku přełožił. Ale trjebamy pomoc z linguista. Nimo toho předłoha wobsahuje Słowjanskich kmjenow ze wšelakich wěkow. Móžno rozdźěl po wěkach? Wutrobny postrow --Tlustulimu 16:08, 12. měr 2007 (CET)

Předłoha:MěstoWobdźěłać

Wir basteln gerade etwas rum, bitte nicht wundern/schimpfen. --Obersachse 17:03, 26. měr 2007 (CEST)


nowe wothłosowanje wo ds WikipedijiWobdźěłać

Witaj Neplo, Pe7er je spěšniši był hač ja a je nowe wothłosowanje startował. Při tutej składnosći: Sy to ty był? Jeli haj, dyrbjał so hišće raz přizjewić a swój wotum wospjetować, dokelž "sfalšowanje" podpisow tam přerady njewidźa. Lube postrowy --Dundak 00:23, 4. apr 2007 (CEST)

Obodritojo a Łutykojo?Wobdźěłać

Dobry dźeń, Neplo. Runje dodach nastawk Lisćina słowjenskich kmjenow po němskej Wikipediji, kotryž zdźěla so dyrbi přełožić. Nětko mam prašenje: stej formje Obodritojo a Łutykojo prawje (w nastawku Drjewjanscy Słowjenjo)? Myslu, zo dyrbitej być po informaciji z uniwersity w Lipsku [1]: Obodrića a Łutycy. Eksistuja dobre strony wo Słowjenskich kmjenach? Wutrobny postrow --Tlustulimu 12:59, 10. apr 2007 (CEST)

Dźakuju so za twoju wotmołwu. Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:14, 10. apr 2007 (CEST)
Runje sym dźensnišich ludow do swójskeho nastawka Lisćina słowjanskich ludow přesunył. Poddružiny hišće su na tamnišej diskusijnej stronje. Postrow --Tlustulimu 15:19, 10. apr 2007 (CEST)

Runje namakach zajimowe karty wo Słowjanskich kmjenach:

Znaješ něchtó, kotrež móže kartu abo karty za nastawki wo Słowjanow redigować? Bohužel njemóžu kartu rysować, dokelž nimam žadne zdaće. Postrow --Tlustulimu 16:19, 10. apr 2007 (CEST)

Runje namakach kartu přez pomoc pólskeje wikipedije: [6]. Nimo toho namakach rusku stronu [7] wo słowjanskich kmjenach. Jendźelska wikipedija ma kartu en:Image:Hermann_Geogr_Bavar1.jpg. Móžemy informy z nastawki en:West_Slavs, en:East Slavs a en:South Slavs wužiwać? Postrow --Tlustulimu 23:10, 10. apr 2007 (CEST)


PřekladWobdźěłać

Přeložíš ty věci zde, ať už je to konečně hotovo? --Dezidor 12:33, 23. apr 2007 (CEST)

dsb pśełožkWobdźěłać

Dobry źeń, Neplo. In der Betawiki braucht man einen Übersetzerzugang, um an der Übersetzung mitwirken zu können. Da mich die Leute von der Betawiki zum Bürokraten gemacht haben, konnte ich den Account Nepl1 als Übersetzer freischalten. Ich nehme an, dass dies Dein Account dort ist. Übersetzungsstücke, die (zunächst) nicht übersetzt zu werden brauchen, da sie später nur die Administratoren sehen, sind inzwischen mit englischem Text übersetzt, so dass keiner sich an diesem Bereich aufzuhalten braucht. (Das ist insbesondere bei den 173 exif-Variablen wichtig.) Ansonsten wird jeweils der englische und deutsche Text angezeigt, so dass klar sein sollte, was zu übersetzen ist. Was die Groß- und Kleinschreibung betrifft, halte ich es für sinnvoll, es jeweils so zu machen, wie es im englischen Text ist. Da die Groß-/Kleinschreiberegeln im Englischen und im Niedersorbischen ähnlich sind, sollte das Ergebnis dann stimmen. Man kann in der Betawiki übrigens unter den Nutzereinstellungen auf dsb wechseln und hat dann die Betawiki so ähnlich, wie die dsb-Wikipedija dereinst sein wird. Dann natürlich ohne die vielen Fehler, die mir beim Übersetzen unterlaufen sind. ;-)

Viel Spaß beim Übersetzen in der Betawiki. Qualia 19:03, 23. apr 2007 (CEST)

Dobry źeń, Nepl a Qualia. Ich habe heute auch etwas bei Betawiki editiert, da ich dort schon seit 2006 einen Zugang habe. Allerdings habe ich noch Probleme mit dem Niedersorbischen, weil ich es deutlich weniger kann als Obersorbisch. (ca. dsb-0,1) Gibt es eigentlich ein Wörterbuch Deutsch-Niedersorbisch? Das Wörterbuch "Dolnoserbsko-nimski słownik" von Starosta habe ich schon seit 2006. Gibt es eigentlich ein Wörterbuch Obersorbisch-Niedersorbisch oder umgekehrt? Wutšobne póstrowy --Tlustulimu 16:14, 24. apr 2007 (CEST)
Anmerkung: Der Account Nepl ist von mir bereits 2006 zum Admin&Bürokraten im Betawiki gemacht worden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. ;-) Neplo, hdyž trjebaš pomoc… --Dundak 02:13, 25. apr 2007 (CEST)
Dodawk: sym tola jónu na meta hłupe prašenje stajić dyrbjał. --Dundak 02:38, 25. apr 2007 (CEST)

Dobry źeń, Nepl. Źěkuju se za twóju informaciju. Ale som sam namakał ten bok pód hynašym mjenjom: www.niedersorbisch.de/. Škóda, až njeeksistěrujo Dolnoserbsko-górnoserbski słownik. Wutšobny póstrow --Tlustulimu 15:55, 26. apr 2007 (CEST)

hs. WikisłownikWobdźěłać

m:Requests for new languages/Wiktionary Upper Sorbian, jenož zo by informowany był. --Dundak 23:50, 9. meje 2007 (CEST)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zurück zur Benutzerseite von „Fabian Kaulfürst/archiw“.