Podobne hesło Tutón nastawk z temu kontinent je po hesle na druhi nastawk podobny. Druhe hesło Antarktis ma temu kónčina wokoło južneho čopa.

Antarktika[1] je kontinent, kotryž leži na južnej zemskej połkuli pola geografiskeho južneho čopa. Je najsnadnišo wobydleny kontinent na zemi, dokelž su temperatury jara niske a za čłowjeka lědma wudźeržujomne.

Antarktika
přestrjeń: 14.425.000km² (98% pokryte z lodom)
wobydlerstwo: 4.000 w lěću,

1.000 w zymje

Wobdźěłać
p  d  w
Antarktika

Geografija

wobdźěłać

Přestrjeń Antarktiki: 13,3 mln. km2

  1. Pawoł Völkel: Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče. Hornjoserbsko-němski słownik. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2005, ISBN 3-7420-1920-1, str. 25, pod hesłom Antarktika.

Eksterne wotkazy

wobdźěłać
  Commons: Antarktika – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajowZ Wikipedije, swobodneje encyklopedije