Zakładny zakoń

wustawa Zwjazkoweje republiki Němskeje

Zakładny zakoń (němsce Grundgesetz [für die Bundesrepublik Deutschland], skrótšenka: GG) je tuchwilu płaćiwa wustawa Zwjazkoweje republiki Němska, kiž bu 23. meje 1949 přiwzata. Z tym załoži so zwjazkowa republika jako nowy němski stat.

Prěnje paragrafy zakładneho zakonja při Jakoba Kaiserowym domje w Berlinje

Zakładny zakoń bu w nadawku třoch zapadnych wobsadniskich mocow wot parlamentariskeje rady a krajnych sejmow němskich krajow přiwzaty - ludowe wothłosowanje njebě. Po znowazjednoćenju zapadneje Němskeje ze sowjetskim pasmom chcychu poprawom tež nowu wustawu nadźěłać, k tomu pak njeje přišło.

Ze znowazjednoćenjom Němskeje přistupi Němska demokratiska republika dnja 3. oktobra 1990 zwjazkowej republice, tak zo je zakładny zakoń wot toho dnja wustawa cyłeje němskeje statneje ludnosće.

Wosebity wuznam maja dla nazhonjenjow z časa nacionalsocializma w zakładnym zakonju so namakacy zakładne prawa.

WotkazyWobdźěłać

  Commons: Zakładny zakoń – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije