Uniwersita

wysoka šula z prawom promowowanja

Uniwersita (łaćonsce uniwersitas „cyle“) je zarjadnišćo wyšeho (abo tercierneho) kubłanja a slědźenja, kotrež spožča akademiski stopjeń we wjacorych akademiskich disciplinach.

Hačrunjež filozofiske a teologiske institucije w mnohich ciwilizacijach eksistowachu, maja moderne uniwersity swoje korjenje w srjedźowěkowskej Europje. Prěnjotnje bě to zarjadowanje katolskeje cyrkwje. Słowo uniwersita wotwodźuje so wot łaćonskeho universitas magistrorum et scholarium, štož woznamjenja tak wjele kaž „zhromadźenstwo wučerjow a wučenych“. Najstaršej uniwersiće stej w Bolognje a Parisu. Uniwersity hraja wažnu rólu we wědomostnym slědźenju. Jich organizacija a struktura wotwisuje wot kraja. Jedna z centralnych zasadow je swoboda wědomosće, prawo na njewobmjezowane slědźenje.

Někotre z najznaćišich uniwersitow su: Uniwersita Kaliforniskeje w Berkeleyju (Zjednoćene staty Ameriki), Uniwersita Cambridge (Zjednoćene kralestwo), Uniwersita Harvard (Zjednoćene staty Ameriki), Heidelbergska uniwersita (Němska), Technologiski institut Massachusetts (MIT; Zjednoćene staty Ameriki), Uniwersita McGill w Montrealu (Kanada), Uniwersita Oxford (Zjednoćene kralestwo), Uniwersita Princeton (Zjednoćene staty Ameriki), Sorbonne w Parisu (Francoska), Uniwersita Strasbourg (Francoska), Uniwersita Tokio (Todai) (Japanska).

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije