Trolleybus Wojerecy bě wobchadny zawod z trolleybusami w sakskim měsće Wojerecy. Připrawy eksistowachu w lětach 1989 - 1994. Wojerowski zawod bě hač dotal posledni nowy zawod w Němskej. Nimo městow Greiza, Kralowca a Ludwigsburga su Wojerecy jedne z mało městow, kotrež wobsedźachu trolleybusowy system bjez toho, zo bychu do toho tramwajku měli. Spočatnje słušeše Wojerowski trolleybus ludowemu wozydłownistwu Čorna Pumpa, dźěl wobchadneho kombinata Choćebuz. Po přewróće přewza wozydłownistwo Carna Plumpa t.z.w.r. trolleybus we Wojerecach. Z tutoho zawoda nasta dźensniša wobchadna towaršnosć Sprjewja-Halštrow (VSE).

Trolleybus we Wojerecach
Trolleybus ze Wojerec w Tallinnie
Přehlad
Stat Němska
Městnosć Wojerecy
Typ trolleybus
Stawizny
Wotewrjenje 6. oktobra 1989
Zawrjenje 30. decembra 1994
Wobchad
Wobhospodar Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster
Techniske detaile
Dołhosć 10,83 km
Napjeće 300 V DC
Přeběh
Seidewinkel
Käthe-Kollwitz-Straße
Fritz-Kube-Heim
Lehrlingswohnheim GSP
Kühnichter Heide
Waldfriedhof
Kühnicht Forsthaus
Klinikum
Haus der Institutionen
Käthe-Niederkirchener-Straße
Gaststätte Treff 8
Gästehaus
Am Ehrenhain
Albert-Einstein-Straße
Warenhaus Centrum
Gaststätte Melodie
Rosarium
Neustadt
Ziolkowskistraße
Betonwerk
Robotron
Gerüstbau
Kraftverkehr
Wobdźěłać
p  d  w

We wosomdźesatych lětach 20. lětstotka spytaše NDR, pod wliwom stupacych płaćiznow za zemski wolij, importowanje wolija wobmjezować a za to brunicu z NDR wužiwać. Pódla městow Neubrandenburg, Stralsund, Suhl a Wismar bu tež we Wojerecach zawjedźenje trolleybusoweho systema wobzamknjene. Jenož we Wojerecach wobchadźachu trolleybusy, w Suhlu buchu twarske dźěła krótko do dotwara přetorhnjene, w druhich městach eksistowachu jenož planowanja.

6. oktobra 1989 bu Wojerowska syć trolleybusow swjatočnje wotewrjena, wot 8. oktobra wobchadźachu busy po planje. Z trolleybusami posłužowachu najprjedy dźěl tehdyšeje linije A (pozdźiša linija 11). Tuta linija zwjazowaše wobchadny depot z dwórnišćom, při tym wobchadźachu jenož mjez depotom a zastanišćom "Am Ehrenhain". Tam bě přestup do dieselowych busow trěbny, kotrež posłužowachu zbytk linije. Wot lěta 1990 wobchadźachu tež na liniji D (pozdźišo linija 14) trolleybusy mjez wobchadnym depotom a industrijnym wobwodom. Krótko do přewróta so město wot trolleybusoweho systema wotwobroći. 6. septembra 1990 wobzamkny měšćanska rada planowanja elektrifikacije čary k dwórnišću zastajić. W nalěće lěta 1991 so wobzamkny zo so tež čary w nowym měsće njeelektrifikować. Wosebje spadowace ličby pasažěrow a wobydlerjow zawinowachu přiběracu njerentabelnosć trolleybusoweho systema.

W lěće 1992 so hišće čara linije B do Kinajchta elektrifikuje, při železniskim zastanišću Wojerecy-Nowe město so druhe zawrótnišćo natwari. Wobě čarje so pak nihdy za planowany wobchad njewužiwaštej. Z tym bě Wojerowska syć najwjetšu wulkosć docpěła: 10,83 km. Hižo wot lěta 1993 wobchadźowachu na liniji 11 jenož hišće dieselowe busy, tak zo njebě přestup wjace trěbny. 26. apryla 1994 wobzamkny město zbytne trolleybusowe linije zastajić. 30. decembra 1994 jědźeše posledni trolleybus we Wojerecach. Zdźěla so horni milinowód do Eberswaldy předachu, hdźež so dźensa hišće wužiwaja. Při něhdyšim zastanišću "Am Ehrenhain" dopomni pomnik z napismom "Hoyerswerda - Obus 1989" hišće na trolleybus we Wojerecach.

Jězdźidła

wobdźěłać

We Wojerecach wužiwachu so jenož dwudźělne trolleybusy madźarskeho fabrikata Ikarus z mjenom typa 280.93. Cyłkownje wobsedźeše Wojerowski system 12 wozow, 6 z nich buchu hižo 1993 wotzjewjene a pozdźišo do Tallinna předate. Zbytne 6 busy buchu po zastajenju trolleybusoweho systema do ruskeho Čeljabinska předate, tam so wone hišće dźensa zasadźeja.

Literatura

wobdźěłać
  • Uwe Jordan: Vom Verschwinden einer Legende. Ein Jubiläum, das keines ist: Heute vor zehn Jahren fuhr in Hoyerswerda der letzte O-Bus. Sächsische Zeitung vom 30. Dezember 2004
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije