Serbska chorhoj

chorhoj Serbow

Serbska chorhoj je trikolora we wšosłowjanskich barbach, kotraž so wot Serbow we Łužicy wužiwa. W běhu narodneho wozrodźenja wuzwolichu sej tež Serbja swoju chorhoj, kotraž wobsteji z třoch wodorunych barbojtych pasmow. Slěd barbow je (wot horjeka dele) módra, čerwjena a běła.

Serbska chorhoj

Chorhoj naspomni so prěni raz w lěće 1842 a bu w lěće 1848 wot zastupjerjow wšelakich słowjanskich ludow přiwzata.

Serbska chorhoj na Chróšćanskej nawsy (1972)

W Serbskim sydlenskim rumje móže so serbska chorhoj oficielnje runoprawnje pódla němskeje a krajneje chorhoje wužiwać. Tak steji we wustawje Sakskeje: W sydlenskim rumje Serbow móžetej so nimo krajnych barbow a krajneho wopona barby a wopon Serbow [...] runoprawnje wužiwać. W chorhojowym zakonju Němskeje demokratiskeje republiki njebě serbska chorhoj wosebje naspomnjena; radźe Drježdźanskeho a Choćebuskeho wobwoda mějachu pak rjadowanja wo jeje wužiwanju.

  Commons: Serbske chorhoje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije