Pomoc

Wobraz a zynk

Tuta strona wujasnjuje kak so wužiwa wobrazy.

Originalna wulkosć

wobdźěłać

Wobrazy móža so dodać do nastawkow z [[Wobraz:Mjeno dataje|Wopisanje]]. Potom wobraz so pokaza w originalnej wulkosći. Z opciju "framed", na přikład [[Wobraz:Mjeno dataje|framed|Wopisanje]] so pokaza wobraz z ramikom.

Žórło Přikład
[[Wobraz:Feather 150 transparent.png|pjero]]  
[[Wobraz:Feather 150 transparent.png|framed|pjero z ramikom]]
 
pjero z ramikom
 
Tekst kotryž wopisa wobraz

Modemowych wužiwarjow dla radšo njewužiwaj wulki wobrazy, ale małe wersije, kotrež MediaWiki móže produkować. Za to móžeš wužiwać dodany parameter thumb abo thumnail, na přikład [[Wobraz:Feather.svg|thumb|Tekst kotryž wopisa wobraz ]].

Wobrazk so pokaza naprawo pódla teksta.

Přizjewjene wužiwarjo móža postajeć wulkosć wobraz w jich nastajenjach. Za njepřizjewjene wužiwarjo so pokaza wobraz w wulkosći wot 180 pikselow.

Tajke wašnje dodać wobrazy by mał w cyłku so wužiwać w nastawkach.

Wobrazki z wotchilnymi mjenami datajow

wobdźěłać
 
Prošu kliknyć na wobraz zo so smjećnik wočini

Tež eksistuje móžnosć, wužiwać wobrazki, kotrež datajowe mjeno so wotchili wot wulkeje wersije. [[Wobraz:Gnome-fs-trash-full.svg|thumbnail=Gnome-fs-trash-empty.svg|Prošu klikń na wobraz zo so smjećnik wočini]].

Skalěrować wobrazy

wobdźěłać
 
Wopisanje

Z [[Wobraz:Feather.svg|thumb|100px|Wopisanje]] so postaje šěrokosć wobrazki do 100 pikselow. Awtomatisce so wuličuje wysokosć wobrazki po propociju bokow.

Tež móžno postajeć maksimalnu wysokosć. Jeli 100x200px so pisa, potom wobraz bu skalěrowane, zo wón wužiwa praworóžk ze šěrokosću wot 100 pikselow a z wysokosću wot 200 pikselow. Proporcija bokow so zachowuja. Z x200px móže definować za wobrazy w thumb tež jenož wysokosć.

 
Pjero bjez ramika

Z [[Wobraz:Feather.svg|100px|left|Pjero bjez ramika]] móžeš skalować wobraz a da so pokazać bjez ramika.

Prošu wobeńć proste wulkosće wobrazow, dokelž hewak wužiwarske nastajenja njefunguja. Jeli namakaš nastawk, kotryž wobsahuje wobrazy z prostej wulkosću, je zdwórliwe najprjedy diskutować před wulkimi změnami.

Wusměrjenje w teksće

wobdźěłać

Tež móžno wusměrić wobrazy w teksće. Z opcijami left, right, center a none móžeš wusměrić wobrazy, ale rezultat wotwisuje z wužiwaneho syćoweho wobhladowaka.

Žórło Přikład
[[Wobraz:Smile.png|left|Smiley]] '''Smiley''' je před wšěm w četu woblubowany Emoticon.
 
Smiley
Smiley je před wšěm w četu woblubowany Emoticon.
[[Wobraz:Smile.png|right|Smiley]] '''Smiley''' je před wšěm w četu woblubowany Emoticon.
 
Smiley
Smiley je před wšěm w četu woblubowany Emoticon.
[[Wobraz:Pilzkorb.jpg|thumb|center|100px|Koš połny jědźomnych hribow]]
 
Koš połny jědźomnych hribow

center centruje wobraz w tabelowej celi.

Parameter none wotšaltuje wšelake awtomatiske wusměrjenje (pola Thumbnails) a zwobraznjuje wobraz inline. To je předewšěm za zasadźenje wobrazkow (jendźelsce: Thumbnails) do tabelow praktiski:

{| border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="3" !colspan="4"| Města w Němskej wo 1900 |- | Dresden || [[Wobraz:Dresden Kreuzkirche 1900.jpg|thumb|none|100px|Drježdźanska ''Kreuzkirche'' wo 1900]] | Hildesheim || [[Wobraz:Hildesheim_um_1900.jpg|thumb|none|100px|Hildesheim wo 1900]] |}

Města w Němskej wo 1900
Dresden
 
Drježdźanska Kreuzkirche wo 1900
Hildesheim
 
Hildesheim wo 1900

Wšě opcije daja so lubowólnje, přeco z padorunymi smuhami rozdźělowane, hromadźe kombinować. Njeznate opcije ignoruje software.

Wotkazy a napisma na wobrazach

wobdźěłać

Eksistuje móžnosć, wobrazy z napismami a wotkazami wuhotować. Tuta móžnosć bu nic doporučena, dokelž w někotrych syćowym wobhladowakach wobrazy so njeprawe pokazaja. Kaž přikład mjenowaneje móžnosće słuži kartu městow Němskeje, w kotrychž so běchu Fußball-WM 2006 wotměł.

Žórłowy tekst za tutón přikład:

<div style="position: relative; width: 300px;">
[[Wobraz:Germany WC.png|300px|]]
{{Image label|x=0.83 |y=0.39 |scale=300|text=[[Berlin]]}}
{{Image label|x=0.23 |y=0.565|scale=300|text=[[Dortmund]]}}
{{Image label|x=0.335|y=0.77 |scale=300|text=[[Frankfurt]]}}
{{Image label|x=0.19 |y=0.50 |scale=300|text=[[Gelsenkirchen]]}}
{{Image label|x=0.485|y=0.225|scale=300|text=[[Hamburg]]}}
{{Image label|x=0.46 |y=0.41 |scale=300|text=[[Hannover]]}}
{{Image label|x=0.23 |y=0.87 |scale=300|text=[[Kaiserslautern]]}}
{{Image label|x=0.15 |y=0.65 |scale=300|text=[[Köln]]}}
{{Image label|x=0.73 |y=0.58 |scale=300|text=[[Lipsk]]}}
{{Image label|x=0.65 |y=1.09 |scale=300|text=[[München]]}}
{{Image label|x=0.61 |y=0.86 |scale=300|text=[[Nürnberg]]}}
{{Image label|x=0.39 |y=0.98 |scale=300|text=[[Stuttgart]]}}
</div>

Wotkaz do wobrazowopisanskeje strony

wobdźěłać

Přez klik na horjewotwołowany wobraz so strona z wopisanjom pokaza. Jeli wobraz nima so pokazać, potom móže so wotkazować na tutu stronu, z tym zo ty dodaš před słowom Wobraz dwójny dypk. Z [[:Wobraz:Wobhladowak.JPG|Wobrazowe wopisanje]] nastanje Wobrazowe wopisanje.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije