Pomoc

MediaWiki je software wužiwana za Wikipedije, pak tež za dalše projekty. Wona je w PHP programowana a wužiwa relacionalnu datowu banku (MSQL) za składowanje datow. Aktualna, stabilna wersija je MediaWiki 1.19.0 wot 2. meje 2012[1]. Ale we Wikipedijach so hižo wersija 1.20wmf3 wužiwa. Někotre wuwiwarjo programuja rozšěrjenja za MediaWiki. Software steji pod GPL-licencu, kaž tež Wikipedija.

Program so móže w někotrych rěčach wužiwać, samo w hornjoserbšćinje a delnjoserbšćinje.

Stawizny software

wobdźěłać

W zažnym času Wikipedije bu najprjedy UseModWiki (Phase I) wužiwana. W spočatku lěta 2002 wona bu přez Phase-II-Software wot Magnus Manske narunowane. Wot 29. awgusta 2002 běže hižo MediaWiki-Software (prěnjotnje "Phase III", restrukturowanje Phase II-koda přez Lee Daniel Crocker). W juniju 2004 přechadźach Wikipedija na MediaWiki 1.3, 23. decembra 2004 bu MediaWiki 1.4 instalowana. Přestajenje do MediaWiki 1.5 so nastawaše 1. julija 2005, do wersiju 1.6 20. awgusta 2005. Wot wersija 1.7alpha bu wšědny wšě nowje programowane funkcije a korigowanje (Patches) za času běžaceho dźěła do produktiwneho systema nahrawane. Wot 10. oktobra 2006 bě wersija 1.8.0 aktualna. Wot 24. januara 2007 bě wersija 1.9.1 aktualna. Wot 13. julija 2007 bě wersija 1.10.1 aktualna a wot 2. měrca 2008 bě wersija 1.11.2 aktualna. Wot 20. měrca 2008 bě wersija 1.12.0 aktualna. Wersija 1.15.1 bě 13. julija 2009 aktualna. Samsneho dnja bu tež wersija 1.16alpha wudała. W lěće 2011 bě w februarje 1.17wmf1 aktualna. Ze spočatka oktobra běže Wikipedia z wersiju 1.18wmf1 wot Mediawiki. Tón čas najnowša stabilna wersija je 1.19wmf1 z kónca februara/spočatka měrca 2012. Štwórćlětnje bu njejapcy třělene („Schnappschuss“) wudźěłowany a kaž Release wozjewjowany.

  1. Informacije wo aktualnej wersiji (němsce)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije