Požčonka

z druheje do swójskeje rěče přewzate słowo

Požčonka je w rěčespyće słowo, kotrež bu z jedneje rěče (darićelskeje abo žórłoweje rěče) do druheje (ciloweje) rěče přewzate (wotpožčene). Darićelska rěč njetrjeba při tym na kóždy pad tež pochadna rěč być, ale na přikład jenož posrědkowaca rěč.

Słowo móže so wjacekróć, we wšelakich časach a tež ze wšelakich posrědkowacych darićelskich rěčow do ciloweje rěče přewzać. Nimo toho móže w tutej potom tež we wšelakich woznamach, wurjekowanjach abo pisanjach wustupować. Nadrjadowany proces, kotryž wjedźe k tworjenju požčonkow, mjenuje so požčenje. Požčonka je wažny faktor w změnje rěče a je předmjet wučby pomjenowanja (onomasiologije).

Zwěsćenje pochada słowow je wěc etymologije; z motiwami, přičinami a wuwabjenjemi požčonkow – kaž tež cyle powšitkownje ze změnu pomjenowanjow – zaběratej so onomasiologija a slědźenje wo rěčnej změnje.

Požčonki w serbšćinje

wobdźěłać

Nimo mnohich mjezynarodnych požčonkow wosebje z łaćonšćiny a grjekšćiny, ze susodnych słowjanskich rěčow kaž tež dźensniši dźeń z jendźelšćiny ma serbšćina jako mjeńšinowa rěč wosebje wjele požčonkow z němčiny, předewšěm w serbskej wobchadnej rěči. Někotre přikłady ze standardneje serbšćiny su štom (wot Stamm), scomt (wot samt), žohnować (wot segnen).

Na tamnym boku ma tež němčina, wosebje jeje regionalne warianty, někotre požčonki ze serbšćiny abo přiwuznych zapadosłowjanskich rěčow. K tomu słušeja Quark, Plins, Mauke (muka) a Plauze (płuca).

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije