Dokumentacija Dokumentacija

Tuta předłoha słuži k dokumentowanju metadatowych předłohow za {{LocMap}} z Kategorije:Předłoha:LocMap. Wona za to metadaty derje aranžowane (z tym zo wona wučita je ze swójskim zapřijećom) wudawa, wutwori ewtl. wuhladanske wotkazy a so stara za awtomatiske přidaće do kategorije. Kaž tute předłohi so wutworja, to je wujasnjene na stronje Předłoha:LocMap#Kreěrowanje nowych mapow. Tuta dokumentacija so zaběra jenož z opcionalnymi móžnosćemi předłohi Předłoha:LocMap/info za specialne pady.

Wužiwanje

<noinclude>
 {{LocMap/info}}
</noinclude>

Prošu kedźbuj, zo tutón kod dyrbi direktnje w potrjechenej metadatowej předłoze stać. Tuž, wona njefunguje w podstronje dokumentacije, kotraž by tohodla jenož za přikłady wo wužiwanju wutworić měła, kaž w {{LocMap Němska/Dokumentacija}}.

Parametry

Jeli njeje kraj, wužiwaj prošu njemjenowany prěni parameter (w žórłowym teksće předłohi je {{{1}}}) za alternatiwny tekst, kotryž so město słowa kraj pokaza. Jeli kraj nima chorhoj abo mjeno dataje njeje znate, pisaj prošu mjenowany parameter noflag abo bjez-chorhoje z někajkej hódnosću.

sortkey
Z pomocu tutoho parametra je móžno změnić zarjadowanje do Kategorija:Předłoha:LocMap. Wona inaktiwizuje rjadowanski kod kraj.
sortkey2
Jeli kraj je definowany z pomocu parametra 1, potom rjadowane kluče za wobeju kategorije so awtomatisce wudospołni z hódnotu wot name.
Z pomocu parametra sortkey2 je móžno inaktiwizować tutón přidawk. Ale wón je wotwisnje toho wužiwajomne, hač so awtomatiski přidawk stanje abo nic.
mapy
Jeli nic jenož eksistuje normalna a reliefowa mapje, kaž je čitajomne na stronje Předłoha:LocMap#Kreěrowanje nowych mapow, potom tute přidatne móžnosće so dyrbja wozjewjeć předłoze dokumentacije. Wšě přidatne mapowe wašnja za to so přepodaja parametrej mapy jako lisćina, kotraž je poddźělena z pomocu nachilenych smužkow.
region
To je regionowy kod po ISO-3166-2. Wón so potrjebuje, zo by korektnje zawjazował předłohu Předłoha:Coordinate za srjedźišćo mapy. Nimo toho so kontroluje po kodźe hač mapowa předłoha je w potrjechenej Info_ISO-3166-2-owej předłoze (hlej wohladanje).

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.

Wopis

Tuta předłoha wobsahuje daty za kraj . Wona podpěra tak {{LocMap}}, {{Dypk na mapje}}, {{Coordinate}}, {{Hornja mapa}} a {{mapa w róžku}}.

Kórta: swět
Wurězk mapy
Poziciska mapa za kraj
Parameter
(z komentarom)
Hódnosć


Hlej tež

Hłownej předłoze

  • Předłoha:LocMap je hłowna předłoha za wšě předłohi po "LocMap"-šemje. Jeli chceš znać, što dyrbiš typować, dosaha kliknyć na tutón wotkaz (tutu předłohu) a tam budźeš znać, što so dyrbi typować z někotrych wuběromnych parametrow. Koordinaty dyrbješ přidać po wopisanym kraju.
  • Předłoha:Dypk na mapje je druha hłowna předłoha, kotraž markěrowanja hinak aranžuje.

Dalše předłohi

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije