Marjana Domaškojc

delnjoserbska basnica a spisowaćelka

Marjana Domaškojc (* 28. februara 1872 w Cazowje, † 11. awgusta 1946 runje tam) bě delnjoserbska basnica, spisowaćelka, nowinarka a patriotka.

Marjana Domaškojc (wokoło 1940)
Narowny křiž Marjany Domaškojc w Cazowje

Wona započa wot 1886 w tekstilnej fabrice w Choćebuzu dźěłać. Hač do 1931 bě tam přistajena a hromadźeše zaćišće a nazhonjenja serbsko-němskich dźěłowych poměrow w Delnjej Łužicy.

Wot 1925 pisaše za rozdźělne serbske nowiny a časopisy rozprawy a předewšěm basnje. Do jeje basnjow zaběžachu předewšěm jeje zaćišće domjaceje přirody a wjesneho žiwjenja z religiozneho wida. Nimo toho pisaše tež patriotiske basnje, w kotrychž so z tehdyšej situaciju Serbow kritisce rozestaješe.

W lěću 1929 wuńdźe jeje socialnokritiska dźiwadłowa hra Z chudych žywjenja tehdyšeho časopisa Łužyca, w kotrymž je połoženje Serbow wopisała. Dźiwadłowa hra njemóžeše so dla spřećiwjenja konserwatiwnych kruhach w Němskej předstajić. W lěću 1932 předstaji so prěni raz čěsce w Praze.

Po njej bu w NDR pomjenowana tehdyša Serbska rozšěrjena wyša šula w Choćebuzu, dźensniši Delnjoserbski gymnazij. W Choćebuskim měšćanskim dźělu Chmjelow je dróha po Marjani Domaškojc pomjenowana, w Radušu tamniša pěstowarnja.

Jeje row z wot Měrćina Nowaka-Njechorńskeho wuhotowanym drjewjanym křižom nadeńdźe so na wjesnym pohrjebnišću w Cazowje. Křiž steji pod pomnikoškitom.

Žórło wobdźěłać

Wotkazy wobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije