Jakub Žur (1821)

serbski farar; narodny a socialny prócowar

Jakub Žur (němsce Jacob Sauer; * 9. septembra 1821 na Horje, † 5. julija 1887 w Pozdecach) bě serbski katolski farar a narodny kaž tež socialny prócowar.

Narodźi so jako syn kublerja na Horje pola Jaseńcy a bě wot 1834 do 1846 chowanc Serbskeho seminara w Praze, hdźež wopytowaše do 1842 němskorěčny Małostronski gymnazij. Wot 1842 do 1846 studowaše teologiju. Po nawróće do Łužicy skutkowaše najprjedy jako katechet a kapłan při Budyskej Tachantskej cyrkwi a wot 1851 zdobom wučer nabožiny při Katolskim wučerskim seminarje. Wot 1861 do 1887 bě z fararjom w němskim Šěrachowje a wot 1886 tež kanonik Budyskeho tachantstwa.

Žur staraše so wo polěpšenje socialneho połoženja chudoby. Załoži tkajernju, hdyž spadowaše domjace tkalcarstwo a poskići na te wašnje 700 ludźom dźěło. Chcyše załožić wustaw za chudych, k čemuž pak dla jeho nahłeje smjerće hižo njedóńdźe. W lěće 1849 swjećeše w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi prěnju serbsku božu mšu za katolskich Serbow w krajnej stolicy. 1869 wuda němske spěwarske za Šěrachowsku wosadu.

Wot lěta 1847 bě z čłonom Maćicy Serbskeje.

Žórło wobdźěłać

  • Jurij Młynk: Žur, Jakub [2]. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 652
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije