Jězus abo Jezus z Nazareta, tež mjenowany Jězus Chrystus, je najwažniša wosobina křesćanstwa a tež wuznamna wosobina w islamje. W křesćanstwje je waženy za Božeho Syna a jeho skutkowanje a wuwučowanje je wopisane w ewangelijach w Nowym zakonje. W islamje je jenož jedyn z wuznamnych profetow.

Zwobraznjenje Jězu Chrysta ze 6. lětstotka

Jeho mać bě knježna Marija.

Dwaj wot třoch hłownych swjedźenjow křesćanstwa so na Jězusa poćahujetej: hody jako swjedźeń narodźenja Chrysta a jutry jako swjedźeń jeho zmortwychstaća.

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Jězus – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije