Jako ewangelij abo sćenje płaća prěnje štyri knihi Noweho zakonja. Woni so po mjenje spisaćela (ewangelista) do ewangelija po Mateju, Marku, Lukašu a Janu rozrjaduja. Ewangelisća rozprawjachu wo Jězusowym skutkowanju a napisachu ewangelije něhdźe poł lětstotka po jeho žiwjenju.

Najstarši fragment ewangelija po Janu (papyrus 52), kotryž je wokoło 125 po Chr. nastał.

Pomjenowanje pochadźa z grjekšćiny (εὐαγγέλιον euangelion) a woznamjeni „dobre poselstwo”.

 Commons: Gospels – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije