Ewa Siatkowska

pólska slawistka a sorabistka

Ewa Magdalena Siatkowska (* 18. julija 1930, † 27. decembra 2020) bě pólska slawistka a sorabistka.

Čas swojeho powołanskeho žiwjenja skutkowaše při Waršawskej uniwersiće, hdźež bě nastupiła 1952 městno w Slawistiskim seminarje. Pozdźišo bě přistajena w Katedrje słowjanskeje filologije, w Instituće słowjanskeje filologije a w Instituće zapadneje a južneje slawistiki. 1965 bu promowowana a w lěće 1976 je so habilitowała na zakładźe dźěła Zachodniosłowiańskie zawołania na zwierzęta. Stan obecny, funkcje historyczne, stosunek do systemu językowego. W lěće 1990 dósta titul wědomostneje profesorki.

Ewa Siatkowska spisa wjace hač 100 publikacijow, kotrež so hłownje ze zapadosłowjanskimi rěčemi zaběraja, wosebje z čěšćinu a serbšćinu. Wona bě załožerka časopisa Zeszyty Łużyckie.

Wotkaz wobdźěłać

  • Ewa Siatkowska na webstronach Instituta zapadneje a južneje slawistiki (pól.)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije